Kirpi bir böcekçil memeli türüdür. Yaklaşık 30 cm. boyunda ağırlığı cinsiyete yaşa ve yaşadığı koşullara bağlı olarak 500-1200 gr. arasında değişir. Gövdesinin üzeri 2-2.5 cm. uzunluğundaki kırçıl dikenlerle örtülüdür. Kızdırıldığı zaman vücudu tostoparlak hâle gelir ve böylece bir diken topuna dönüşür.

Çalılıklı ormanlardan büyük park ve bahçelere kadar pek çok yerde yaşayabilir. Nemli yerleri severler. Toprak içine açtıkları tünellerde barınırlar.

Doğu Avrupa’dan başla***** İsrail’e kadar görülür. Türkiye’nin hemen her yerinde rastlanır. Türkiye’de yaşayan kirpi Avrupa kirpisinden boyun altında göğüse doğru beyaz leke ile ayırdedilebilir. Yalnız geceleri etkindirler. Çevre sıcaklığının 4oC’nin altına düştüğü zaman kış uykusuna yatarlar. Hamilelikleri 5-6 hafta sürer. Her doğumda 3-8 yavru doğururlar. Ortalama ömrü 18 yıldır.

Çoğunlukla böcek sümüklüböcek solucan nadiren küçük fare ve yılan yavruları yerler. İnsanların dayanabildiği tetanus zehiri miktarının 7 bin katına dayanıklı oldukları saptanmıştır. Çok zehirli bazı böcek ve yılanları kolaylıkla avlayıp yerler. Ancak engerek zehiri gibi bazı zehirlere karşı da dayanıksızdırlar.