EJDERHALAR...

Ejderhalar bitmeyen Efsanelerin yaratıkları... Çocuklara anlatılan hikayelerin efendileri. Ejderhalar devasa boyutlara ulaşıncaya kadar büyürler yüzyıllar boyu yaşarlar ve büyük hazine yığınları biriktirirler. Tüm ejderhalarda ejderha korkusu özelliği vardır. Özet olarak bu özellik düşmanlarını felç eder ya da zayıflatır ve düşünmeden saldırmalarına neden olur. Tüm gerçek ejderhalar kuzenleri olan wyvernler gibi uçabilirler. Ejderhaların ayrıca güçlü nefes silahları da vardır.

Bir ejderhanın gücü o ejderha yaşlandıkça artar. Oldukça ölümcül düşmanlardır zekidirler ve kurnazdırlar. Uzak bir mesafeden görünmezleri tesbit edebilir gizli nesleri bulabilirler. Saldırırken bir ejderha düşmanlarını yenmek için dişlerini kuyruğunu ön ve arka pençelerini ve kanatlarını kullanabilir. Bunlara ek olarak nefes silahı ve herhangi bir büyüsü ile de saldıracaktır. Ejderhalar yumurtadan doğarlar ve aşağıda bahsedilen ejderha çeşitlerine ulaşana kadar büyümeye devam ederler.