Zooloji Dalları

Akaroloji

Yunanca akari (akarlar) ve -oloji ("çalışma"); Acari şubesine ait akarlar keneler gibi hayvanları inceleyen bir zooloji alt dalı. Özellikle akarları vb. hayvanları inceleyen zoologlara akarolist denir.

Araknoloji

Örümcekleri yalancıakrepleri ve akrepleri inceleyen bir zooloji alt dalı.

Özellikle Arachnida şubesine ait hayvanları toplayan inceleyen zoologlara araknokolog (araknid) denir. Bazen küçük örümceğimsileri (örn. akarları) inceleyenler de araknokolog denilse de daha çok akarolist olarak tanımlanırlar.

Entomoloji

Böcekleri inceleyen bilim dalı.

Hayvanlar aleminin en kalabalık sınıfı olan Insecta 700 bini aşkın bilinen türün yanı sıra en az o kadar tanımlanmamış böcek türünü kapsar. Böylesine zengin bir tür çeşitliliği gösteren böcekler doğal olarak insan yaşamında öbür hayvanlardan çok daha büyük bir önem taşır.

Biyolojinin diğer alanları gibi entomoloji de birçok alt dala (sistematik entomoloji ekoloji etoloji fizyoloji v.b) ayrılmıştır. Bu alt dalların çoğunda hem uygulamalı hemde salt araştırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Uygulamalı entomoloji çalışmları böcekleri zararları ve yararları açısından incelerken kuramsal araştırmaların amacı tüm böceklere ilişkin temel bilgileri toplamaktadır. Uygulamalı entomoloji tarla ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği ile ormancılık gibi alanlarla yakından ilişkilidir.

Bugün çağdaş entomoloji çalışmalarının odak noktası hala taksonominin tanımlama evresindedir ve Lepidoptera (pulkanatlılar) takımından kelebekler ve güveler gibi en iyi incelenmiş gruplarda bile sürekli yeni türler tanımlanmaktadır. Larva erişkin biçimleri birbirinden çok farklı olan tümbaşkalaşmalı böceklerin erişkinleri dışında böceklerin yaşam evrelerini tanımlamak genellikle son derece güçtür

Etoloji

Hayvan davranışlarını inceleyen zooloji alt dalıdır.

Etoloji özellikle evrim nöroanatomi ve ekoloji gibi bazı bilim dallarıyla sıkı bir işbirliği içinde yürütülen laboratuvar ve alan çalışmalarını kapsar. Etolojinin amacı belirli bir hayvan grubunu değil onların davranışlarını incelemektir ve çoğu kez tek bir davranış kalıbının örneğin saldırganlığın değişik hayvanlarda nasıl ortaya çıktığını araştırır. Nöroetoloji olarak ayrılmış bir dalı daha bulunur. Özellikle etoloji üzerine çalışan zoologlara etolog denir.

Herpetoloji

(Yunanca herpeton = sürünmek ve logos = çalışma) sürüngenleri ve amfibileri inceleyen zooloji alt dalı. Bazı biyologlar herp`i bütün sürüngenleri ve amfibileri tanımlamak için kullanırlar.

Herpetoloji değişkensıcaklı dörtbacaklıları morfolojilerini fizyolojilerini evrimleşmelerini vs. araştırır. Bu bilimle uğraşanlara herpetolog denir.

İhtiyoloji

Zoolojinin balıklarla ilgilenen alt dalıdır. Kemikli balıklar (Osteichthyes) köpek balığı gibi kıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes) ve çenesiz balıklar (Agnatha) ilgi alanıdır. Tüm diğer omurgalı türlerinin sayısı kadar balık türü bulunduğu ve balıklar çok uzun süredir evrimleştiği için balık sınıflandırması ve biliminde halen bilinmeyenle karşı karşıya kalınmaktadır. Balık biyolojisi ve davranışları halen tam olarak çözülmüş değildir. Zoolojinin yalnızca memelileri inceleyen alt dalı.

Mirmekoloji

Entomolojinin özellikle karıncaları inceleyen dalı. Karıncaların yaşam ortamlarını davranışlarını ve insanda hep merak uyandırmış sosyal yaşantılarını araştırır.

Nöroetholoji

Özellikle sinirsel uyartıların mekanizmaların canlı üzerindeki etkilerini davranışlarını araştıran bilim dalı. Nöropsikoloji ve etholojinin kombinasyonu bir kavramdır.
  • Niko Tinbergen
  • Karl von Frisch
  • Konrad Lorenz gibi bilim adamlarının yaptığı çalışmalar bu bilimin öncülüğünü üstlenmiştir.

Ornitoloji

Kuşları inceleyen zooloji alt dalı. Yeryüzündeki yaklaşık 8.700 kuş türünün dağılımı göçleri davranışları ve ekolojisi ornitolojinin başlıca ilgi alanını oluşturur. Çok geniş alan çalışmaları gerektiren bu konularda bilgilerin büyük bir bölümü çok sayıdaki amatör ornitolog tarafından elde edilmektedir. Bu nedenle ornitoloji amatörlerin önemli katkılar yapabildikleri birkaç bilim dalından biri olarak kabul edilir. Taksonomi ve anatomi çalışmaları ise kuş koleksiyonlarına sahip üniversite ya da müzelerde profosyonel araştırmacılar tarafından yürütülür.

Paleozooloji

(Yunanca: paleon (yaşlı) ve zoon (hayvan)) paleontolojinin bir dalı

Paleontoloji

Ya da taşılbilim ya da fosilbilim fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalıdır. Fosillerin oluşumuna en uygun ortam çamurlu ve killi ortamdır.

Setoloji

Yunanca; cetus ("balina") ve -oloji ("çalışma") balinalar yunuslar ve domuz balıklarının sekiz cinsini inceleyen deniz biyolojisi alt dalı. Setolojistler ya da setoloji alanında çalışanlar Cetacea takımının evrimini dağılımını morfolojisini davranışlarını toplumsal dinamiğini ve diğer konularını araştırıp anlamaya çalışırlar.