KUŞLARDA GAGA TİPLERİ

Kuşlar sınıfının bir diğer ayırt edici özelliği olan gaga epidermis kökenli bir yapıdır. Diğer bazı canlı gruplarında (bazı sürüngenlerde ve memelilerin Monotremata grubunda) da görülmesine karşın en gelişmiş gaga yapısı kuşlarda ortaya çıkmıştır. Gaganın en sağlam kısmı darbelere karşı gelen en uç kısmıdır.

Burun delikleri kivi gibi gece avlanan ve avını koku yoluyla bulan türlerin dışında gaganın kafatasıyla birleştiği yerdedir. Gaga şekli kuşun beslenme tipi hakkında bilgi verir.

KUŞLARDA AYAK TİPLERİ

Ayaklar kuşların yerde veya su içerisindeki hareketini sağlamanın yanında avın yakalanmasında da yardımcı olabilir. Genel olarak kuşlarda 5. parmak yitirilmiştir. Bacaklar diz eklemine kadar tüylerle daha alt kısımdaysa pullarla örtülüdür. Hareket tarzına göre farklı ayak tipleri görülür.

Aşağıdaki figürde kuşlarda görülen çesitli ayak ve gaga tiplerinden bazıları tanımladıkları özelliklerle birlikte verilmiştir.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]