Kedilerinçok bulaşıcıparvoviridae familyası içinde yer alan oda ısısında bir yıl canlı kalabilen viral bir hastalığıdır. Virus idrar ve dışkı ile atılmaktadır. Ve iyileşmeyi takiben6 hafta süre ile dışkı ve idrarda bulunur. Duyarlı gruplarda yüksek ölüm ile seyreder.

Belirtileri nelerdir?: Kuluçka süresi 2- 10 arasında değişebilir. Hastalık yüksek ateş ( 40 -41 derece) iştahsızlıkkilo kaybı ve depresyon ile başlar. Bu belirtilerden 24-48 saat sonra hastalarda kusma ve ishal ve buna bağlı olarak hızla gelişen dehidrasyon ortaya çıkar. Lenfopeni ve Lökopeni mevcuttur. Total lökosit 2000’nin altına düştüğünde prognoz kötüdür. Hastalanan genç kedilerin %60-90’nında klinik belirtilerin görülmesinden 12 saat sonra ölüm görülür.(hastalık perakut seyreder).

İntrauterin hayatta ( doğmadan önce) ve doğum sırasında enfekte olan kedilerin cerebellum’unda meydana gelen patolojik değişiklik sonrasında sinirsel belirtilerle karakterize olan bir seyir gözlenir.

Akut panleukopeni’de mortalite oranı %5-90 arasında değişmektedir. Hastalık hızla zayıflamaya ve ölüm öncesi hipotermi’ye yani vücut ısısının düşmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda şiddetli dehidrasyon ve endotoksemi ve intravaskuler koagülasyon(pıhtılaşma) nedeni ile ölümler görülür. Yine hafif icterus(sarılık)ülseratif ve ya nekrotik ağız iç yaralarırhinitis de görülebilir.

Subakut panleukopenili kedilerde 1-3 gün süren iştahsızlık dışında başka bir önemli bulgu ile karşılaşılmayabilir.

Korunma: İnaktif veya modifiye edilmiş canlı aşılarla aşılanması gerekir. Yavrular 8-10 haftalık iken birinci aşıları ve 12-14 haftalık olduklarında da ikinci aşıları yapılır. Ancak yüksek bulaşma riski olan yerlerde16-18 haftalık olduklarında 3. aşılarının yapılması yerinde olur. Yaklaşık 15 gün içinde spesifik antikorlar oluşacaktır.Bu aşılar( gebehasta ve hastalık yayan kediler kullanılmaz. Bunun yerine antiserum uygulaması doğrudur.