Köpeklerde TVT (CANINE TRANSMISSIBLE VENEREAL TUMOR KÖPEK BULAŞICI VENERAL TÜMÖRÜ)

TVT dişi ya da erkek köpeklerde çiftleşme ya da direkt temas yoluyla bulaşan ve genellikle genital organlara yerleşen bir tümördür. TVT bilinen temas yoluyla bulaşan tek tümördür. Kalabalık şehirlerde ve ılıman iklimlerde daha sık rastlanan TVT daha çok seksüel aktivitenin yoğun olduğu yaşlardaki köpeklerde gözlenmiştir.

Köpeğinizde görebileceğiniz penis ya da vajinadaki kanlı akıntı işeme sonrası kanama veya dış kısma sarkan karnıbahar görünümünde soluk kırmızı doku TVT'nin habercisi olabilir. Bazı durumlarda ürethral deliği de saran veneral tümör işeme güçlüklerine de yol açabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda ise yapmanız gereken ilk şey veteriner hekiminize danışmak ve dostunuzun en kısa sürede muayene olmasını sağlamaktır.


Bir Dişi Köpekte Vajinada TVT Olgusu

TVT'nin asıl ve en sık görülen bulaşma şekli cinsel yolla (coitus) bulaşmadır. Fakat diğer yandan tümör hayvanlar arasında yalama ve koklama yoluyla da bulaşabilir. Yalama ve koklama yoluyla burun ve ağız boşluklarına ototransplante olabilen tümör hücreleri bu bölgelerde de benzer görünümde tümörlü doku oluşumuna sebep olabilirler. Ağız ve burun boşluklarında TVT taşıyan köpeklerde hapşırma ve öksürme sonrası burun ve ağız kanaması görülebilir. Ayrıca TVT lenf yumruları deri ve derialtı dokular göz ve karaciğer başta olmak üzere hemen hemen bütün yumuşak dokulara metastaz yaparak yayılabilir. Fakat tümörün metastaz olasılığı incelenen tüm olgular içerisinde %5'i geçmemiştir.


Bir Köpekte Derailtı Dokuda TVT olgusu

Tipik makroskobik görünüm genellikle doğru teşhis edilebilse de TVT'nin kesin tanısı alınan biyopsinin patoloji labaratuvarında incelenmesi ile konur. Ayrıca deneyimli bir veteriner hekim özel bir yöntemle boyanmış TVT hücrelerini mikroskop altında teşhis edebilir.

TVT'nin tedavisinde operatif yöntem kemoterapi radyoterapi ve pasif immunite oluşturulması yöntemleri uygulanabilir.

Operatif yöntem günümüzde hemen hemen terkedilmiştir. Çünkü operasyonla uzaklaştırılan tümörün birçok hastada 4-5 ay içerisinde nüksettiği görülmektedir. Ayrıca cerrahi girişimin yapışmalar ve ürethral daralmalar gibi komplikasyonları meydana gelebilmektedir.


Peniste TVT

Kemoterapi çoğunlukla iyi sonuç vermektedir ve en etkin kullanılan TVT tedavi yöntemidir. Kemoterapi protokolü hazırlanırken ve kemoterapide kullanılan ilaçlar hastaya verilirken çok dikkat edilmesi gerektiğinden uygulama deneyimli bir veteriner hekim tarafından yapılmalıdır. Kemoterapi ile tedavi edilen hastalar genellikle 4-6 hafta içinde iyileşme göstermektedirler.

Radyoterapi uygulanan hastalarda da etkin bir iyileşme görülse de çok yaygın kullanılan bir yöntem değildir. Ayrıca hasta hayvanda pasif bağışıklık oluşturma yoluna da başvurulabilir.

Daha önce TVT bulunan ve iyileşen hayvanlarda bu tümöre karşı bir bağışıklık oluşur ve köpeğiniz bu hastalığa tekrar yakalanmaz.

Sevgili köpek sahipleri
Unutmayınız ki TVT tedavi edilebilen fakat tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabilecek bir tümördür. Bu nedenle yukarıda belirttiğim semptomlar ile karşılaşmanız durumunda veteriner hekiminize başvurmanız en doğru seçenek olacaktır.