Kanarya ötüm eğitimi


Genç erkek kanarya 6 aylık olduğunda ötme kafesi denen bir kafese (21x15x15 ölçülerinde hazırlanmış) konacaktır. Bu küçük ötme kafesinin ölçüleri standart ölçüler olup bu ölçüdeki kafesler topluca 20 veya 30 tanesi bu tip kanarya kafeslerinin büyük kutu (kabinet) şeklindeki toplu kafeslere konması için hazırlanmıştır. Bu büyük kutu kafesinin önüne de içerisini karartmak için bir perdesi bulunmalıdır. Kuşların yemlenme ve su içmesi bu her kafesin dışında olmalıdır. Bu şekildeki bir uygulamada hergün kuşların yiyecek ve içeceklerin tamamlanması kolay olacaktır.

Böylece tüy dökümünden sonra kuşlar bu kafeslere konurlar. Küçük kafeslerinin arasına bu sırada hiçbir bölme konmamalıdır. Bu bir hafta içinde yemeği içmeyi arasıra küçük başlarım dışarıda çıkararak öğrenirken bu arada orada yalnız olmadıklarım ve bir aile ortamında yaşadığım anlayarak bu ortama çevre alışırlar. Bir hafta sonra büyük kafes kutusunu biraz ışığım kısarak karartırken her küçük kuş kafeslerinin arasına da karton veya kontrplak parçası koyarak ayırınız.

Daha sonra büyük kafes kutusunun kapağım kapatınız. îçeriye koyduğunuz öğrenci kanaryalarla usta kanaryaları yerleştirirken en iyi şarkı söyleyen öğretmen kanaryalar seçilerek konulmalıdır ancak bu seçimde gençlerle öğretmenlerin aynı tip istikamette şarkı söyleyenler arasından dikkatle seçilerek yerleştirilmesi şarttır.

Bu yerleştirmede en önemli başta gelen şart gençlerin ve öğretmen kanaryaların aynı tip ve yönde şarkı söylemeleri mecburidir. Çünkü bu genç kanaryaların öğretmenlerinin öğretmeye çalıştıkları tipteki şarkıları söylemeye yetenekleri bulunmadığından o şarkılara uygun olmadıklarından bu genç kanaryaların şarkılarının mükemmel hale getirilmesi gayesine erişemeyeceksiniz.

Bir hafta sonra genç kuşlar tamamen karanlıkta bırakılarak öğretmenleri dinleyerek geçirmeleri sağlanır. Onlar orada tamamen sessiz ve tam olarak okunan şarkılara konsantre olarak kalacaklardır. Bu sırada okunan şarkıları dinleyerek öğreneceklerdir. Hergün perdeler açılıp yem ve su verilirken çok mutlu olacaklardır. Bu perde açıldığında gördükleri ışık onları ötmeye teşvik edecek veya bütün gün hoşlarına giden şarkılar söyleyen öğretmenlerinin şarkılarım taklit edeceklerdir. Bu anlatılanlar 6/7 hafta boyunca uygulanırken küçük kafesleri hergün bir süre dışarı çıkararak odadaki doğal olmayan ışığa alıştırın. Bu konuda akla gelen soru ışık onlar için yiyecek ve eğlencemi demektir olacaktır.

Genç kuşların kafeslerim kendilerinin kimlikleri de belirlendikten sonra sık sık yer ve sıralarım da değiştirmelisiniz. Bu yerlerin rasgele değiştirilmesi sayesinde genç kuşlar bitişiklerindeki kafeste hangi kuş olursa olsun tesir altında kalmadan şakımayı......... ..öğrenip alışırken öte yandan da ilerideki katılacakları ses yarışmalarında da benzer durumda yanlarında hangi kuş olursa olsun öğrendiklerini sergilemeye hazırlanmış olacaklardır. En sonunda sonuncu haftada elektrikle aydınlatılan bir masa üzerine kafesleri koyarak onları yarışmadaki hakemin uyguladığı şartlara alıştırmaya çalışmak üzere önlerinde oturun. Kuşlarınızın bu yarışma şartlarında bile güzel öttüğünü görerek haftalardır ettiğiniz gayretlerin sonucundaki ödülünü aldığınızı görecekseniz. Bu sırada kuşlarınızın size öğretmenlerinin terennüm ettiklerine yakın güzellikte iyi bir klok ve güzel şarkılar sunmaya başladıklarına şahit olacaksınız.

Kuşlarınızın sağlık durumunu hergün muntazam kontrol ederek hasta olanı varsa hemen aralarından çıkarınız.

Tape-recorder kayıt cihazlarının kullanılması ile ilgili tavsiyemize gelince bu usulün kullanılması ideal bir metot değildir ancak eğer iyi bir öğretmen kuşunuz yoksa başka çare olmadığından uygulanır. Ancak bu metot çok pahalı olup uygulaması için çok emek ve gayret gerektirir. Fakat unutmayınız ki kuşların aynı soyundan gelen bir öğretmenin yerini hiçbir şey dolduramaz. Kısaca özetlersek yukarıdaki anlatılanlar kuş besleyiciler için bulunmaz bilgi ödülü olarak kabul edilmelidir. Halkın çoğu bu uygulamayı insanlık dışı olarak da görmektedirler. Ancak gerçek olan yetiştirilmiş beğenilen bütün herzer timbrado ve waterslager kanaryaları ancak bu şekil eğitim sürecinden on yıllarca geçerek yetiştirilmiştir. Bir şampiyon kolej e giden birisi gibi bu eğitimden geçmeden şampiyon olamaz. Netice zahmete değecek kadar memnuniyet vericidir.

WATERSLAGER'IN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turnuvaların başlıca maksadı değerlendirilen konuların kalitesini geliştirmektir. Köpekler atlar ve diğer kanarya cinsleri arasında yarışmalar düzenleriz. Bazı türler tüylerinin rengine göre diğerleri ise şekil ve görünüşlerine göre değerlendirilirken su kanaryası şarkısının güzelliği ile değerlendirilir. Bu uygulama standartların kabul edilmesi ile en iyinin ödüllendirilip en berbat olanın dışarıda bırakılarak cezalandırılmalarım sağlar. Bu sebepten de bir belli kanarya cinsinin yayılması ve cinsinin geliştirilmesi için bu cinslerin show'unu ve yarışmalarım yapacak temelli bir kuruluşunun olmasını gerektirir. ABD'de yarışmalar düzenleyen metal kilitli yüzükleri tedarik eden bir Amerikan Su Kanaryası topluluğu (American Waterslager Organisation) vardır. Bu iş dünyada aynı şekilde kuşların şarkı kalitelerini yükseltmek ve her kuşun kimliğinin tanımının garantisini sağlamak işini yapan diğer topluluklar tarafından da yapılmaktadır.

Su kanaryası dünyasının yaptığı en iyi turnuvalar Belçika ve Hollanda'da yapılmaktadır. Bilhassa Belçika en iyi ev sahipliği yapmaktadır. Orası bu cinsin beşiği kabul edilir. Aynı şekilde Alman çoban köpeği cinsi içinde Almanya beşik kabul edilir. Alman şampiyonluğu dünyadakilerden en önemli olanıdır. Böylece UOB'nin hazırladığı Turnuva en ilgi çeken su kanaryası olayıdır. UOB ve COM'nin dünya turnuvaları her yıl yıllık olarak yapılır.

Ancak son yıllarda anılan şampiyonluklar Belçika dışındaki ülkeler kazanmaktadır. Bu demektir ki bu işte uygulanan Belçika tekeli pratik uygulamada sona ermiştir. Şimdi biz mükemmel su kanaryalarını İtalya'da ispanya'da Yunanistan'da hatta Kostar Rika'da da bulabiliriz ihtimalki genç yetiştiricilerin yalnızca hobi olsun diye bu işi yapmaya başlayıp sonunda kötü neticeler almalarından beri Belçikalıların çok sıkı disiplinli değerlendirme kurallarının amaca zararlı olarak ortaya çıkması sonucunda bu duruma düştükleri sanılmaktadır. Buna karşın Hollandalılar bu konuda daha açık ve serbest elli olarak şarkıcı kuşların kazandıklarım puanları fazla eleyip sıkı dokumadan vermektedirler. Benim düşünceme göre Belçikalıların kazanılan puanlara bir tavan empoze etmeleri hakikaten bir hayal kırıklığı yaratmaktadır. Bu uygulama yüzünden amatör katılımcıların çoğu bu hobiyi terk etmektedirler : Diğer bir noktada gerçek olan bir çok şampiyon kanaryaların yurt dışına satılmaları sonucunda Belçika'nın üstünlüğünün sona ermiş olmalısıdır.

Diğer önemli nokta ise Belçika kanaryalarının fiyatı ve bulunabilmesi sorunudur. Bu cins kanaryaları bulmak hem zor hem çok pahalıdır. Bu sebepten bazı Hollandalı ticaret adamları su kanaryası "wateslager" pazarındaki paylarım artırmaya başlamışlardır. Benim düşünceme göre kalite aynı olup aralarında önemli bir değişiklik bulunmamaktadır. Zutphen'de Hollanda'linin COM Dünya Şampiyonasında ödülleri süpürdüğü unutulmamalıdır.

Dünya şampiyonasında önemli dereceler alan İspanyol Hollandalı Belçikalı olan en iyi Waterslager'lerin şarkılarım teybe veya CD'lere kaydederek hazırlattık. Bu kayıtlarla dünyanın en iyi Waterslagers'lerinin şakıdıkları şarkıların dinlenip öğrenilmesine yardımcı olacaktır.

YARIŞMA VE HAKEM KARARI

Bir yarışmada kanaryalar aynı anda dörtlü guruplar halinde değerlendirilir. Hepsi bir masanın üstüne konan ve kafesleri birbiri üstüne konan kafeslerdeki kuşlar yarışmaya bu şekilde katılır. Yarışma yapılan odada suni bir ışık olmalıdır. Hakem kafeslerden l .20 metre uzaklıkta oturur. Her grup 30 dakika dinlenerek değerlendirilir bu süre zarfında kanarya bütün bildiklerim okumalıdır.

İlk önce hakem kuşların genel durumlarım kontrol eder. Standart renk hasta olup olmadığı vb. Ondan sonra her kuşun sergilediği şarkıyı her kanaryaya bir genel işaretle işaretleyerek dinler. Son 10 dakika içinde en fazla şarkı söyleyene fazla dikkatim toplamamaya çalışarak (değerlendirilmesi henüz tamamlanmış olan) ise verilen işaretleri yeninde kontrol eder 30 dakika sonra değerlendirilen grubu kaldırıp diğer grubun önüne konmasını sağlar. Bu işlem yalnızca hakemin hakem yardımcısı veya hakem adayının huzurunda yapılır.

Değerlendirme yapmada dikkate alınacak bazı düşünceler vardır. Unutmayalım ki değerlendirme süresi yalnızca 30 dakikadır. Bu yarışmada mutlaka en iyi kanarya kazanacaktır çünkü en iyi kanarya durum ne olursa olsun nerede olursa olsun her zaman daima şakıyacaktır. Bir yarışmada bir kanaryanın derecesi aşağı seviyede olarak değerlendirilebilir ancak ondan sonraki tarihlerdeki yapılacak yarışmalarda mutlaka yeterli dereceyi o zaman yapılacak değerlendirme sonucunda alacaktır. Başka bir ifadeyle bir kanarya yarım saat boyunca çok güzel mükemmel şekilde ötüyorsa bu kanaryayı satın olup evinize götürdüğünüzde nasıl güzel öteceğini hayal edebiliyor musunuz ? Kötü ve orta derecede ne iyi ne kötü öten bir kanarya hiçbir zama yüksek bir derece alamaz. Aslında bunların arasında en fazla ilgi çeken kanarya bir iyi klokkende'dir. Bir hakem’de onu işitince dikkatini hemen ona yöneltir. Bu sebepten de bu kuşun turu herhangi bir kuş yetiştiricisi tarafından büyük ilgi ve dikkatle izlenmektedir.

Tekli yarışmalardan başka bütün timlerin Harmony of Stam durma ve kekelemelerdeki uyum bakımından da değerlendirildiği birde tim yarışmaları yapılmaktadır. Bu değerlendirmelerde her bireysel kuşun aldığı puana ek olarak ayrıca bir timi oluşturan 4 kuşun sunduğu şarkının harmonisinin nasıl olduğu da değerlendirilmektedir. Aslında burada değerlendirilen kuşları yıllarca çalışarak yetiştirenler değerlendirilmiş olmaktadırlar.

Başka bir anlatımla bir cins kuşun genetik olarak kazandığı mevcut kazancın bir şarkıya yönlendirmesi olayıdır burada yapılan sadece budur. Bu şarkı kanaryanın genlerinden taşınarak kendisine intikal ettiğine göre yinede tabiatıyla yıllarca yapılan çalışma ve bilgilerle elde edilebilecektir.

Bazı Kanaryalar olumsuz veya hatalı ötüş turları da yarışmada sergilerler böyle durumlarda hakem tarafından cezalandırılırlar. Bunlara örnek ve genel olarak rastlanan burundan çıkan sesler çok fazla yüksek tonda şarkı söylemesi^riet noktası" ve kuşun yarışmayı terk etmesine sebep olan tehlikeli "tjap".

Daha önce de anlatıldığı şekilde kuşun aldığı puanlar hatalı hareket puanları düşüldükten sonra 3 ile çarpılır ve bulunan puan kanaryanın aldığı puan olarak değerlendirilmiş olur. Bir fikir vermek için kabaca bir açıklama yapacak olursak bir kuş 90-99 arasında puan alırsa iyi olarak 100-120 arası puan alırsa çok iyi ve 120'den fazla alırsa mükemmel olarak kabul edilir. Bir zamanlar Belçika'da 129 "dan daha fazla puan alan bir kuş vardı ise de böyle bir kuşu Belçika'da bulmak çok zordur. Klokkende cinsi kanarya ile ilgili en genel puan 5 ve 6 puandır. Çok nadir olarak 8 puan alan bulunur ise de bir zamanlar 9 alana da rastlandığı olmuştur. Bu yarışmada bu demek değildir ki 9 puan alan klok da iyi kanarya kazanacaktır çünkü bir şampiyon diğer başka çeşit şarkı turlarım da aynı şekilde söylemek zorundadır. Buna karşın ekseriye klokda en iyi olanlar yarışmaları kazanmaktadırlar.