Köpeklerin bordetella infeksiyonları özellikle gençlik hastalığı sırasında köpeklerde görülen sekonder bir infeksiyondur.

Etiyoloji: B. broncbisepticus küçük koko basillerdir. Hareketlidir. İnsanlar için patogen olan tipler hareketli değildir. Yeni kültürler kapsüllüdür. Spor vermezler. Gram negatiftir. çoğu hemolitiktir Dış etkilere dayanıklı değildir. 55 °C.'de 30 dakikada inaktive olurlar. Endotoksinleri vardır.

Bordetella bronchisepticus normal olarak köpeklerin solunum yolunda bulunan bir mikroorganizmadır.Etkenin köpek kedi domuz ve laboratuvar hayvanlarında solunum yolu infesiyonlarına neden olduğu saptanmıştır.

Semptomlar: Genellikle gençljk hastalığı sırasında köpeklerde sekonder olarak; B. bronchisepticus'dan ileri gelen akciğer infeksiyonları görülmektedir.

köpeklerde pnömoni ve bronkopnömoni şeklinde ortaya çıkar. Ancak benzeri semptomlar başka enfeksiyonlar da şekillenebildiği için hastalık için tipik sayılmaz.


KORUNMA : İlk 6-8 haftalarda 2-4 hafta arayla iki defa yapılmalıdır