Evcil hayvanlarımızın sağlıklı konforlu ve kaliteli bir yaşama sahip
olmaları aşı ile mümkündür.Bakım ve beslemenin yanında aşı ve aşılama sevimli
dostlarımızın sağlıkları için önemlidir.Kedi ve köpeğinize uygulanacak aşı programının nasıl olacağını veteriner hekiminiz karar verir.Aşıların hangisinin öncelikli olması veteriner hekiminizin sizden alacağı anemnez ve muayene sonucunda olur.Buna örnek olarak anne sütünü yeterince almış bir yavru ile almamışın aynı aşılama programını aynı olmamalıdır.Hayvan çiftliğindenbarınakdanpetshopdan veya ev ortamından gelen yavrulara farklı aşılama planı yapılmalıdır.Saf bir ırk(boxercolieyorkshıre terrierenglish cocker siyam kedisi..vb.)bir yavru ile melez bir yavrunun aşı programı aynı olmamalıdır.Adana bölgesinde önemli olmayan [FONT='Arial''sans-serif']Lyme hastalığının aşısının yapılıp yapılmayacağına veteriner hekim karar verir.Hastalığı hatırlatacak olursak Borrelia burgdorferi sensu lato denilen bir grup Borrelia cinsi spiroketlerin sebep olduğu bir enfeksiyondurMikroorganizma kan emen kenelerle bir konakçıdan diğerine nakledilir. Hastalığın yayılmasında öncelikli vektör Ixodes keneleridir. Kene konakçıya yapıştığında Lyme etkeni sindirim sisteminden kenenin ağız organellerine göç eder ve buradan konakçıya geçer.Ixodes keneleri Adana iklimine sahip bölgelerde yaşamadığından hastalık riski de söz konusu olmamaktadır.Ancakköpek kuzey yada orta anadoluya gidip geliyorsa aşı uygulanmalıdır.

Aşılama programının genel olarak uyulması gereken durumları da vardır.Bunlarda birisi de viral aşı uygulamalarından önceyavrunun parazitler yönünden temizlenmesi esastır.Aksi şekilde bağışıklık gelişimi yeterli olmaya bilir. Aşılamaya başlanmadan önceyavrunun iç parazitlerden arınmış olması gereklidir.Genellikle kist aşısı ifadesi kullanılan kist iğnesi bir aşı değildir.Yada tüy aşısı ifadeleri de kullanılır.(yanlış da olsa)
Kistin yanı sıramidebarsak kıl kurtlarıçeşitli solucanların gibi… iç parazitlerinin temizlenmesi gereklidir.Aksi durumdayavrunun gelişmesinde gerilikzayıflık(iştahlı yemesine karşın)ağızdan salya akışıgöbekli bir görünümağız kokusudiş gıcırdatma gibi istenmeyen belirtiler gözlenir.

Aşılama programının uyulması gerekli olan diğer önemli husus da yavrunun anne sütünden ayrıldıktan hemen sonra veteriner kliğine götürülmesi ve aşılamaya başlanmasıdır. Yanlış bilinen konulardan biriside aşının ne zaman başlaması gerektiğidir.3 -4 ay sonra gibi yanlış bilgiler yavrunun ölümüne sebebiyet vermektedir.

GENEL AŞILAMA KURALLARI

Aşılanacak hayvan en az 7 haftalık yaşta olmalı
Hayvanlar parazitlerden arındırılmış olmalı
Vücut sıcaklıkları normal(38.5-39.5 Co)sınırlar içinde olmalı
Nabız sayısı köpeklerde 90-110/dakkedilerde 110-130/dak sınırları içinde olmalı
Solunumsayısı15-30/dak sınırları içinde olmalı
Aşılanacak hayvanlar stres oluşturacak etkenlerden uzak tutulmuş olmalı
Hayvana en az bir hafta öncesinde kortikosteroid türü ilaçlardan birisi yapılmış olmalı
Aşılanacak hayvan ileri gebe olmamalı
Hastalık geçirmiş hayvanlar nekahat döneminde olmamalı
İki aşılama arasındaki süre üç haftadan az olmamalı
Üç aylıktan küçük yaştaki hayvanlar en az iki defa aşılanmalıbundan sonra yılda bir tekrarlanmalı
Kullanılan aşılan +2-+8 C’de muhafaza edilmiş olmalı
Aşıların kullanma süreleri geçmemiş olmalı
Aşılar prospektüslerinde belirtilen uygulama yollarına (sc.im.iv.)göre uygulanmalı
Aşılamada kullanılan enjektörler steril olmalı ve kullanıldıktan sonra imha edilmeli
Hayvan sahibine;aşılanan hayvana ait bilgileriyapılan aşıların yapılma tarihini ve etiketleriniaşıyı uygulayan Veteriner Hekimin veya kurumun onayını içeren bir aşı kartı verilmelidir.

AŞILAMA GEREKTİREN HASTALIKLAR

KEDİLERDE;

(PANLÖKOPENİ)=PANLEUCOPENİAarvoviruslar tarafından oluşturulanakut seyirlikanlı ishal ve kusmayla karakterize öldürücü ve bulaşıcı bir kedi hastalığıdır.
(ENZOOTİK KORİZA)=RHİNOTRACHEİTİS):kedi herpes virusu tarafından oluşturulanakut seyirlikojuktivitisgözyaşı akıntısıburun akıntısı ve aksırıkla karakterize kedilerin en önemli bulaşıcı solunum sistemi hastalığıdır.

(KEDİ ENFEKSİYÖZ PERİTONİTİSİ)=FELİN İNFECTİOUSE PERİTONİTİS=FIP):

Corona viruslar tarafından oluşturulançoğunlukla 6aylıkla 5yaş arasındaki kedileri etkileyengenelde karın boşluğunda sıvı toplanması(ascites) halsizliklenfopeni ve iç organlarda granülomatöz değişiklerle karakterizesubakut ve kronik seyirli bir kedi hastalığıdır.
(KEDİ LÖSEMİSİ)=FELİNE LEUKOSİS): Oncorna viruslar tarafından oluşturulanlenf bezlerinde tümör oluşumuna ve kanda lenfosit artışına neden olan kronik seyirli bir kedi hastalığıdır.

CALİCİ VİRUS ENFEKSİYONU: Calici virus tarafından oluşturulanözellikle genç kedileri etkileyenakur seyirliüst solunum yollarındaakciğerlerde bozukluklarağızda ülseratif lezyonlar ishal ve eklemlerde yangı oluşturan viral bir hastalıktır.
(KLAMİDİA ENFEKSİYONU)=PSİTTACOSİS:Chlamidia psittaci tarafından oluşturulanakut seyirliburun akıntısıgözyaşı akıntısı gözkapaklarında şişliksolunum güçlüğüsarı-yeşil ishal ve sinirsel bozukluklarla karakterize bulaşıcı bakteriyel bir hastalıktır.

KUDUZ : Tüm sıcak kanlı hayvanları etkileyenakut seyirlibilinç kaybıhuzursuzluksalya akıntısıyutkunma güçlüğü ve felçlerle karakterize öldürücü viral bir hastalıktır.

KÖPEKLERDE;

(KANLI ISHAL)=PARVOVİRAL ENTERİTİS: Parvovirus tip-2tarafından oluşturulanakut seyirliani ölümkan ishal ve kusmayla karakterize bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır.

(KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI)=DİSTEMPER:Köpekler başta olmak üzere çoğu etçilleri etkileyenakut ve subakut seyir gösterensolunum sisteminde bozukluklar oluşturan bulaşıcı viral bir hastalıktır

(KÖPEK KARACİĞER HASTALIĞI)=HEPATİTİS CONTAGİOSA CANİS): Köpek adenovirusu tip-1tarafından oluşturulanbaşta karaciğer olmak üzere sindirim sistemisolunum sistemi ve sinir sistemini etkileyenakutateşli ve bulaşıcı viral hastalıktır.

(ENFEKSİYÖZ LARİNGOTRACHEİTİS): Köpek adenovirus tip-2 tarafından oluşturulan bulaşıcı viral bir hastalıktır.

(LEPTOSPİROZİS):Akutsubakut ve kronik seyirlibirçok memeli hayvan türünü etkileyenhemoglobinuri kanlı ishalsarılık ve böbrek bozukluğu oluşturanbulaşıcı bakteriyel bir hastalıktır.

(KÖPEK BOĞMACASI)=CENEL COUGH: Köpeklerde üst solunum yollarında enfeksiyon oluşturankronik bir öksürükle karakterizeBordotella bronchoceptica tarafından oluşturulan bakteriyel bulaşıcı bir hastalıktır.

(KORONA VİRUS HASTALIĞI)=CORONA VİRUS ENFECTİON): İştahsızlıkkanlı-mukus ishalkusma ve mental depresyonla karakterize bulaşıcı bir hastalıktır.

(KÖPEK HERPES VİRUS ENFEKSİYONU):Her yaştaki köpekleri etkileyenyeni doğan yavrularda perakut veya akut hemorajik nekrozlarla ölümlereergin köpeklerde solunum sisteminde subklinik veya klinik enfeksiyon oluşturanbulaşıcı viral bir hastalıktır.

KUDUZ: Akut seyirli bilinç kaybıhuzursuzluksalya akıntısı ve yutkunma güçlüğü ve çeşitli felçlerle karakterizeölümle sonuçlanan viral bir hastalıktır.

KEDİLERDE AŞILAMA PROĞRAMI

Panluecopeniarhinotracheitisfelineenfeksiyöz peritonitiscalici viruschlamidiasis (ilk aşılama zamanı 7haftalık yaşta)tekrarı 21 gün sonra daha sonra yılda bir…

Feline leukosis(ilk aşılama zamanı 9haftalık yaşta)tekrarı 21 gün sonra daha sonra yılda bir…

Kuduz (ilk aşılama zamanı 3aylık yaşta)tekrarı yılda bir

KÖPEKLERDE AŞILAMA PROGRAMI

Parvovirusdistemperhepatitisherpes viruscorona viruslaringotracheitisköpek boğmaca(ilk aşılama zamanı 7haftalık yaşta)tekrarı 21 gün sonra daha sonra yılda bir…
Kuduzaşı tekrarı 12 haftalık yaşta daha sonra yıl kez tekrarı.Sonuç olarakaşılama planının standart uygulamalarının yanı sıra veteriner hekimin inisiyatifiyle oluşacak programda vardır.Aşıya gelen evcil hayvanınızın genel muayeneden de geçtiği hatırdan çıkarılmamalıdır.

İ.SERDAR SAYAR
VETERİNER HEKİM