Kuhallar

Eski Dünya kukal'ları gerçekten garip kuşlardır. O kadar ilkel bir görünüşleri vardır ki bundan 125 milyon yıl önce Jüra Çağının bir bataklığında fosillerinden tanıdığımız «arkeopteriks» le yan yana görülmeleri hiç de aykırı düşmeyecekti.

Tipik kukal'da arka parmağın pençesi uzun ve düzdür. Bu kuşun gagası oldukça düz ve kalın bacakları uzun ve güçlü başıyle göğsünün tüyleri dik ve sivridir. KukaPın tüylerinin rengi genel olarak siyahımsı koyu sarı veya kahvemsidir. KukaFlar yavrularım yandan girişi olan ve daima yere yakın bina edilen kubbeli bir yuvada büyütürler.

Yeni Gine ile Avustralya sülün kukalı (Centropus phasianînus) kargadan iri fakat ondan daha ince yapılıdır. Dik hatta dikenimsi tüyleri vardır. Uçuşu biçimsizdir fakat uzun ve güçlü bacakları yerde yaşamasına fevkalade elverişlidir. Bu kukal koyu sarı çizgiler ve sık kızılımsı şeritlerle süslü siyahımsı kahverengi bir kuştur. Ürkütülüp otların arasından uçurulunca çok kere alçak calıların üzerine tüner ve orada kuştan ziyade ölü bir dala benzer.