Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Mağarasemenderigiller ailesinin Necturus cinsinden ikiyaşayışlı hayvanların ortak adı.

ABD ile Kanada'nın doğu kesimlerindeki kurumayan gölcük göl ve akarsularda bulunan geceleri etkinlik gösteren benekli mağara semenderleri suya bağımlı yaşarlar. Havlamaya benzeyen bir ses çıkardıkları için çayırköpeği diye de adlandırılırlar. Erişkinleri larva özelliklerini korur (neoteni) ve cinsel olgunluğa larva biçimindeyken ulaşırlar.

Erişkinlerde üç çift solungaç vardır. Akciğerleri gelişmişse de solunum işlevinin büyük bölümünü parlak kırmızı solungaçlar gerçekleştirir. Göz kapakları gelişmemiştir; ama herbiri dörder parmak taşıyan ön ve arka ayakları vardır. Genellikle 20-33 cm boyunda gri ya da mavi renklidirler. Küçük su hayvanlarıyla beslenirler.

Çiftleşme sonbaharda ve döllenme içte gerçekleşir. Yumurtalar sonraki ilkbaharda gömülü kaya ya da kütüklerin altyüzeyine bırakılır ve 4-5 hafta içinde açılır