Canis familiaris Köpek
Gelin bilgilerimizi tazeleyelim...

En sadıklarda 1 numara
Başı az uzun üst çenede üç alt çenede dört kesici diş bulunur. Ön ayakları beş arka ayakları dört parmaklıdır. Tırnakları kedi gibi çekilebilme özelliğinden mahrumdur. Sevecen hayvanlardır. En sadık evcil hayvanların başında gelir. Bazı türleri sahibini korumak uğruna herşeyi yapabilecek sadakattedir. Köpekler çok kesici dişlere sahiptir. Bu dişler sayesinde sahibini ve kendisini koruyabilir.Boğa gibi tepinmelerinin bir nedeni var
Gündüz ve gece faaldir. Koku alma ve işitme duyuları keskindir. Görme mekanizması sarı ve mavi renkleri daha iyi algılayabilen yapıdadır. Zeki olduğundan kolayca terbiye edilebilir. Sahibine bağlılığı ile ün yapmıştır. Parmakları üstünde koşar ve iyi yüzer.

Erkek köpekler arka bacaklarından birini kaldırarak idrar bırakırlar. Ağaç kökü kaya gibi yerlere kokulu olan çişlerini yaparak bölgelerinin sınırlarını çizerler. Daha sonra arka ayaklarıyla boğa gibi tepinerek idrar ve dışkı bıraktığı yere patilerindeki bezde bulunan hormonları bırakır. Bu hormonlar köpeğin cinsiyeti yaşı statüsü ve üreme durumu gibi konularda diğer köpekleri bilgilendirmek içindir.Her köpek komşu köpeklerin kokulu işaretlerini tanır ve bölgelerine girmekten çekinir. Köpeklerin koku hafızası son derece gelişmiştir ve yeni bir kokuyu aldıktan hemen sonra burnunu yalayarak bu kokuyu hafızasına alır. Beş ayda bir eşleşirler. 63 günlük bir gebelik devresinden sonra dişi gözleri kapalı ve 6-8 yavru doğurur. İki hafta sonunda gözleri açılarak işitmeye başlarlar. Altı hafta süt emerler. 6-12 haftalıkken eğitilmelidirler. Aksi takdirde insanlardan çekingen olurlar. On aylık olunca erginleşir cinslerine göre 10-20 yıl kadar yaşarlar.

14 gün için anne
Yavru doğduğunda sadece burnu açıktır 14. günde gözler 21. günde kulaklar açılır. Anne köpek doğumda son yavrunun gelmesiyle beraber yavru toplama motor şablonunun etkisiyle 14 gün boyunca yavrularına muazzam bir ilgi gösterir. 14. günde yavruların gözleri açıldığında annedeki oksitosin hormonu tamamen normal seviyeye gelmiş ve anne yavrularına olan ilgisini azaltmaya başlamıştır. Yavrular için çözüm üretme kaybolduklarında arama yardım için çağırdıklarında yanlarına gitme gibi eylemleri keser. Yavrular altı hafta süt emerler.Ağızdan terlerler
Köpeklerin ter bezleri pati yastıklarındadır. Yeterince ter atamadıkları için ağız ve salya yoluyla sıvı atarlar. Özellikle sıcak zamanlarda dillerini ağızlarından sarkıtarak harâretlerini dışarı atarak serinlerler.
Köpeklerin iskeletleri iki fonksiyonludur. Vücudu korur ve köpegin hareketinde cok önemli bir yer tutar. Koruma fonksiyonu kemik yapısınını oluşumuyla ilgilidir.Köpeklerde kemik yapısı serttir. Sertlik kemiklerdeki yüksek miktardaki minerallerden gelmektedir. Yani kemiklerinde yüksek derecede kalsiyum ve fosfor depoları bulunur. Bu kadar sert kemik yapısına sahip olan köpekler o kadar da ince doku yapısına sahiplerdir. Bu da kemiklerde çok çabuk yenilenmeye sebep olur. Köpeklerde bel kemiği çok sayıda arka arkaya dizilmiş omurlardan oluşur. Omurlar arası kıkırdaklardan oluşmuştur. Bel kemiği bir tarafta vücuda diğer tarafta hareketli omurların biribirine bağlantısıyla köpeğin hareketini sağlar.

Tür ve cinsiyetine göre beden yapısı ağırlık boy tüy yapısı ve daha pek çok özelliği ile birbirinden oldukça farklı olan köpeklerde sindirim solunum dolaşım üriner immun sinir lenf endokrin ve ekzokrin sistemleri ve genital sistemler gibi temel sistemler aynı prensiplerle işlev görmektedir.

Vücutlarında 319 kemik varTüm köpek ırklarında kulak kanalı dirsekli yapıdadır ve dış kulak orta kulak ve iç kulak olarak üç bölümden oluşur. Buna karşın kulak kepçeleri birbirinden oldukça farklı şekil ve büyüklüktedir. Tüm ırklarda kemik sayısı aynıdır ve vücutlarında ortalama 319 adet kemik tüm erişkin köpeklerde 42 adet diş bulunur. Duyu organlarından biri olan deri ise ergin bir köpekte vücut ağırlığının yaklaşık % 12 sini oluşturur.

Tüylerin ayakta tutan kaslar
Hemen hemen tüm köpekler (tüysüzler hariç) yoğun bir tüy tabakasıyla sarılmıştır bunlardan her bir kıl belirli bir kümeden çıkmıştır. Tüy kümelerinin tabanında keratin üreten bir ufak "Tümşük" bulunur.Tümşüklerden çıkan tüyler birden çok tüyden oluşmuştur; bunlar ya koruyucu tüy ya daha gevşek tüyler ya da ikincil tüy denilen alt katmanlarda bulunan tüylerdir. Tüylerin çıktığı kümelerin bağlandığı kaslar vardır. Bu kasların çok sıkı bağlantıları tüylerin dik dürmasını sağlamaktadır.

Ancak köpekler de insanlardan çok daha fazla iki organ vardır ki bu organlar onların mükemmelliğinin imzası gibidr. Bu duyu organları işitme ve koklama organlarıdır. Her ikiside insandan daha güçlü olup köpeğin avlanmasını kolaylaştırır.