Gasterosteiformes kemikli balıkların ışınsal yüzgeçliler sınıfına ait bir takımıdır ve 5 familyadan oluşmaktadır. Bu takıma ait balıklar hem tatlı hem tuzlusuda bulunurlar.

Gasterosteiformes ile Syngnathiformes aslında kardeş takımlardır ama 15 milyon yıl önce birbirlerinden ayrılmışlardır.

Günümüzün modern biliminde hatta birçok bilimciler bu iki takımı tek bir takım olarak birleştirme çabasındadırlar. Bu görüşe göre Syngnathiformes takımı "Syngnathoidei" adlı alt takım olarak Gasterosteiformes takımına eklenir.

Pegasidae familyasının nereye ait olduğu konusundada farklı görüşler vardır. Gasterosteiformeslerden daha çok Syngnathiformes takımına aitmiş gibi görünmektedir. Hatta daha eski bilimde bu familya kendi kendine bir takım olarak görülmekteydi ve "Pegasiformes" adını taşırdı.