Büyük örümcek kuşu (Lanius excubitor) örümcek kuşugiller familyasına ait bir kuş türü. Boyları 22-26 cm kadardır. Vücudunun üst kısmı gennellikle gri renklidir. Göz ve yanakların yukarısında beyaz bir çizgi vardır bunun yanısıra çene de beyazdır. Gözün üzerinden geçen ve boydan boya uzanan siyah bir çizgi vardır.

Kızıl Örümcek Kuşu
Kızıl kuyruklu örümcek kuşu (Lanius isabellinus) örümcek kuşugiller familyasına ait bir kuş türü. Büyük böcekler küçük kuşlar tarla fareleri ve kertenkeleler gibi canlılarla beslenirler. Kuyrukları kırmızı renklidir