ATLARDA KOŞU BANDINDA FARİNGOSKOPİ VE LARİNGOSKOPİ

Atlarda üst solunum yolunun endoskopik muayenesi genellikle dinlenme anında uygulanır. Üst solunum yollarının dinlenme sırasındaki endoskopik muayenesi yapısal anormalliklerin belirlenmesi için etkili bir tanısal yöntemdir ama bu fonksiyonel ya da dinamik obstrüktif anormalliklerin belirlenmesinde yetersizdir. Dinamik obstrüktif anormallikler solunum yollarının çapının daralmasına ve hava yollarında artan bir dirence yol açar. Artan direnç hava türbülansı nedeniyle gürültülü solunuma neden olabilir. Tıkanma şiddetli ise egzersiz intölerans ya da performans düşüklüklerine yol açabilir. Direnç arttığında üst solunum yolarında soluk alma basıncı belirgin derecede artar. Farklı seviyelerde uygulanan egzersiz sırasında bazı atlarda birden fazla dinamik obstrüktif problemler gözlenebilir. Egzersiz sırasında gelişen obstrüktif üst solunum yolları anormallikleri doğru bir tanı konulmasını zorlaştırır.

Nasal oklüzyon testinin yorucu egzersiz periyotları sırasında gözlemlenen üst solunum yolu basıncını hemen hemen benzer bir şekilde taklit ettiği belirtilmektedir; dinlenme sırasında endoskopik muayene anında uygulanan nasal oklüzyon testi yumuşak damağın dorsal deplasmanına neden olma potansiyeline sahiptir. Bir çalışmada nasal oklüzyon sırasında yumuşak damak deplasmanı gösteren atların yumuşak damak deplasmanı göstermeyen atlara göre egzersiz sırasında sekiz kat daha fazla yumuşak damak deplasmanı şekillenme olasılığı taşıdığı belirlenmiştir.1 Bu test yumuşak damak fonksiyonlarını test etmek için kullanılan indirekt bir yöntemdir ama üst solunum yolları ile ilgili diğer dinamik obstrüktif problemler dinlenme sırasındaki nasal oklüzyon ile şekillenmez. Atların dinlenme ve yorucu egzersiz periyotları sırasında üst solunum yolu dinamikleri ve nöuromusküler fonksiyonlardaki farklılıklar nedeniyle dinlenme sırasında yapılan muayenelerde bu gibi testlerin sonuçları çok dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır.

Dinamik üst solunum yolları fonksiyonlarının değerlendirilmesinde diğer bir yöntem atların egzersiz sonrasında muayene edilmesidir. Egzersiz sonrasında üst solunum yollarının endoskopik muayenesi aritenoid kıkırdakların proc. corniculatus’larındaki asimetriyi ve yumuşak damağın dorsal deplasmanını ortaya çıkartabilir. Ancak esas problem sadece egzersiz sırasında şekilleniyorsa gürültülü solunumun ya da egzersiz intöleransın ana nedeni tam olarak belirlenemeyebilir.

Yüksek hızlı koşu bandında çalıştırılan atların endoskopik muayenesi üst solunum yolarını kapsayan dinamik anormallikleri tam olarak belirleyebilmek için çok değerli bir yöntemdir.2 Bu teknik atlarda üst solunum yolarının fizyolojik ve patofizyolojik rahatsızlıklarını daha doğru olarak değerlendirebilmemizi önemli ölçüde sağlamaktadır. Atların yüksek hızlı koşu bandı üzerinde uygulanan endoskopik muayenesi atın kontrollü bir ortamda farklı hızlarda koşturulurken üst solunum yollarının değerlendirilmesine olanak sağlar. Son yıllarda yüksek hızlı koşu bandı popüler hale gelmiştir. Günümüzde çoğu üniversite kliniği ve özel klinikler koşu bandı üzerinde çalışan atların üst solunum yollarının endoskopik muayenesi imkanını sunmaktadır. Üst solunum yollarının muayenesi muayeneyi yapacak kişinin işini çok daha kolaylaştıran video endoskopi kullanılarak uygulanır. Dinamik obstrüktif anormalliklerin tipi ve derecesinin doğru bir şekilde belirlenmesi için kaydedilen muayene görüntüleri daha yavaş hızda izlenerek gözden geçirilebilir.

Yüksek hızlı koşu bandında üst solunum yolları muayenesi yapılacak at muayenenin yapılacağı yere sabahtan getirilmelidir. Tecrübeli personel tarafından Koşu bandı odasına alınmadan önce atların fiziksel muayenesi yapılmalıdır. At koşu bandına alıştığında sağ ya da sol burun deliğinden sokulmuş fleksibl plastik tüp içinden video endoskop geçirilir. Endoskopun uç kısmı epiglottisin rostralinde olacak şekilde pozisyonlandırılır ve sonra endoskopun dışta kalan kısmı atın yularına tutturulur. At koşu bandı üzerine alınır yürümeye ve sonra da tırısa başlattırılır. Atın eşkin gidişini sağlamak için koşu bandının hızı aşamalı olarak arttırılır ve daha sonra dört nala koşmasını sağlamak için hızlandırılır. Daha sonra koşu bandı kademeli olarak %3 eğimli konuma getirilir. Saf kanlar için geliştirilmiş bir egzersiz programı bildirilmiştir.3 Bu programda atlar 800m boyunca 9m/sn hızda başlarlar ve daha sonra koşu bandına %3 eğim verilir. Daha sonra hız 800m boyunca 11m/sn yine 800m boyunca 12m/sn 1600m boyunca 14m/sn ve son olarak tekrar 800m boyunca 12m/sn şeklinde ayarlanır. Koşu bandı üzerindeki toplam mesafe yaklaşık 4000m’dir.2 Ancak kondüsyon derecesine belirlenen anormalliğe ya da atın fonksiyonel kullanım amacına bağlı olarak atlar arasında koşu bandı üzerindeki hız mesafe ve sürede farklılıklar olabilir.

Muayenenin tamamlanmasından sonra atlar dinlendirilir ve yıkanır. Muayene sonuçları (görüntü kayıtları dahil) hastane kaydı olarak saklanır ve bir kopyası at sahibi/eğiticisine gönderilir. Muayene sırasında belirlenen herhangi bir problemin operatif sağaltımı için hospitalize etme durumu söz konusu değilse atlar aynı gün taburcu edilir.

ATLARDA ÜST SOLUNUM YOLLARININ FONKSİYONEL ANORMALLİKLERİ

Koşu bandında çalıştırılan normal bir atın aritenoid kıkırdaklarının proc. corniculatus’ları tam olarak açılmalıdır ve rima glottidis maksimum çapına erişmelidir. Ancak birçok dinamik obstrüktif problem atlarda çalışma sırasında şekillenebilir. Bazı atlarda birden fazla anormallik gözlemlenebilir. Gözlemlenen en yaygın dinamik obstrüktif anormallikler laringeal hemiparezis yumuşak damağın intermittant dorsal deplasmanı ariepiglottik kıvrımların aksiyel deviasyonu faringeal kollaps ve epiglottik retroversiyon’dur.

Laringeal Hemiparezis
Dinlenme sırasında aritenoid kıkırdaklarının proc. corniculatus’larını kapsayan fonksiyonel larinks anormallikleri klasik olarak 4 derecede sınıflandırılır. Derece I ve IV sırasına göre normal larinks fonksiyonu ve laringeal hemiplejiyi tanımlamaktadır. Derece II ve III’ün her ikisi de aritenoid kıkırdaklarının proc. corniculatus’larının hareketlerindeki asimetriyi göstermektedir ama Derece III’lü atlar nasal oklüzyon testi ya da yutkunma sonrasında aritenoid kıkırdaklarının proc. corniculatus’larını tam olarak açamazlar.
Bu derecelendirme sistemi koşu bandı üzerinde muayene edilen atlar için yetersizdir. Egzersiz sırasında soluk alma basıncında artış ile karakterize III. Derece laringeal hemiparezis bulunan atların aritenoid kıkırdaklarında farklı derecelerde dinamik aksiyel kollaps şekillendiği belirlenmiştir. Bu bulgular ışığında mevcut farklılıkları daha doğru tanımlamak için üç alt derece önerilmiştir (Tablo 1).3 Bir çalışmada dinlenme sırasındaki muayenelerde III. Derece olarak sınıflandırılan laringeal hemiparezis atların %77’si koşu bandı üzerindeki muayenelerden sonra derece IIIC olarak tanımlanmıştır.3 Atların larinksinin dinamik yapısı nedeniyle yinede her atın derecelendirilmesinde farklılıklar olacaktır. Araştırıcı dinlenme sırasında II. Derece laringeal hemiparezis belirtisi gösteren çoğu atın koşu bandında yorucu bir şekilde çalıştırıldıktan sonra derece IIIC durumunda olduğunu görmüştür. Bu gözlem ile atların yorgunluk düzeylerinin laringeal hemiparezis derecelendirilmesinde farklılıklara yol açabileceği vurgulanmaktadır.