Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kangal Köpeği Resimleri Kangal Köpeği Hakkında Bilgiler

  Sivas Kangal


  Bu konuda ünü dünyaya yayılmış olan sivas kangal çoban köpeği resimleri sivas kangal köpeği hakkında bilgiler kangal köpeğinin tarihçesi bulunmaktadır Sizinde sivas kangal köpeği hakkında bilgileriniz ve güzel resimleriniz fotoğraflarınız varsa bizlerle paylaşabilirsiniz

  Kangal Köpeğinin tarihçesi araştırıldığında en küçük bir belgeye raslanmamıştır Kangal köpeği hakkında çeşitli rivayetler söz konusudur Bir rivayete göre MÖ Asurlular ve Babilliler zamanında türediği aslan ve kaplan gibi vahşi hayvanlara karşı korunmak savaşlarda yararlanmak amacıyla büyük bir özenle yetiştirildiği anlatılmaktadır Bu köpeğin çok rahat bir şekilde aslanı mağlup ettiği söylenmektedir

  İkinci bir rivayete göre Hint mihracesinin Osmanlı padişahına (Yavuz Sultan Selim veya 4 Murat'a) bir köpek hediye etmesiyle başlamaktadır Sarayda bulunan ve aslanla boğuşan bu köpek aslanı öldürüyor Böylece padişahın nazarında büyük bir ilgi görüyor Osmanlı ordusu doğu seferine gelişinde Kangal Deliktaş dolaylarında köpeğin kaybolduğu ve bütün aramalara rağmen bulunamadığı Kangaldaki köpeklerin bu köpeğin soyundan türediği rivayetler arasındadır

  17Yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesinde aslan kadar kuvvetli olarak tarif ettiği bu köpeklerden bahsetmektedir Osmanlı İmparatorluğu kurucularının bu köpeği beraberlerinde Anadolu'ya getirdikleri ve Osmanlının Avrupa'ya yayılmasıyla çoğu Avrupa Çoban Köpeğinin de bu ırktan türediği sanılmaktadır

  Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivlerinde Kangal köpeklerinden bahsedilmekte pedigrili yetiştiriciliği yapıldığı bahsedilmektedir

  Kangal Çoban Köpeklerinin bu kadar eskilere dayanan tarihi geçmişten günümüze kadar ırk özelliğini bozmadan gelebilmesini geçimini koyunculuktan sağlayan çiftçilerin en güvenilir dostu olmasına ve Dünya köpek ırkları arasında kurtlara karşı koyabilen tek köpek ırkı olmasına bağlanmaktadır Kangal köpekleri en zor iklim ve çalışma şartlarında verilen görevi cani pahasına yerine getirirler Bakım ve beslenme şartları diğer köpek ırklarına göre daha basit ve ekonomik olması neslinin devamını sağlamıştır  Sadık ve ŞİRİN


  Kangal Köpeği nin Olası Kökeni
  Anadolu pek çok medeniyetin beşiği derken öylesine turistik bir ilanda bulunmuyoruz Hepimiz biliyoruz ki tarihin yazılmasında modern insan medeniyetinin ortaya çıkışında hayranlık duyulacak bir geçmişe sahip toprakların sahibiyiz artık Tüm bu çoklu kültür tabakalarını ülkemizin bize sunduğu miras olarak kucaklamaksızın bu devasa yarımadanın hakkını yeterince verebileceğimize inanmıyoruz Anadolu ve Orta Doğu pek çok medeniyetin durmaksızın birbirinin yerini aldığı doğu ve batı toplumları arasında ciddi etkileşime girmiş bir coğrafya Birinin başladığını diğerinin devam ettirdiği yeni gelenin yepyeni bir şeyle medeniyetin çeşitli kültür tabakalarını başka yönlere çevirdiği bir yer Köpek ve koyun ilişkisinin ayrılmazlığı söz konusu olduğunda biz bu geçmişin de Anadolu nun diğer kültürel alanları gibi diğer coğrafyalarla olan kaçınılmaz alış verişin bir ürünü olarak ele alınmasından yanayız Kesin sınırlarla ayrılmayan bir dünyanın aşırı bireyselleştirilmesinden kaçınılması olası hataların önüne geçmekte bir güvenlik sibobu görevi yerine getirecektir

  Eldeki kanıtlar köpek-koyun birlikteliğinin bölgede 10 000 yıllık bir geçmişi olduğunu ortaya koyuyor Bu kanıtları en az 2 yüzyıldan itibaren Avrupa’nın batısından Orta Doğu içlerine kadar yayılmış var olan güçlü koyunculuk geçmişi ve onların ayrılmaz parçası günümüz sürü bekçisi köpeklerin ilk prototiplerinin varlığı takip ediyor Ancak yukarda doğu-batı etkileşiminden bahsederken toplumların her katmanının bu etkileşimden pay aldığını unutmamak gerek Siyasi ve doğal nedenlerle uzun mesafeler katteden çoban topluluklar tarih boyunca gerek koyunculuk gerekse de koyun köpeklerinin kullanımı konusundaki gelenekselleşen pratik bilgilerini gittikleri uzak coğrafyalara taşıyarak ve karşılığında sadece o bölgelere ait yeni bilgiler değil büyük bir ihtimalle de köpekleri için taze kan sağlayacak farklı köpeklerden de faydalanarak coğrafyalar arası kayıtsız bir kültür yaratmış olmalılar Bunlar hakkında elimizde çok güçlü bilgiler olmamasına rağmen Türkmenistan da bulunan ile Orta Doğu ve Anadolu da kullanılan teknikler arasında büyük farklılıklar bulmuyoruz Öte yandan tüm bunları günümüzün koyun ve köpek ırklarını da dünyanın kimliksiz ortak mirası olduğunu ima etmek için de söylemiyoruz

  Akbaş ve Kangal Köpeklerimizi ABD'ye tanıtan David Nelson'un 1983 tarihli haritası Bu haritada Nelson da köpeklerimizin İç Asya'dan Türk göçleriyle Anadolu'ya getirildiğine dikkat çekmiştir (16)

  Kartay ve Karadağ ın dikkat çektikleri bazı gerçeklerin konunun bağlayıcı noktasını oluşturduğu tekrar hatırlatmakta fayda var Kayıtsız ve geleneksel pratiğe dayalı bir geçmişe sahip bölgenin küçükbaş hayvan geçmişi büyük ölçüde Eski Dünya’nın en etkin hayvancılık ustaları olarak bilinen Türk toplumları tarafından son halini almıştır Bu gün Orta Asya Çoban Köpeği nin (Central Asian Ovcharka – Alabai) geçmişi araştırıldığında çok geniş bir coğrafyadan bahsedilse de işaret edilen ülkeler Özbekistan Tacikistan Kırgızistan Kazakistan ve Türkmenistan nın başta geldiği ana Türk yerleşim merkezleridir Bu bölgeler Türk kavimlerinin binlerce yıldır göçebe küçükbaş hayvancılıkla uğraştığı ve günümüzün Alabai’ni dünya köpek litaratürüne kazandıran Türk halklarının yaşam sahasıdır Bu kavimler yine binlerce yıl boyunca gerek siyasal gerekse doğal şartlara bağlı nedenlerle sadece anayurt İç Asya‘da değil batıya ve güneye akınlar ve göçler ile hayvancılık kültürlerini de taşımışlardır Bu hareketlilik Kuzey Afganistandan Orta Doğu;ya Karadenizin kuzeyinden doğu Avrupa içlerini kapsar Bu gün Avrupalı kabul edilen diğer sürü bekçilerinin geçmişi konsunda söylenen de binlerce yıllık doğu;dan batıya göçler sonucu gelmiş olabilecekleri üzerinedir Bu göçler çoğunlukla da kavimlerin henüz isimlendirilmeye başlanmadığı çok eski tarihlere dayanmaktadır Bu da İç Asya;dan Anadolu ve Orta Doğu;ya oradan da Avrupa içlerine ya da Galatlarda olduğu (3) gibi tam zıt istikamette karşılıklı göçlerin sürekli mevcut köpek popülsyonunu birbiriyle etkileşim içinde bırakmıştır Ancak izi sürülebilir tarihi kayıtların belirginleşmesi ile birlikte çevre bölgeleri domine edebilecek güçlü bir köpek nüfusunun da kimlerin elinde olduğu açıklık kazanmıştır Bu köpekler zamanla binlerce yıllık diğer sürü bekçisi köpek popülasyonunda belirleyici bir rol edinmişlerdir Burada anlatılanlardan İç Asya Türkleri;nin köpeğin özellikle de sürü köpeklerinin yaratıcısı olduğu iddiası çıkartılmamalıdır Sadece onlar binlerce yıllık göçebe küçükbaş hayvancılık geçmişleri ile bu köpekleri en fazla mükemmelleştirecek zamanı ve tıpkı toplumsal yaşamlarının temel taşı olan atlarla yaptıları gibi gittikleri bölgelerde diger evcil hayvan nüfusu üzerinde biçimlendirici bir role sahip olma imkanı bulmuşlardır  Kartay ve Karadağ ın (12-13) çok haklı oldukları bir nokta var Kartay (12) her ne kadar Türkler den önce Anadolu ;daki köpek varlığını yadsıyarak bölgedeki tüm sürü köpeği varlığını 11 yüzyıl büyük Türk göçlerine bağlasa da bu konuda çok önemli bir noktaya işaret de ediyor Yukarıda da kanıtladığımız üzere Antik Anadolu güçlü bir koyunculuk endüstrisine sahipti Bundan sürünün güvenliği için olmazsa olmaz köpekleri de ayrı tutamayız Ancak medeniyetlerin üst üste bindiği halkların sık sık başka bölgelere savrulduğu bir bölgede bu güçlü değişimlerden uzak kırsaldaki çiftçilik ve özellikle de hayvancılıkla geçinen insanların değil de sadece şehir yaşamının etkilendiğini düşünemeyiz Binlerce yıl boyunca yeni ve eski medeniyetlerin harmanlandığı; sürekli özellikle de doğu dan gelen istilacı kavimlerin bu bölgeye katkılarından bahsediyoruz Birlikte sadece el sanatları ve toplumsal geleneklerini değil aynı zamanda evcil hayvan varlıklarını da getirdiler Bu konuda gerek Antik Anadolu ;da gerekse de Orta Doğu’da kanıtlayabileceğimiz noktaların da kendi içinde tabii ki belirli sınırları da var; ancak tarih söz konusu olduğunda neyin yok ki? Koyun ve keçinin ilk evcilleştirildiği bu bölgeler yaylacılık dahil geleneksel hayvancılığın bugünki gibi yapıla geldiği yerlerdi Ancak Strabon un belirli bölgelerde özellikle bahsetmeden geçemediği bazı koyun ırkları dışında elimizde spesifik ırk olarak ne tür köpeklerin kullanıldığına ait kesin deliller yok Erzincan Altıntepe kazıları ve Asur kabartmaları bize bu ilk cesur ve güçlü masitvari köpek örneklerinin belirli bir prototip oluşturduğunu söylese de kaynağının nerde yattığını ve birbirinden renge ya da tüy yapısına dair gerçek ayırt edici özelliklerini net söylemiyor Bu nedenle Kangal Köpeği nin bu günki haliyle aramak bizi hayal kırıklığına uğratacaktır Biz İç Asya ‘dan Orta Doğu ve Anadolu içlerine hatta oradan da Avrupa’ya binlerce yıllık köpek alış verişi boyunca benzer görevlerde kullanılan geniş bir köpek popülasyonu olduğu görüşündeyiz Çeşitli halklar gereksinimleri ve çevre şartlarına uygun olarak belirli tipte yoğunlaşmış olsalar da tek bir köpek ırkını coğrafi sınırların hatta özellikle bizimki gibi renkli bir kültürel geçmişe sahip coğrafya halklarının son bir kaç yüzyılda netleştiği bir bölgede kesin adres vererek kaynak gösterilmesi önemli ip uçları sağlayabilse de kolaylıkla yanıltıcı olabilir

  Kangal Köpeği söz konusu olduğunda ise yukarıda da açıklamaya çalıştığımız olası nedenlerden dolayı Anadolu;ya yüzlerce yıl devam eden Türk göçleri Orta Asya’daki günümüz Türk Cumhuriyetleri;nde dağınık olarak bulunan karabaşlı bir köpek tipini Anadoluda özellikle de Sivas;ın Kangal yöresinde güçlü ve belirgin bir popülasyona dönüştürmüş olmalıdır Gelecek yıllarda Orta Asya;da belirli bir Türk topluluğu tarafından tutarlı bir şekilde üretilen Kangal Köpeği benzeri güçlü bir Karabaşlı köpek popüsyonu ve onların geçmiş yüzyıllarda Anadolu;ya göç verdiklerine dair kanıtlar elde edildiğinde tüm bu görüşlerimizi seve seve tekrar gözden geçirmek zorunda kalacağız Ancak elde gerçek veriler olmadan duygusal ve aceleci sonuçlar çıkarmamak çok önemli Yukarıda kanıt sunduğumuz pek çok nokta hakkında daha önce ortaya atılan yanıltıcı hususların neden olabilecekleri köpeklerimiz ile ilgili bilgi dağarcığının güvenilirliği ve onları daha iyi anlama çabalarımızın geleceği açısından ele alınmalıdır

  Kangal Köpeği dendiğinde bölgedeki onbinlerce yıllık antik sürü köpeklerinin mirası ile birlikte son iki bin yıllık Türk göçlerinin tamamlayıcı etkisi birlikte hissedilmelidir


  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  Sivas kangal çoban köpeği Genel Özellikleri


  Dünyada emsali görülmemiş bir köpek türü olan Kangal Çoban köpekleri Türkiye'de ve yabancı devletlerde haklı bir üne sahiptir Özellikle İngiltere ve Amerika'da bu köpekleri sevenler tarafından dernekler kurulmuş yarışmalar yapılmıştır Ne acıdır ki yabancı devletlerin göstermiş oldukları ilgiyi bizler maalesef son on-on beş yıldır göstermekteyiz

  Kangal Çoban Köpekleri çok cesur gayet hızlı ve çeviktirler Kadın ve çocuklara karşı gayet muhlis kötü niyetli kişilere karşı son derece caydırıcı bir silah olan Kangal köpekleri çok zeki ön sezileri kuvvetli ve sahibine aşırı bağlıdırlar Sahibi tarafından azarlandığı zaman suçlu bir çocuk gibi başını öne eğersahibinin gözlerine mahsun mahsun bakarak af edilmesini bekler Hislerini yalnız hal hareket mimik ve jestlerle değil çıkardıkları çeşitli tonlardaki havlamalarla belli ederler

  Kangal Çoban Köpekleri görevlerine çok sadıktırlar Şöyle ki; dağda sürüden ayrılan veya geride kalan koyunun başından günlerce aç ve susuz bekledikleri Kangal çiftçileri tarafından anlatılmaktadır

  Kangal Çoban Köpeğine sahip çiftçilerin en büyük gurur kaynağı köpeklerinin kurt boğmalarıdır Kurt boğan köpeğe sahip olmak onlar için bir ayrıcalık ve övünç kaynağıdır

  Yüzyılların ihmaline rağmen ne ırk vasıflarından ne de yüksek ruh yapısından en ufak bir taviz vermemiştir Kan asaletine çok bağlıdır Doğuda serbestken bile başka bir karnivorla çiftleşmesi mümkün değildir 1975 yılında askeri amaçla eğitime alınmış ve asırlardır bu yönde eğitim gören köpek türlerinden çok daha yetenekli olduğunu kanıtlamıştır
  İyi bir köpekte bu özellikler olmalıdır:


  Zeka : Orta-yüksek düzeyde

  Güvenirlilik : Sürü hayvanına ve sahiplerine zarar vermemelidir

  Dikkatlilik : Görevine karşı ilgi ve dikkati bulunmalıdır

  Koruyuculuk :Yabancıya karşı reaksiyoner (havlama-saldırı) olmalıdır

  Güç : Olası düşmanı durduracak (kurt-hırsız) güçte olmalıdır

  Hız : Olası düşmanı kovalayıp yakalayacak hızda olmalıdır

  Cesaret :En önemli özellik olarak cesareti söyle- yebiliriz

  Çünkü:Cesareti olmayan bir köpek diğer 6 özelliğe sahip olsa da etkili olamaz


  Tüm bu özelliklerin hepsini en yüksek düzeyde Kangal köpeklerinde bulmamız mümkündür İşte bu özelliklerinden dolayı Kangal köpekleri dünya köpekleri arasında hak ettiği değeri ve birinciliğini her zaman koruyacaktır

  Cesur bir DOST!KANGAL

  Irk Özellikleri

  Burun Ağız Yapısı
  Ağız burun yapısı kısa küt çene kuvvetlidirDişler sivri ve sağlam dudakları sarkıktır Göz kulak ağız etrafı ve burun üstüne kadar siyahtır

  Gözler
  Kafatasına göre oldukça küçük yuvarlakça olup altın ve kahverengi arasında bir renktedir Göz etrafı siyahtır Bakışlar canlı ve asildir

  Kulaklar
  Orta boyda üçgen şeklinde uçları yuvarlak kafasına yapışık ve sarkıktır

  Kafanın ve Göğüsün Görünümü
  Önden bakıldığında aslanı andırır Kafa iri güçlü bir boyun ile desteklidir

  Boyun
  Hafifçe eğik güçlü ve adaleli orta boyda oldukça ayrık düz kalın kemikli ayak bilekleri kuvvetli ve uzundur Ön göğüs arkasına göre daha geniş ve omuzlar adalelidir

  Gövde
  Gövde baştan sonra bir kare şeklindedir Vücut güçlü adaleli hiçbir zaman şişman değildir Dirsek hizasına kadar göğüs derin karin hafifçe içine çekiktir

  Bacaklar

  Bacaklar güçlüdür Ön bacaklar arka bacaklara göre daha güçlüdür Ayaklar iri yapılı kuvvetli parmak bombeli ve siyahtır

  Kuyruk
  Oldukça yüksek olup rahat durumda iken düşük ve kıvrık uyarıldığı zaman sırt üzerinde yüksek ve kıvrıktır

  Vücut Rengi
  Post : Sık bir alt post üzerinde kısa ve yoğun bir tüy yapısına sahiptir

  Renk : Bozdan çelik rengine kadar olabilir Göğüste beyaz bir madalyon bulunabilir

  Ağırlık
  Erkeklerde 50-60kg Dişilerde 41-59 kg  O Birrrrr PROFOSYONELDUMAN


  Kurtlarla Dans


  Kangal köpekleri topluca kurt boğdukları gibi tek başlarına da kurt boğabilirler Eğer köpek tek başına kurt boğmuşsa günlerce yerinde kalkamaz Zira hem yaralı olur hem de gösterdiği üstün efordan dolayı aşırı yorgun olur Yarasının çoğu tırnak yarasıdır Kurdu boğmak için altına aldığında yaraların çoğu karın bölgesindedir Kurt arka ayağının tırnaklarıyla üstündeki köpeği kaldırıp atmaya çalışırken yaralar Kurdun arka ayak kasları çok kuvvetlidir Kurdun açmış olduğu diş yarası ise bıçakla kesilmiş gibidir

  Kangal köpeği kurdu çok süratli kovalar ve yetiştiği zaman bazen yan taraftan süratli döş vurur bazen de rast gele arkadan da çarpar Bu çarpışma sırasında haliyle kurtta köpekte yıkılır Sonra her ikisi birden kalkmaya çalışır Eğer köpek kurttan evvel kalkarsa hemen kurdun boğazından tutar ve ölünceye kadar bırakmaz Fakat kurt daha evvel kalkarsa bu kovalamaca devam eder Eğer köpek iki veya daha fazla ise kurt kalkmadan köpeğin öbür eşleri kurdu boğarlar

  Bu köpekler kurdun ölüsüne kulağını dayayarak dinler ve en ufak bir harekette yeniden boğarlar Bu anda köpeklerin sahibi dahi gelse o hırsla hücum edip kurdun ölüsünün yanına yaklaştırmazlar

  Bu olaydan birkaç saat sonra köpekler uysallaşırlar ve boğazlarına kaçan kurdun kılları dolayısıyla öksürmeye başlarlar Bunun için köpeklere hemen bir koyun kesilir ve koyunun kuyruğu yedirilir

  Böyle bir olaya tanıklık etmek ve böyle bir köpeğe sahip olmak sahibi için övünç kaynağıdır
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sivas Kangal (Çoban) Köpeği Yetiştiriciliği Sivas Kangal Köpeği Resimleri  KANGAL ÇOBAN KÖPEĞİNİN TARİHÇESİ

  Kangal Köpeğinin tarihçesini araştırdığımızda en küçük bir belgeye rastlayamadık Kangal köpeği hakkında çeşitli rivayetler söz konusudur Bir rivayete göre MÖ Asurlular ve Babilliler zamanında türediği aslan ve kaplan gibi vahşi hayvanlara karşı korunmak savaşlarda yararlanmak amacıyla büyük bir özenle yetiştirildiği anlatılmaktadır Bu köpeğin çok rahat bir şekilde aslanı mağlup ettiği söylenmektedir İkinci bir rivayete göre Hint mihracesinin Osmanlı padişahına (Yavuz Sultan Selim veya 4 Murat'a) bir köpek hediye etmesiyle başlamaktadır Sarayda bulunan ve aslanla boğuşan bu köpek aslanı öldürüyor Böylece padişahın nazarında büyük bir ilgi görüyor Osmanlı ordusu doğu seferine gelişinde Kangal Deliktaş dolaylarında köpeğin kaybolduğu ve bütün aramalara rağmen bulunamadığı Kangaldaki köpeklerin bu köpeğin soyundan türediği rivayetler arasındadır 17Yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesinde aslan kadar kuvvetli olarak tarif ettiği bu köpeklerden bahsetmektedir Osmanlı İmparatorluğu kurucularının bu köpeği beraberlerinde Anadolu'ya getirdikleri ve Osmanlının Avrupa'ya yayılmasıyla çoğu Avrupa Çoban Köpeğinin de bu ırktan türediği sanılmaktadır Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivlerinde Kangal köpeklerinden bahsedilmekte pedigrili yetiştiriciliği yapıldığı bahsedilmektedir Kangal Çoban Köpeklerinin bu kadar eskilere dayanan tarihi geçmişten günümüze kadar irk özelliklerini bozmadan gelebilmesini geçimini koyunculuktan sağlayan çiftçilerin en güvenilir dostu olmasına ve Dünya köpek ırkları arasında kurtlara karşı koyabilen tek köpek ırkı olmasına bağlanmaktadır Kangal köpekleri en zor iklim ve çalışma şartlarında verilen görevi cani pahasına yerine getirirler Bakım ve beslenme şartları diğer köpek ırklarına göre daha basit ve ekonomik olması Kangal ırkı köpek neslinin devamını sağlamıştır
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  SİVAS KANGAL KÖPEĞİNİN KURT BOĞMASI


  Kangal köpekleri topluca kurt boğdukları gibi tek başlarına da kurt boğabilirler Eğer köpek tek başına kurt boğmuşsa günlerce yerinde kalkamaz Zira hem yaralı olur hem de gösterdiği üstün efordan dolayı aşırı yorgun olur Yarasının çoğu tırnak yarasıdır Kurdu boğmak için altına aldığında yaraların çoğu karın bölgesindedir Kurt arka ayağının tırnaklarıyla üstündeki köpeği kaldırıp atmaya çalışırken yaralar Kurdun arka ayak kasları çok kuvvetlidir Kurdun açmış olduğu diş yarası ise bıçakla kesilmiş gibidir Kangal köpeği kurdu çok süratli kovalar ve yetiştiği zaman bazen yan taraftan süratli döş vururbazen de rast gele arkadan da çarpar Bu çarpışma sırasında haliyle kurtta köpekte yıkılır Sonra her ikisi birden kalkmaya çalışır Eğer köpek kurttan evvel kalkarsa hemen kurdun boğazından tutar ve ölünceye kadar bırakmaz Fakat kurt daha evvel kalkarsa bu kovalamaca devam eder Eğer köpek iki veya daha fazla ise kurt kalkmadan köpeğin öbür eşleri kurdu boğarlar Bu köpekler kurdun ölüsüne kulağını dayayarak dinler ve en ufak bir harekette yeniden boğarlar Bu anda köpeklerin sahibi dahi gelse o hırsla hücum edip kurdun ölüsünün yanına yaklaştırmazlar Bu olaydan birkaç saat sonra köpekler uysallaşırlar ve boğazlarına kaçan kurdun kılları dolayısıyla öksürmeye başlarlar Bunun için köpeklere hemen bir koyun kesilir ve koyunun kuyruğu yedirilir Böyle bir olaya tanıklık etmek ve böyle bir köpeğe sahip olmak sahibi için övünç kaynağıdır

  SİVAS KANGAL ÇOBAN KÖPEKLERİNİN BESLENMESİ


  Gebe ve Laktasyondaki Köpeklerin Beslenmesi : Köpeklerde fötüs uterus plesanta ve memelerdeki en büyük gelişme toplam 9 hafta süren gebeliğin son üç haftasında meydana gelir Gebeliğin ilk dört haftasında normal beslenmeye devam edilmeli 5 Ve 60 Haftadan itibaren yiyecek yiyecek miktarı her hafta % 10 düzeyinde arttırılarak doğum esnasında % 50'ye kadar arttırılmalıdır Fazla sayıda yavru taşıyan gebe Kangal köpeklerinde gebeliğin son 7-10 gününde iştahsızlık görülebilir Bu durumda azar azar ve lezzetli yiyecekler vermek faydalı olabilirGebeliğin son üç haftalık döneminde uterusun büyümesiyle karın hacmi daraldığı için gebe köpekler günde üç kere beslenmelidir Gebelik süresince enerji gereksinimi ortalama % 20 artar Gebelik ve doğum sırasında taze karaciğer haftada iki-üç defa 15-30 g miktarında verilerek;oldukça etkili bir takviye yapılabilir Keza protein düzeyinin %2-4 oranında arttırılması yavrularında daha güçlü olmalarını sağlar Anne köpek doğumu izleyen birkaç gün yemek defekasyon ve işeme gereksinimleri dışında yavruların yanında olmayı ister Laktasyon dönemi ortalama 6 haftadır Kolostrum ( ağız sütü ) bir-üç gün salgılanır ve bunu giderek çoğalan normal süt izler Süt salgısı 5-6 Haftaya kadara artar sonra azalır Laktasyon döneminde normal bir süt verimi için ana optimum düzeyde beslenmelidir Gıda alımı doğumdan sonra artarak doğumdan 3-4 hafta sonra maksimuma ulaşır

  Ergin Köpeklerin Beslenmesi : Ergin Kangal köpekleri günde bir defa hep aynı saatlerde beslenmelidir Orta boy bir köpek için yaklaşık 2 kg'lık bir diyet düzenlenir Böyle bir diyetin yaklaşık 1/3 'ü et 1/3 ü tahıl ve sebze karışımı 1/3'ü de su şeklindedir Diyetin miktarı hayvanın canlı ağırlığına kondisyonuna ve yaptığı işe göre ayarlanmalıdır Örneğin köpek zayıf ise yada fazla çalışıyorsa ilave olarak bir miktar süt 1 yumurta bir miktar sebze veya tahıl verilmelidir Ergin köpeklerde halk arasında yal denilen arpa ununun sıcak su ile hamur haline getirilmesiyle elde edilen mamülden günde 2 kg kadar verilir Buna ilaveten günde 25 gr Et haftada 3 kere haşlanmış ve fazla sert olmayan kemik verilir


  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  KANGAL KÖPEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN MALZEMELER


  Barınaklar : Kangal köpeğinin yetiştirilme amacına ve şekline göre barınağın yapısı ve yeri farklı olmalıdır Barınaklar tek ve toplu yetiştiriciliğe göre farklıdır Tek köpek için kulübe şeklinde barınak yapılmalıdır Bu kulübeler ahşap betonarme veya plastik olabilir

  Kulübelerin çatı kısmı meyilli olup öne doğru çıkıntılı bir bölme olmalıdır Çatı sac atermit veya ondülin ile kapatılmalıdır Ayarlanabilir bir kapının olması gerekir Bu kulübeler içi düz boyalı çivi çıkıntısı ve kıymık çıkıntısının olmaması gerekir Ayrıca hayvanın cüssesine göre rahat yatacak ve giriş çıkışta zorlanmayacak şekilde olması gereklidir Bir köpek kulübesi 1 m uzunluğunda ve 90 cm yüksekliğinde yapılabilir Köpek kulübenin içinde ayağa kalkabilmeli ve kendi çevresinde rahatça dönebilmelidir Kulübenin içi ve dışı kötü hava koşullarının çürütücü etkisini ve parazit yuvalarının oluşmasını önlemek için boyanmalıdır

  Kulübe periyodik temizlikler için söküp takılacak şekilde yapılırsa daha iyi olur Ayrıca köpeğin yattığı zemin topraktan biraz yüksek olmalı kulübenin içindeki yatak paçavralarla yada odun talaşıyla doldurulmuş sağlam bir şilteden ibaret olmalı ve her hafta havalandırılmalıdır

  Toplu olarak barındırılacak köpekler için hayvan mevcuduna göre değişiklikler yapılabilir Bu barınakların genelde hayvanın soğuk havalarda girebileceği bir bölümünün olması gerekir Ayrıca doğum bölmeleri ve çiftleşme bölmelerinin olması gerekir Bu bölmeler aynı çatı altında ve birbirine bitişik olarak ortada 2 m'lik bir koridor olmalıdır Koridorun sağ ve solunda 3-55 m 'lik kulübeler ve kulübe yüksekliği 25 m olmalıdır Kulübelerin aydınlık olması gerekir Kulübelerin önündeki dış gezinti yerlerinin 25 x 5 m lik genişlik ve uzunlukta olup etrafı köpeğin atlamasını önlemek amacıyla 180-200 cm yükseklikte olması gerekmektedir

  Barınakların mümkün olduğunca sık sık yıkanması yataklıkların 10-15 günde bir değiştirilmesi gerekir Barınaklarda akıntı tahta aksamlarında çatlaklık metal kısımlarda aşınma gibi kusurlar önlenmelidir Toplanan dışkılar derin kuyulara gömülmeli yada kanalizasyon sistemiyle köpek barınaklarının uzağındaki fosseptik çukurunda toplanmalıdır Barınaklar günlük olarak temizlenmelidir

  Yemek kabı : Krom-çelikten yapılmış kalın cidarlı ve 3 lt kapasiteli olmalıdır Bu sayede köpek yiyeceğini dışına dökmeden yiyebilir Bu kap her yemekten sonra sabunlu su ile iyice yıkanıp bol su ile durulanmalıdır

  Su kabı : Bu malzeme paslanmaz çelik veya galvanizli sacdan yapılmalıdır Ancak; beton veya mermer olanlar da vardır Su kabı en az 15 lt olmalıdır Her an temiz tutulmalı ve taze suyla dolu bulundurulmalıdır Kış mevsiminde ılık su verilmelidir

  Deri tasma :
  75 cm uzunlukta 3-4 cm eninde 5 mm kalınlığında yumuşak köseleden yapılmış olmalıdır Köpeğin boyun çapına göre ayarlanabilmelidir Tasma boyuna iki parmak genişliğinde takılmalıdır Yani ne kolayca çıkmalı nede boynunu sıkmalıdır Bu tasma köpeği yedekte gezdirmek bir yere bağlamak veya saldırganlık eğitiminde sevk kayışı ile birlikte kullanılmalıdır


  Kangal ve köylerinde çengel ismini verdikleri köpeğin başka bir köpek ile veya kurt ile boğuştuğunda daha az zarar görmesini sağlayacak demirden yapılmış dışa doğru sivri çıkıntılı tasmalarda kullanılmaktadır

  Sevk kayışı : Köpeği sevk için kullanılan bir gereçtir Deriden ve ipten dokunmuş olanları da vardır Bir ucunda tasmaya iliştirilmek amacıyla yerleştirilen bir mandal ve diğer tarafta elin bileğine geçecek bir şekilde halka bulunur Normal uzunluğu 150 cm eni 2 cm kalınlığı en az 6-8 mm olmalıdır

  Bağlama zinciri : Köpeği kulübede veya arazide herhangi bir yere bağlamak amacıyla kullanılır Bağlama zinciri mutlaka deri tasma ile kullanılmalıdır En az 2 m uzunluğunda olmalıdır Bu zincirin ucunda deri tasmaya bağlanacak bir mandal ve orta kısmında birkaç adet fırdöndü bulunmalıdır

  Ağızlık : köpeğin etrafındaki canlılara zarar vermesini önlemek için kullanılan özel bir gereçtir Köpeğin toplum içinde gezdirilmesi araba içinde nakledilmesi gerekli sağlık muayenesi ile aşı ve enjeksiyon uygulamalarında kullanılır Ağızlığın yapıldığı kayış yumuşak deriden veya plastikten olmalıdır

  Tarak : Paslanmaz çelikten yapılmış ve dişler arasında bir mm açıklık bulunan gereçlerdir

  Fırça : Sert plastikten veya hafif metalden yapılmış çeşitli sertlik dereceleri olan gereçlerdir

  Mandal : Deri veya bez sevk kayışları ile bağlama zincirlerini birbirine bağlamaya yarar Mümkün olduğu kadar kuvvetli mandallar tercih edilmelidir
  KANGAL KÖPEKLERİNDE KIZGINLIK BELİRTİLERİ VE ÇİFTLEŞME

  Bir buçuk yaşındaki bir erkek köpek ilk çiftleşme için ideal yaşa gelmiş sayılır Bu yaşta erkek Kangal köpeğinin yapısı tam olarak gelişmiştir Dişiler için uterusun gerekli büyüklüğe ulaşacağı 2 Veya 3 Kızışma dönemine kadar beklenmesi tavsiye edilir Dişiler yaklaşık 180 günde bir kızışma dönemine girerler Cinsel dürtü daima erkek köpekte görülürse dişinin kızışma döneminde bıraktığı kokulu bir salgı sayesinde harekete geçer Verimli bir çiftleşme sağlamak için en uygun zaman 2 Haftanın sonuna doğrudur Bu sırada dişi köpek kendisine yaklaşan erkek köpeklerden seçtiğine uygun karşılık verir Çünkü: Bu sırada ovulasyon tamamlanmış olur Çiftleşmeden emin olmak için çiftleşmeyi takip eden 24 ile 48 saat sonra tekrarlamak gerekir Üreyebilme yaş ilerledikçe azalır Önce dişide sonra erkekte kaybolur Çiftleşmeyi köpek yavrularının baharda doğmalarını sağlayacak şekilde düzenlemek daha iyi olur Bu durumda gelişme ve sağlıklı büyüme için uygun hava koşullarından yararlanmak mümkün olur Güneşli günler gerekli yürüyüşler ve erken eğitim için daha uygun olur Kızgın hayvan huzursuz olup alışık olmadığı hareketler yapar Vulva şişer ve birkaç gün içerisinde bol ve kanlı özel kokulu vajina akıntısı başlar Bu koku erkekleri yüzlerce metre uzaktan etkileyebilecek niteliktedir Çiftleşmede kullanılacak erkek köpeğin diğer köpekler tarafından yaralanmaması ve istenen köpekten iyi döl alınması için dişi ile beraber üç gün kapalı bir yere alınması gerekir Bu süre sonunda gebe kalan dişi artık erkeği kabul etmez ve uysallaşır
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş