Böceklerin sesleri olur mu?
Hiçbir böceğin sesi yoktur fakat çekirgeler gibi bazıları aletli müzik diyebileceğimiz türden birtakım sesler çıkarabilir. Odun içindeki tünellerde yaşayan bir cins böcek başını oduna çarparak bir saatin tıkırtılarına benzeyen bir gürültü çıkarır. Ölü başlı atmaca güvesi zaman zaman cırıltıya benzeyen bir ses çıkarır.

En ağır böcek
Dünyanın en ağır böceği Tropikal Afrika'da yaşayan golyat böceğidir. Boyu ortalama 15 cm.'dir ve ağırlığı 98 gramdır.

Şimdiye kadar rastlanan en ağır böcektir.
Ağırlığı 100 grama kadar ulaştığı söylenen Afrika kökenli asıl vatanı Kamerun olan golyat böceğinin boyu 10 cm civarındadır.

Bilimsel adı (Goliathus goliath)

En uzun ömürlü böcek
En uzun yaşayan böcek kraliçe termittir. Bu böceklerin 50 yıl yaşadıkları bilinmektedir. Bunun yanında bazı bilimadamları onların 100 yıl kadar yaşayabileceklerine inanmaktadır.

Termitler oluşturdukları muazzam binaların bazı odalarını bahçe olarak tahsis eder. Özel olarak hazırladıkları bu odaların bir kısmına yuvaya getirdikleri yaprak artıklarını depolar ve burada bir nevi tarım yaparlar.

Yeraltında işçiler tarafından açılmış olan çok sayıdaki pasajda termitlerin gece vakti çevreden topladıkları yaprak tohum gibi artıklar biriktirilir. Ancak termitler ışığa karşı dayanıksız canlılardır. Bu nedenle termitler toprak yüzeyindeki yaprak ve bitki parçalarına özel bir çaba sonucunda ulaşırlar. Yeraltında 2 ile 4 metreye varan kanallar açan termitler bu kanalları kullanarak yuvalarına organik maddeleri taşır.
Termitler çürümüş yaprak ve odun parçalarından oluşan organik maddeleri toprak gibi kullanır ve bunlara salgılarını karıştırarak yuvalarındaki özel düzenlenmiş geniş biriktirme odalarında (yukarıdaki) mantar yetiştirirler.

Termitler yuvalarının bazı odalarını tarım yapmak için tahsis etmişlerdir. Yukarıda termitlerin mantar yetiştirdiği özel odalar görülmektedir.
Termitler çürümüş yaprak ve odun parçalarından oluşan bu organik maddeleri toprak gibi kullanır ve bunlara salgılarını karıştırarak yuvalarındaki özel düzenlenmiş geniş biriktirme odalarında mantar yetiştirirler.

Mantar bahçelerinin üretkenliğini ve koloninin sağlığını koruyabilmek için termit tepeciklerinin içindeki nem ve sıcaklığın belirli sınırlar arasında sabit kalması şarttır. Mantarlar etraflarına termitlerin yuvanın içinde sağladığı sıcaklık dengesini bozacak şekilde ısı yayar. Bu aşırı ısı artışı mutlaka dengelenmelidir. İşte termitler de hem kendilerinin meydana getirdiği ısıyı hem de yuva içindeki bahçelerinde yetiştirdikleri mantarların metabolizmalarından çıkan ısıyı uzaklaştırmak için yuvalarında bir klima sistemi oluşturur.


Dünyanın en hızlı uçan böceği
Dünyanın en hızlı uçan böceğinin bir tabanid (at sineğine yakın bir tür) olan 'Hybomitra hinei wrighti' olduğu ve saatte 145 km hızla uçabildiği ölçüldü.

Böcek Rekorları Kitabı 1994 yılında Florida Üniversitesi'nde lisans öğrencileriyle birlikte yürütülen bir çalışma grubu oluşturuldu. Böcek ekolojisi dersini alan öğrencilerden böceklerle ilgili çeşitli ulamlar seçerek bu konudaki rekorlar üzerine araştırmalar yapmaları istendi. Böylece Florida Üniversitesi Böcek Rekorları Kitabı çıktı ortaya. Kitap ayrı bölümlerden oluşan ve her biri bu konudaki rekorları inceleyen çalışmalardan oluşuyor.

Kitabın Hazırlanışı
Kitabın oluşması için seçilen çalışma yöntemi bir ödev olmaktan çok araştırmaya yönlendirici bir biçimde düzenlenmiş. Öğrencilerden çalışma yapacakları konuyu kitapta yeni bir bölüm oluşturacak biçimde sunmaları istenmiş. Sınıfın seçimiyle belirlenen son listeden öğrenciler çalışmak istedikleri konuyu seçerek araştırmalarına başlamışlar.

Öğrencilerin çalışma yöntemleriyse şöyle belirlenmiş: Her öğrenci konuyla ilgili birincil ve ikincil kaynakları tarıyor sonra beş sayfayı geçmeyecek bir makale hazırlıyor. Kaynak aramada böcekbilim kitaplarının yanısıra internette tartışma gruplarına katılarak bilgi toplama ve edinme de kullanılıyor.

Hazırlanan makale kısa bir özetle başlıyor. Bundan sonra makalenin oluşturulması için sürdürülen çalışma yöntemi kısa bir paragrafla açıklanıyor. Edinilen bilgiler sonuç bölümünde veriliyor. Daha sonra tartışma bölümüne geçiliyor bu bölümde öğrenciler ulaştıkları sonuca nasıl vardıklarını anlatıyor. Çalışmalara yardımcı olan kişilere teşekkür edildikten sonra kaynaklar veriliyor.

Bu yolla hazırlanan makale bir editör ve sınıftaki iki öğrencinin okuma ve değerlendirmelerinden geçiyor. Yapılan düzeltmelerden sonra makale yayıma hazır hale geliyor. 1994 yılında başlatılan çalışma hâlâ sürdürülüyor. Kitap şu anda 38 bölüme ulaşmış; herkesin katılımına da açık

En Uzun Göç ve En Fazla Tekrarlanan Göç
Göç denilince bir yerden başka bir yere hareket etme anlaşılır. Göçler incelendiğinde birkaç tür göç olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri dinamik göçtür. Burada göç rüzgâr ve akıntı gibi dış etkenler tarafından belirlenir. Yön bulma yetisi bu göçte etkin değildir. Pek çok böcek bu ulama girer.

Bunlar arasında rekor sahibi çöl çekirgesidir: Schistocerca gregaria. 1950 yılında Arap Yarımadası'ndan Afrika'nın batı kıyısına iki aydan daha az sürede göçeden bir sürü rapor edilmiştir. Bu uzaklık 5000 km'nin üstündedir.

Dinamik olmayan (homeostatik) göçlerde ise iki yönlü bir devinim vardır. Bu kategoriye giren böcekler üremek için belirli bir yere giderlerken daha sonra yeniden yaşama alanlarına döner. Bu göçte yön bulma yetisi önem kazanır. Bu ulama giren en iyi örnek kral kelebeğidir: Danaus plexippus (Lepidoptera: Danaidae).

Her sonbaharda Kuzeydoğu Amerika'da yaşayan kral kelebekleri yumurtlamak için Kanada'nın güneyinden Meksika içlerine değin her yıl düzenli olarak göçeder. Bu yolculuk kimileri için 4000 km'nin üstünde bir yol demektir ve 75 günden fazla sürebilir.

1957 yılında Kanada'da üstüne bir etiket yapıştırılan bir kelebek daha sonra Meksika'da bulundu. Bu kelebeğin geldiği yol 3009 km idi. 1988 yılında benzer biçimde yapılan bir ölçümle başka bir kelebeğin 4635 km göçettiği bulundu.

Kelebeklerin bu yolu katederken bir doğru boyunca uçmadığı kimi zaman da önlerine çıkan bazı engelleri aşmak zorunda oldukları için aslında çok daha fazla yol katettikleri unutulmamalı.Dinamik göçte rekor sahibi çöl çekirgeleriyken homeostatik göçte bu rekor kırmızı-kavuniçi renkli kral kelebeklerindir. Yine de her yıl böyle akıl almaz bir göç uğraşına kral kelebeklerinden başka hiçbir böcek kalkışmaz.

En Büyük Sürü
En büyük sürüyü aslında göçeden böcekler oluşturur. Bunlar arasında çölde yaşayan çekirgeler kutup ve tropiklerdeki sivrisinekler kelebek güve ve yusufçuklar bulunur.

En büyük sürü tanımı yapılırken sürüdeki birey sayısı göz önüne alınır. Bu alanda da karşımıza rekor sahibi olarak yine Schistocerca gregaria çıkıyor.

1954 yılında Kenya'yı istila eden çöl çekirgeleri 200 kilometrekarelik bir alanı kaplamıştı. Kilometrekare başına tahmin edilen böcek sayısı 50 milyondu. Bu da sürüde 10 milyar çekirgenin bulunduğu anlamına gelmektedir.Kapladığı alan gözönüne alındığında bir dağ çekirgesi olan Melanoplus spretus 330.000 kilometrekare ile en fazla alan kaplayan sürüdür.

En Hızlı Uçucu
Böceklerin uçuşu hakkında en fazla araştırma havada kalış süresi ve oğul verme üzerine yapılmıştır. En hızlı uçucu hakkında güvenilir kaynak bir hayli azdır. Böcek uçuşu hakkındaki en ayrıntılı raporu 1917 yılında Tillyard tarafından yayımlanmıştır. Bir kronometre kullanan Tillyard bir Austrophlebia costalis'in (Odonata:Aeshnidae) hızını saate 98 km olarak hesaplar.

1953 yılında Hocking A. costalis'in yatay uçuşta saatte 579 km hız yaptığını ama Tillyard'ın hesaplamasının doğru olabileceğini ilerisürer.

Uçuş hızı konusunda başka çalışmalar da vardır. Bunlardan biri 1918 yılında Demoll'un yaptığı ölçümlerdir. Demoll en hızlı uçucu olarak saatte 536 km hızla uçan füze kelebekleri (Lepidoptera: Sphingidae) gösterir. Bu ölçümler böceğin bir oda içinde odanın bir köşesinden diğer köşesine yaptığı uçuşun bir kronometreyle hesaplanmasına dayanır. Ayrıca yapılan ölçümlerin Tillyard'dan farklı olarak ayrıntılı bir biçimde açıklanmaması yüzünden bu sayılar tartışmaya açıktır.

1934 yılında Magnan tarafından yapılan bir araştırmada da füze kelebeğinin saatte 53 km hızla uçtuğunu öğreniyoruz. Magnan çalışmalarını bir kronometreli sinema makinesi kullanarak yapıyordu. Çalışması sonucunda ortaya çıkan listenin yine de en hızlı uçucuları içermediğini belirtmiştir.

Böylece Tillyard'ın ölçtüğü hız 1927 yılına değin geçerli olarak kaldı. Bu yıl içinde Charles Townsend Cephenemyia Pratti (Diptera: Oestridae) erkeklerinin saatte 1317 km hızla uçarak bir karaltı şeklinde görüldüğünü öne sürdü. Bu akıl almaz hız akıl almaz bir biçimde yöntem hakkında hiçbir şey belirtilmeden pek çok böcekbilim yazarınca kabul edilerek yayımlandı.

1932 yılında Nobel Ödüllü Irving Langmuir C. Pratti'nin bu hızda başının önündeki hava basıncının 2 atmosfere yakın olacağını bununsa böceğin başını parçalamaya yeteceğini kanıtladı. C. Pratti saatte 40 km hızda bir karaltı haline gelebiliyordu.

Son yıllarda yapılan yayımlanmamış başka bir araştırma yepyeni bir rekor sahibini ortaya çıkarıyor. Dr. J.F. Butler bir tür atsineği olan Hybomitra Hinei Wrighti (Diptera: Tabanidae) erkeğinin dişi takibi sırasında saatte 145 km hıza ulaştığını belirtiyor. Butler bu çalışmasını sinema çekimlerini kullanarak gerçekleştirmiş.

Geçmişteki sonuçların pek çoğu kullanılan yöntemler açısından tartışılabilir. Hız tayininde sinema kaydı kullanılması tahmin edildiği kadar hassas sonuçlar vermeyebilir. Saniyede geçen kare sayısının ve böceğin uçuş çizgisinin değişmesi yanlış sonuçlara neden olur.
Kullanılabilecek en iyi yöntemin ses analizi olduğu iddia edilmektedir. Bilinen iki nokta arasından geçen böceğin hızı ses dalgaları analizi sonucunda daha doğru bir biçimde hesaplanabilir. Ancak bu konu üzerinde şimdiye kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Daha pek çok böceğin uçuş hızı daha duyarlı yöntemlerle saptanmadan en hızlı böceğin hangisi olduğunu bilemeyeceğiz. Ama yayımlanmış yazılı kaynaklara göre en hızlı böcek saatte 98 km hıza ulaşan A. Costalis'tir. Öte yandan yayımlanmamış başka bir çalışma saatte 145 km hıza ulaşan Hybomitra Hinei Wrighti erkeği rekor sahibi olarak görünüyor.

En Hızlı Kanat Çırpıcı
Pek çoğumuz havada asılı durarak uçan bir arı görmüşüzdür. Çıkardığı o tiz ve sürekli ses klasik müzik parçalarında taklit edilmiştir. Duyduğumuz bu vızıltı arının kanatlarını sürekli olarak hareket ettirmesiyle oluşur. Tanıdığımız böcekler arasında en hızlı kanat çırpıcı olarak arı düşünülse de aslında bu rekorun sahibi yine çok yakından tanıdığımız sineklerin bir üyesidir.

Forcipomyia cinsinden (Diptera: Ceratoponidae) bir tatarcığın kanat çırpma frekansının 1046 hertz olduğunu bulundu. Bu böcekle yapılan diğer deneylerde böceğin kanatlarının büyük bir kısmı kesilerek küçültüldüğü ve sıcaklık 37 °C'ye çıkarıldığı zaman böceğin kanat çırpışının 2200 hertz'e ulaştığı görülmüş.

Kısaca böcek kas sistemlerin iki biçimde sistematikleştirildiğini söyleyebiliriz. Bunlardan biri senkron çalışma sistemidir. Bu sisteme sahip olan böcekler sinir atmalarına ve kas liflerinin yapısına bağlı olarak saniyede 100'den fazla vuruş oluşturamazlar. Dolayısıyla bu tür böcekler zaten bu yarışmanın başında elenmiş olur.
Asenkron kas sistemleri olanlarda ise hareketi sağlayan sinirlerdeki atmalar kasların mekanik hareketiyle senkronize olmadığı için yüksek hızlı kanat çırpışı sağlayabilirler. Bunlar arasında Hymenoptera (zarkanatlılar; arılar karıncalar) Diptera (sinekler) Coleptera (kınkanatlılar) ve Hemiptera'lar (yarımkanatlılar) bulunur.

Kanat Açıklığı En Uzun Olan Pulkanatlı
Pulkanatlı türlerinin pek çoğu boyca küçük olsa da bunların eşsiz renkleri birçok kişiyi etkilemektedir. Bunlardan bazıları büyük boylarıyla harika bir renk cümbüşü sunar. Özellikle güve ailesinden Saturniidae (tavus kelebekleri) Sphingidae (füze kelebekleri) ve Noctuidae (baykuş güveleri) ve kelebek ailesinden Papilionidae'lerin (kırlangıç kanatlılar) büyük ve renkli kanatları vardır.

Uçtan uca ölçümle en uzun kanat açıklığına sahip üye Thysania agrippina'dır. Bu güvenin kanat açıklığı 280 mm uzunluğundadır. İkinci sırada Saturniid ailesinden Filipinler'den Attacus ceasar bulunur. Bunun kanat açıklığı 255 mm'dir. Attacus atlas'ın kanat açıklığı 240 mm'dir.
En büyük kanat açıklığı olan kelebek pulkanatlılar arasında üçüncü sırada yer alır. Papua Yeni Gine'de yaşayan Ornithoptera Alexandrae adlı bu türün dişilerinin kanat açıklığı 250 mm'dir. En uzun kanat açıklığı Thysania Agrippina'nın olsa da kanatların kapladığı alan rekoru dördüncü sıradaki Attacus Atlas'ındır.

En Gürültücü
En gürültücü böcek hepimizin yakından tanıdığı bir ağustosböceği türüdür. Brevisana Brevis adlı Afrika ağustosböceğinin çağırma şarkısı 50 cm uzaklıktan 106.7 desibellik ses oluşturur. Ona yaklaşan diğer iki böcek de yine aynı familyadandır.

Kuzey Amerika ağustosböceklerinden Tibicen walkeri ve T. resh 105.9 dB'lik bir alarm sesi çıkarır. Ağustosböceklerinin şarkıları türlere göre özeldir. Bu şarkılar böceğin hayatında üreme iletişim ve korunma açısından önemli rol oynar. Bu bağlamda ele alınan en gürültücü böcek tanımı insan kulağının duyduğu ses aralığı olan 20 Hz ve 20 kHz arasında en yüksek değere ulaşan olarak tanımlanır.
Gürültü desibelle belirtilen ses basınç seviyesi dikkate alınarak yapılmıştır ve kazanan çıkardığı ortalama ses düzeyine göre belirlenmiştir. Ağustosböceklerinin çıkardıkları ses düzeyi onların vücut boyutlarıyla orantı içinde artar. B. Brevis'in rekor sahibi olmasında Güneydoğu Asya'daki türler üzerine henüz araştırma yapılmaması yatar.

En Ağır

Böcekler çok çeşitli boy ağırlık ve yapıdadırlar. İskeleti oluşturan kabukları vücudun dışında olduğu için destek ve büyüklüğün gerektirdiği mekanik özellikler onları göreceli olarak küçük bir boya mahkûm etmiştir. Aslında böcekler kendi ağırlıklarının birkaç katı ağırlık taşıyabilirler.

Bunu yapısal açıdan çok güçlü olan ve vücut ceperini ve dış iskeleti oluşturan kitin adlı bir maddeye borçludurlar. Ama evrim belki de onları başka hayvanların erişemediği bu yerlere konumlandırmak için küçük bırakmıştır.

Böcekler için ağırlık araştırması yapıldığında en önemli sorun kaynak kıtlığıdır. Boy ya da kanat açıklığı ölçüleri kural olarak her araştırmada görülse de pek çok böcekbilimci böceklerin ağırlıklarını ölçmemiştir. Bu gelecekteki böcekbilimcilerin dikkat etmesi gereken bir husutur.

Sözkonusu ağırlık olunca yağmur ormanlarının sabit iklimi ve devâsa boyutu birçok farklı özelliklerde canlı barındırır. Dünya'nın en ağır böceği de Afrika Yağmur Ormanlarında bulunur. Kınkanatlılar bu alanda başı çekmektedir. Bu familyadan olan Golianthus goliatus 100 gram ağırlığıyla en ağır böcektir.

Bir karşılaştırma yapmak gerekirse bu ağırlık üç ev faresi ağırlığına denktir. Erkekler dişilerden daha ağır ve büyüktür ve ön antenlerinden gövdelerinin ucuna kadar olan uzunluk 11 cm'yi bulur. G. Goliatus aynı zamanda uçan en büyük ve ağır böcektir de.

Golianthus'a yaklaşan diğer bir böcek yine sabit bir iklim ve büyük bir kara parçası olan Avusturalya'dan gelir. Weta adlı çekirge türünün dişileri erkeklerden daha uzun ve ağırdır. Bunlar 70 gramla böcek dünyasında ağırlık bakımından ikinci sırayı alır.

En Uzun
En uzun böcekler Phasmida takımında bulunur. Kısaca faz denilen bu böcekler değnek çekirgeleri olarak bilinir. Uzunluk iki biçimde ölçülmüştür. İlki böceğin gövde ölçüsü alınarak diğeri ise ön bacağın ucundan arka bacağın ucuna kadar yapılan ölçüm. Bu iki ölçümde de finale aynı cinsten iki tür kalmıştır.

Ancak ölçüm biçimlerinden ikincisi kullanıldığında ortaya tek bir rekortmen çıkıyor. Borneo adasında bulunan Pharnacia Kirbyi 546 mm boyu ile rekor sahibiydi. Ancak P. Serratipes 555 mm'lik boyuyla onu geride bıraktı. Bu böceklerin gövde boyları 360 mm civarındadır.

Böcek çeşitleri
Günümüzde bir milyon tip böcek yaşamaktadır. Bunların bazıları çok küçüktür ve ancak büyüteçle görülebilir. Boyları 6-7 cm.'yi bulan büyük böcekler de vardır. Bazı böceklerin vücutları ince uzun bazılarınınki kısa ve yuvarlaktır.

Böcekler nasıl beslenir?
Böceklerin yemediği hayvan ya da bitki yoktur. Mantar ve tütün yiyen böceklerin yanında kumaş ve odun yiyenler de vardır. Birçoğu bitkilerden bitkiözü yiyip hayvanlardan kan emer.

Böceklerin kaç tane gözü vardır?
Böceklerdeki görme koklama tatma işitme ve dokunma duyuları insanlardakine benzemez. Böceklerin iki çeşit gözleri vardır. Birçok minik gözden ya da fasetlerden oluşmuş bir çift petek göz ve çoğunda üç tane basit göz bulunur. Basit gözler başın tepesindedir ve osel adını alır.

Böcekler nasıl koku alır?

Böcekler duyargaları ile koku alır. Bir böceğin duyargaları ne kadar büyükse o kadar iyi koku alır. Güvelerin tüylü duyargaları böcekler içinde en iyi koku alan duyargalardır.

Böcekler nasıl işitir?

Hiçbir böceğin başında kulakları yoktur. Bazı böcekler hiçbir şey işitmez. Bunlar havadaki ya da yerdeki titreşimleri hisedebilir. Sesleri işitebilen böceklerin sayısı azdır. Çekirgelerin kulakları bacaklarında ya da karınlarının kenarındadır.

Böceklerin dokunma duyusu nasıl çalışır?

Dokunma duyusu bütün hayvanlarda vardır. Böceklerin vücutlarının çeşitli yerlerinde tüyler ve kıllar bulunur. Bunlar bir çeşit duyu organıdır. Her bir kılın dibinde bir iki veya üç sinir hücresi bulunur. Bu sinir hücreleri çok ince sinirlerle ana sinir şeridine bağlıdır. Kıllara dokunan bir cisim ya da kılların rüzgârla oynatılması ana sinir şeridine bir haber şeklinde ulaşır ve böcek uyarılır.