Beden dili:

* Her iki ayağı da yukarıda iken gagası ile asılarak aşağı sallanmak: Aşağı inmek istiyor.

* Baş indirilmiş kanatlar yarım kaldırılmış tüyler kabartılmış ileriye veya yukarıya uzatılmış: Ele alınmak istiyor.

* Kafesin tavanına bir veya iki ayakla ya da gaga ile asılmak olan: Oynuyor.

* Uçma tahtasındatünekte iki adım geri çekilmek hafifçe popoyu eğmek: Dışkılama hazırlığı! (Her durumda hatta uçarken de dışkılayabilirler)

* Tüneğe sıkıca tutunarak geriye kaykılma: Korkuyor tedirgin.

Parlayan veya sabitlenen gözler:


* Sabitlenen gözlerin değerlendirilebilmesi için kuşun içinde bulunduğu koşullar ve vücut pozisyonu dikkate alınmalıdır. Gözlerin sabirlenmesi şu anlamları taşıyabilir:

1. Heyecanlanmabir obje ile çok ilgilendiğinde.
2. Öfke korku veya yaklaşan saldırı

Sesler


* Şarkı söyleme konuşma ve ıslık çalma: Mutlu sağlıklı memnun kuş.

* Gevezelik cırıldama:

1. Yumuşak tondaki cıvıldamalar memnuniyetin bir işareti veya konuşmayı öğrenme çalışmaları olabilir.
2. Yüksek sesli bağırtılar tehlike savmak için olabilir.

* Dil tıkırtısı: Kendini eğlendiriyor olabilir veya okşanmak ele alınmak anlamı taşıyabilir.

* Hırlama homurdanma: Hırlama saldırgan bir sestir. Bir şey kuşu tehdit ediyor veya sıkıntı veriyordur. Kuşu rahatsız eden bu obje ya da varlık uzaklaştırılmalıdır. Homurdanan kuşlar tutulmamalıdır ısırmaları mümkündür.

Gaga:


* Gagayı gıcırdatmak:
Genellikle memnuniyet işaretidir.

* Tıkırdama:
Gaga tıkırdaması genellikle cockatieller ve Avustralya papağanlarında görülür. Eğer papağan bir defa tıklarsa ve gözleri sabitlenirse aksi halde tehdit edici davranış değildir kuş sahibini karşılamakta veya bir şeyi onaylamaktadır. Eğer diğer taraftan kuş birkaç kez seri halde tıkırdarsa kuşun ele alınmak istemediği anlamında uyarı olduğu düşünmelidi.

* Gaga yerde boyun tüyleri kabartılmış: Kaşınmak istemektedir.

* Isırma:
Başka bir başlık altında incelenecektir. Kısaca değinelim:

1. Tam ısırılmadan gagalanmak
ize doğru uzanarak ısıracakmış gibi yapmak ve imkan bulursa tekrarlamak şeklinde fiziksel bir temas olacak ancak acı vermeyecektir. Sonraki adım ise acı veren bir ısırık olacaktır. Kuş sinirlenmiştir. "Ben onu istemiyorum".

2. Hafif hafif hafif hızlı ısırıklar: Kuş "Şimdi beni rahatsız etme" demektedir. Bu hareket sahibi için tehlike işareti olmamalıdır. Kuş sizin 30 saniye sonra ne yapmanızı istediğini belli eder.

* Kusma: Eşe yakınlık işaretidir. Eşe sevgi ve şefkat sunulması karşı cinsin etkilenmesi için yapılmaktadır. Ancak diğer kusma nedenlerinin de bilinmesi için site kütüphanemizdeki kusma başlığının da mutlaka incelenmesi gerekmektedir.Papağangiller eşleşerek yaşarlar ve eşlerini önemserler.

* Gaga dokundurmak gagalamak:
Araştırmak.

* Tüneğe ileri geri gaga sürmek: Yüzünü temizlemek.

* Oyuncaklarına hızlı vurmak: "Ben çok mutluyum. Ben yeniden yapacağım." Enerjiyle dolu ve çok iyi hissetmek.

Ayak ve bacaklar:


İki ayak üzerinde durmak:


* Düzgün durarak sahibine hareketsiz şekilde bakması: Ele alınmak için hazırdır. Şu anlamdadır "Bakman için seni bekliyorum yoksa sana kızabilirim".

* Tünekte ileri geri yürümek: Sabırsızlıkla dışarı çıkarılmayı ele alınmayı beklemek.

* Her iki ayakla parmağa sıkıca tutunmak: Sana tam güvenmiyorum ya da beni götüreceğin yer hakkında bilgim yok.

* Bir ayak üzerinde durmak: Rahat.

* Bir ayak üzerinde durma ve tüylerin kabartılması: Rahat mutlu memnun.

* Başını alta sokarak bir ayak üzerinde durmak: Tüylerini temizliyor

* Bir ayakta dururken gagasını bileme: Yorulmuştur.

* Bir ayak üzerinde dururken hafif kabarmış gözler cam gibi: Kısmen uykudadır.

* Kafes altını kazımak: Afrika gri papağanları için tipiktir.

Genelde kafesten dışarı çıkmak için izin verilmesi isteğidir.Bu davranışını alışkanlık haline getirmemesi için yerine getirmek istemeyebilirsiniz.

* Ayak vurma tıklatma:
Tehdit edildiğini hisseden bazı papağanlar bölgesinin üzerindeki egemenliğinin işareti olarak onların ayaklarını yere vururlar.

Tüyler

* Karışık/kabarık tüyler:


1. Tüylerini düzeltirken;
2. Üşüdüklerinde;
3. Gerginliklerini hafifletmek istediklerinde;
4. Hasta olduklarında karışır kabarırlar. Özellikle tüyler kabarık kalırsa veteriner hekimce görülmelidir.

* İlgi gördüğünde tüylerini düzeltmesiizinle birlikte olduklarında ya da enselerini okşadığınızda tüylerini düzeltmeleri "Sana teşekkür ederim. Senin için ben de daha bakımlı olacağım" anlamı taşır.

* Parmakta iken sıkıca tutunması ve tüylerini sıklaştırması: Korkuyor veya tereddüt ediyor.

Sorguç (alın/baş üstü tüyleri) durumu:

* Sorguç kaldırıldığında: Heyecanlanmıştır.

* Aşırı kabardığında: Korku veya aşırı heyacan. Bir uyarı düşünülmelidir.

* Sünme ve tıslama ile birlikte düz sorguç: Saldırgandır veya bir şey tarafından ürkütülmüş korkutulmuştur.

* Yüz ve boyun tüylerini kabartmak: Başı büyük görünür huzurlu memnuniyeti gösterir. Mutludur.

Titreme:

* Kuş korkmuş ya da aşırı heyecanlıdır. Diğer hastalık belirtileri ile birlikte görülme durumu farklıdır.

* Eşleşme/çiftleşme belirtisidir.

Kuyruk:

* Kuyruk sallama: Eğlence için hazırım!

* Kuyruk sallanması (aşağı yukarı): Genellikle yorucu faaliyetten sonradır. Nefesini düzenlemesine yarar. Gene de kuşun kuyruğu faaliyet olmadan aşağı yukarı sallanıyorsa solunum sıkıntısı/hastalığının işareti olabilir.

* Kuyruk yellemesi: Kuyruk tüylerini yellemek yelpaze şeklinde açmak çoğunlukla saldırganlık ve öfke göstergesi olarak diğer davranışlara eşlik eder. Kuyruk tüylerini yaymak kuşun kuvvet ve canlılığını da gösterir.

Kanatlar:

* Kanat çırpmak:
Çırpma kanat alıştırması olarak kullanıldığı gibi sizin dikkatinizi çekmek için de yapılmaktadır.

* Fiske vurmak uç:


1. Öfke veya acıyı gösterebilir.
2. Tüylerini düzeltmesi ayarlamasının bir yoludur.
3. Omuzlarını kaldırarak ve baş sallanması ile eşlik edilirse ısrarla dikkat çekmeye çalıştığını veya anne mamasına muhtaç yavru kuşlarda olduğu gibi beslenme isteğini ifade edebilir.

* Kanat düşmesi sarkması: (Yavrular) genç kuşlarda normal ama daha yaşlı kuşlarda sarkma hastalığın bir işareti olabilir.

* Kanat seğirmesi: Gerçek açık bir gösterge değildir çoğu kez kuş ele alındığında hissedilir. Kanat ve vücut arasında hava dolaşımı sağlamak için kanatlar vücuttan uzaklaştırılır. Kanatlar kaldırır ve ani hareketle eski normal konumuna getirilir. Kuşlar aşırı derecede mutlu olduğu zaman da yaparlar.