Kedi ve Köpeklerde Onkolojik (Kanser) Cerrahi ve Tedavi

- Kedi ve Köpeklerde Kanser Olguları Ne Sıklıkla Görülmektedir?

Kedi ve Köpeklerin modern yaşam içerisinde bire bir karşı karşıya kaldıkları kanserojen maddelerin artması nedeniyle ne yazık ki kanser vakalarında büyük bir artış söz konusudur. Özellikle orta yaş üzerindeki kedi ve köpeklerde yüksek oranda kanser vakalarına rastlanmaktadır. Bu nedenle 4-5 yaşından sonra rutin muayenelerde şüphe duyulduğunda mutlaka uzman bir veteriner hekimin bir patolog ile konsültasyon yağması yerinde olacaktır.

- Kanser Tanısında Neler Yapılıyor ?

Kanser tanısında bu gün insanlarda kullanılan tüm tıbbi yöntemler hayvanlarda da kullanılmaktadır. Biyopsi tomografi manyetik rezonans sintigrafi PET gibi yöntemler tanı amacıyla kullanılmaktadır.

-Biyopsi ya da kanserli dokuya müdahale edilirse daha hızlı mı büyür?

Kanserde erken teşhis ve tedavi önemlidir. Bu nedenle erken müdahale her zaman avantaj sağlar. Yapılmış bilimsel çalışmalar sanılanın aksine biyopsi ya da operatif müdahalenin (doğru olması şartıyla) kanser üzerine daha olumsuz bir etki yaratmadığını doğrulamaktadır.

- Kedimde ya da Köpeğimde Kanser Belirtilerini Nasıl Anlarım ?

Küçük Hayvanlarda Kanserin En Çok Görülen 10 Belirtisi

1. Anormal bir şişlik büyümeye devam etsin ya da etmesin.
2. Geçmeyen ağrılar
3. Kilo kaybı
4. İştah Kaybı
5. Vücuttaki doğal deliklerden gelen kanama ya da akıntı
6. Kötü koku
7. Yemek yemede güçlük ya da yutkunmada güçlük
8. Topallık ya da ağrı
9. Kuvvet kaybı ya da hareketlerde isteksizlik
10. Güç solunum idrar ya da dışkı yaparken zorlanma

Amerikan Veteriner Hekimler Birliğinden alınmıştır.


- Kanserden Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır ?

Kanser pek çok faktörün birleşmesi ile oluşan aynı zamanda bireyin genetik yatkınlığı ile de ilişkili olan ve bugün üzerinde hala araştırmalar yapılan kompleks bir süreçtir. Farklı kanser türleri için farklı nedenler sayılabilir. Bu nedenle özellikle bundan kaçının kanser olmazsınız demek çok güçtür. Ama kanserojen olarak tanımladığımız başta pek çok sentetik maddeden uzak durmak mümkün olduğunca doğal ve lifli gıdalardan taze olarak faydalanmakla kanser riski azaltılabilir.

- Metastaz Ne Demektir ?

Metastaz bir tümörün vücudun bir bölgesinden ya da organından başka bir yere ya da organa çeşitli yollarla (kan lenf gibi) ulaşması sıçramasıdır.

- Kansere Yakalanan Hayvanlarda Yaşam Süresi Ne Kadardır ?

Kanser vakalarında yaşam süresi kanser türüne erken tanı ve tedavi yapılmasına yapılan tedavilerin biçimine ve bireyin durumuna göre yaşam kalitesi ve süresi değişmektedir. Bu genellikle uzmanların yukarıdaki faktörlere göre kabaca belirleyebileceği bir süredir ve kesinlik göstermemektedir.

- Kanser Tedavilerinde Neler Yapılmaktadır ?

Kanser tedavilerinde kanserin tipi bulunduğu yer ve büyüklüğü fonksiyonel bir probleme neden olup olmadığına (idrar yapma dışkılama soluk alıp verme gibi) hastanın bireysel durumuna geçen zamana göre bir veya bir kaç yöntem kombine olarak kullanılabilir. Burada önemli olan erken tanıdır. Genellikle veteriner onkolojide cerrahi kemoterapi radyoterapi ve immunoterapi gibi tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

- Kemoterapi Nedir ? Yan Etkileri Nelerdir ?

Kemoterapi kanser hücrelerinin üremelerini önlemek ya da onları öldürmek amacıyla çeşitli ilaçların tek başına ya da birden fazla ilacın kombine olarak kullanılmasıdır. Genellikle belirli periyodlarda kullanılan bu ilaçların böbrek karaciğer kemik iliği ve imun sistem üzerine çeşitli yan etkileri bulunmaktadır. Bu ilaçların uzman bir hekim tarafından doğru dozlarda uygun aralıklarla kombine ve değişimli olarak uygulanması ile aynı zamanda hastanın kan tablosunun da kontrol edilmesiyle bu yan etkiler en aza indirilebilmektedir.

- Radyoterapi Nasıl Yapılır? Yan Etkileri Nelerdir ?

Radyoterapi x-ışınlarının tümör hücrelerinin çoğalmasını durudurmak ya da onların gerilemesini sağlamak amacıyla kanser olan bölgeye uygun dozlarda yine bir uzman tarafından gerekli hesaplamalar yapılarak verilmesidir. Uzman hekim verilecek x-ışını dozunu süresini ve ne periyodlarla (günlük haftalık gibi) verileceğini belirleyerek tedaviye başlanır. Genellikle yan etki olarak radyoterapinin yapıldığı yere bağlı olarak yerel bazı etkiler erken dönemde görülebilir (salya artışı yutkunma güçlüğü vb.) ancak bunlar daha sonra düzelmektedir. Geç dönem ise radyasyonun etkileri ortaya çıkmaktadır.


Erol Güçlü Gülanber