Lunlar


Lun'lar kuşlar dünyasının yüzmekte ve dalmakta en usta üyeleridir. Suda balıkları kovalayacak yapıdadırlar. Ayakları iri ve parmak araları tüm derilidir. Bacaklarının da yassılmış olması suyu bıçak gibi yarmalarına imkân verir. Suyu zerrece dalgalandırmadan ağır ağır yüzeyin altına çökebilir ve avlarını altından izleyerek balık yakalayabilirler. Lun'lar suda havada olduğundan daha rahattırlar. Kayıkla kovalanınca dahi suyun altında yüzmek suretiyle kaçmayı tercih ederler. Luniarm 45 - 55 metre derindeki balık ağlarına yakalandıkları olmuştur.

Bu kuzey kuşlarının dikkate değer bir özelliği de ayaklarının tıpkı bir geminin pervanesi gibi vücutlarının çok gerisinde oluşudur. Bu sebepten karada yürüyemez ve dalgıç kuşları gibi göğüslerinin üzerinde kayamazlar. Aynı sebepten ötürü kara üzerinden havalanamazlar da. Göç uçuşları esnasındaki bir fırtına sırasında ' karaya inmek zorunda kalınca âciz duruma düşer ve çoğu zaman ölürler. Lunların suyun üzerinden havalanabilmek için bile epey bir uzaklıktan hızlı hızlı ilerlemeleri gerekir. Fakat bir kere havalanabildikten sonra rahat uçarlar.

Lun yuvasını alçak bir adanın kıyısında bir misk faresinin yuvasının veya başka çalı çırpı yığınlarının üzerinde bina eder. Buraya zeytuni yeşil renkte iki benekli yumurta yumurtlar. Yavru lun'ların vücudu havla örtülüdür. Yumurtadan çıkar çıkmaz büyükleriyle yüzmeye başlarlar.

Lun'un sesi bir delinin gitgide uzayan vahşî kahkahasına benzetilmiştir. Kuzeyin ıssız göllerinin üzerinden akseden bu çağrı insanın tüylerini ürpertir.