Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvanlarının kulak ve kuyruklarını kestirenlere ve kesenlere yaptırım öngörülmektedir.

Buna göre H.K.K. madde 8 uyarınca

SUÇ:

Madde 8 – Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır.
1. Hayvanların yaşadıkları sürece tıbbi amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez.

2. Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer TEDAVİ EDİCİ OLMAYAN KUYRUK VE KULAK KESİLMESİ ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi müdahale yapılması yasaktır. Ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin veteriner hekimliği uygulamaları ile ilgili tıbbi sebepler veya özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi gerekli görmesi veya üremenin önlenmesi durumlarında izin verilebilir.
3. Bir hayvana tıbbi amaçlar dışında onun türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek çeşitli maddelerle doping yapmak hayvanların türlerine has davranış ve fiziki özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek yasaktır.
H.K.K. madde 8 fıkra 2 de kulak ve kuyruk kestirme suçu tanımlanmıştır. Yani kanuna göre bu eylem suç teşkil etmektedir.
CEZASI:
H.K.K. madde 14. e) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına onbin Türk Lirası; ikinci üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına binikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.
Bu maddeler uyarınca yukarıda sözü edilen fiili – KULAK VE KUYRUK KESTİRME – Hayvanları Koruma Kanununa aykırılık oluşturmakta ve de 1200 ytl para cezası gerektirmektedir. H.K.K. uygulamasında yetkili Çevre ve Orman Bakanlığıdır. Bu bakanlık yasa gereği yetkilerini İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine devretmiştir. Buna göre yukarıdaki eylem şahsın ikamet ettiği ilin İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE bildirildiğinde bu müdürlük şahsa ve kesme işlemini yapan veterinere idari para cezası verecektir.