KEDİ KUSMA TEDAVİSİ BELİRTİLER- KÖPEK KUSMA TEDAVİSİ BELİRTİLER

Kusma mideden içeriğin özafagus (yemek borusundan) yoluyla dışarı çıkması olayına kusma diyoruz.Kusma en zor tavşan ve atlarda gerçekleşiren kolay kusmayı kedi ve köpekler yaparlar.

Kusma kedi köpeklerde öğürme yemek yedikten bir süre sonra geri çıkarmamide kasılmalarıhuzursuzluksalya akıntısısalya nedeniyle ağız ve dudakları yalama ile kendini gösterir.Çoğu akut kusma hastalık belirtisi değildir.Bu tür durumlarda daha sık yemek besleme sorunu giderebilir köpeklerde kedilerde karın ağrısı sonucu ot yiyerek sindirimi dengelemeye çalışırlar.Sokak kedilerinde gıda zehirlenmelerinde sık sık kusma eğilimi gözlemlenir.Kediler kendilerini temizlerken yutmuş oldukları tüy yumaklarını düzenli olarak kusarak çıkartırlar ev kedilerinde tüy yumaklarını rahat çıkarmaları için özel kedi mamaları üretilmektedir.Bazı köpekler köpüklü sarı safra şeklinde özellikle sabah uyanma sonrasında yaparlar bu durum onların iştahını etkilemez ve bir hastalığın belirtisi değildir.Kusmalarda 24 saat yiyecek verilmemesi ve bir iki gün küçük beslenme öğünleri vermek kusmayı tedavi edebilir.Kedi köpeklerde mide kanser nedeniyle oluşan kusmalar ölümcüldür.Köpeklerde Kusma aynı zamanda önemli bir hastalığın belirtiside olabilir(böbrekkaraciğer veya pankreas vs gib)i.Kedi köpeklerde kullanılan ilaçlarelektrolit dengesizlikleristres özellikle kedilerde kusma nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır şehirlerde özellikle metropolleşmenin etkisiyle çok fazla oranda depresyon vakaları veteriner kliniklerine gelmektedirkedilerde kusma panik durumlarındaveterinere aşı veya enjeksiyon tedavileri sırasında gitmelerde de meydan gelebilir.Mide genişlemesi mide dolgunluğumide parazitlerimidede yabancı cisimlerzehirli maddelerin yenilmesi gibi durumlarda kusma faydalıdır.Bir veya birkaç gün süren kusmalar mide barsak yangılarındabarsak tıkanmalarındamidede yabancı cisim durumlarında görülür.Kedilerde ve köpeklerde özellikle sahipsiz hayvanlarda çok yoğun görülmektedir.Yabancı cisim yutmalarında kusma görülmektedirradrografi çekimleriyle yabancı cisim yeri saptandıktan sonra cerrahi işlemle uzaklaştırılır.Kedi ve köpekler kusarken önce husursuzlaşırlarkorkarlar dilleriyle önce yalanırlar yutkunurlarsalya artışı başlar boşa çiğneme hareketi yaparlar ve boyunlarını ileri doğru uzatırlar.solunum sayısı artarkarın kasları şiddetli kontraksiyona uğrar.kedi ve köpeklerde mide ülserleri yada yırtılmalarında kusmuk kanlıdır.arsenikfosfor zehirlenmelerinde kusmuğun kokusu o maddelerin kokularını yansıtır.Kedi ve köpeklerde iç parazit sağaltımında uygulanan ve kusma oluşturan ilaçların verilmesinden öncekedi ve köpekler bir gün aç bırakılır ertesi gün sodyum bicarbonatlı suda hazırlanarak ilacın verilmesiyle kusma engellenebilir.Köpekler çok sık küçük top ve poşet yutma eğilimi içindedirler.Kedi köpeklerde ağızdaki çürük dişler ve yoğun diş taşıağız içi yaralardiş etlerinin çekilmesi vs gib olgularda kedi ve köpekte kusmaya neden olur. Diş çürüklerinde yenilen yemekler parçalanmadan sindirildiği için mide normalden fazla çalışmakta aynı zamnda çürük dişler bakteri yayarak sindirim sistemini enfekte ederek kusma oluşumunu tetiklerlerBu durum diş etlerindeki ülsertif yara oluşumları için de geçerlidir en kısa sürede bu durumların giderilmesi gerekmektedir.
Kedi köpeklerde kusma semptomu başlıca iki şekilde ortaya çıkar
1-Santral kusma/mide içeriğinin boşalmasından sonra dahi kusma öğürtülüdür.
2- Periferal kusma
a)Gastrik Kusma/ögürtü fazla görülmez
b)Reflektorik kusma/farenks ve larenks mukozasının uyarılmasıyla meydana gelir.
1-Santral kusma:Mide ile ilğisi olmayan medulla oblongatadaki kusma merkezinin uyarılmasıyla şekillenir.Şeker hastalığıbeyin dokusubeyin zarı yanğılarıbeyin travmalarıpiyometrasarılıküremitaşıt seyehatlerinde vs
2-Periferal kusma:Mide ve farenksin uyarılmasında kaynaklanmaktadır.
a)Gastrik kusma:mide mukozasının çeşitli sebeplerle uyarılmasıyla oluşmaktadır.Gastritis özellikle kedilerde daha yoğun olarak görülmektedir.Bu duruma aşırı yemek yemebozuk gıdalar verilmesiekşimiş gıdalar sonucu oluşabilir.Ayrıca mide ülserleri yalancı kuduzsarılıkparvo virüs(köpeklerde)herpes enfeksiyonlarıakut pankreatitisnervus vagusun uyarılmasımidelerde yabancı cisimlerbarsaklarda patolojik yer değişimleriperiton hastalıklarıkaraciğer hastalıklarıfıtıklar vs.
b)Reflektorik Kusma:Farenks ve larenks mukozasının uyarılmasıyla meydan gelir.Köpeklerde yoğun kemik ve balık verilmesikedilerde tavuk kemiği ve balık kılçıkları kedi ve köpeklerde boyuna takılan tasmalarağızdan solunumboğazda yabancı cisim kalmasıpisi pisi otları yenilmesi.
Kedi ve köpeklerde kusma şikayetlerinde tedavide serum destek tedavisi yapılması gereklidir.kusmanın nedeni netleştirildikten sonra uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir.Kedi ve köpeklerde kusma nedenlerinin bulunmasında ultrasonografiröntgenkan tahlilleridışkı mikroskobik incelemekusmuk mikroskobik incelemekusmuk ph ölçümüendoskopi cihazı vs teknikler kullanılabilir. Devamlı kusmalarda kusmanın komplikasyonu olarak dehidrasyon görülmektedir.bu durumlarda kedi ve köpeklerde parenteral sıvı elektrolit verilmesi gerekmektedir.Bu tedaviler kesinlikle bir veteriner hekim tarafından yapılmalıdır.Kedilerde kusmanın gözden kaçan diğer bir diğer nedeni de megaösafagustur.Yemek borusunda oluşan genişleme ancak radyolojik inceleme sonucu farkedilebilir.Bu tip olgularda radikal çözüm operasyondur.Yabancı cisim olgularında kedilerde sık görülen bir taneside linear yabancı cisim olaylarııdr kediler oynadıkları ip yumaklarıyla oynarken yutma eğilimi içinde olabilirler bu olguların teşhisinde ilaçlı röntgen çekimi yanında dil altındaki ipin kesik izleri dikkatli olarak incelenmelidir.İzmir bornovadaki veteriner kliniğimize yoğun kusma şikayetiyle kedi ve köpek vakaları gelmektedir.akut kusmalarda sistematik semptomlarla birlikte ateşishalkarın bölgesinde ağrı ve dolgunluk belirgindir bu tür durumlarda tam kan sayımıabdominal radyografigençlerde dışkıda parvo test yapılmalııdır çıkan sonuç negatifse radyoopak yabancı cisim olası yabancı cisimbarsak tıkanmasıpankreatitisabdominal sıvı(peritonitisüroperitoneum )olasılığı düşünülmelidir.Kronik kusmalarda (tam kan analiziidrar analizi5 yaşından büyük kedilerde troid testiserum biyokimyasal değerler) bunlara ragmen tanı belirlenemediyse radyolojik muayneler anormalse ultrasonografikontrast radyografi(tıkanma varsa şiddetli yangı operasyon)Tıkanma yoksa endeskopi yapılır.Akut kusmalarda sistemik semptom yoksa gıda allerjisi veyailaç yan etkisi olabileceği düşünülmelidir.
Kedilerde özellikle idrar yolları enfeksiyonlarında veya tıkanıklıklarında üremi nedeniyle kusma önemlidir erken teşhis yapılmalıdır yoksa kedinizi üremi nedeniyle kaybedebilirsiniz.Köpeklerde piyemotra da kusma belirgin bir semptomdur asla atlanmaması gereken bir olgudur. Benim önerim bu tip olgularda kusmalarda özellikle tekrarlı sık durumlarda acil bir veteriner hekime başvurmanızı tavsiye ederim.Önemsiz gördüğünüz bir kusma acil müdehale edilmesi gereken bir hastalığın ön belirtisi olabilir.