Sadece Filipinlerde yaşayan ve dünyanın en büyük ve güzel kartalı kabul edilen Filipin kartalı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türleri arasında