Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Evcil Sürüngenler Listesi

  Evcil Sürüngenler.


  • İguana


  • Kertenkele


  • Yılan


  • Kaplumbağa


  • Bukalemun


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  İguana

  Bir İguana Bilimsel sınıflandırma

  Âlem: Hayvanlar
  Şube: Kordalılar
  Sınıf:
  Sürüngenler
  Takım: Pullular
  Familya: Iguania
  Alt familya: Iguanidae
  İguana
  tropikal iklimde yaşayan egzotik bir kertenkele türüdür. Ağaçlarda yaşayan iguanaların ortalama yaşam süresi 18-20 yıldır. Tümüyle otçul bir türdür; meyve yaprak gibi bitkilerle beslenirler. Boyu çoğunlukla burnundan kuyruğuna kadar 1.3-2 metre. Erkek iguanalar dişilerine göre daha saldırgandır. Erkek iguanaların kendilerini koruma yöntemi kuyruğu kırbaç gibi sallamaktır. İguanalar özellikle kuşlardan çok korkarlar.

  Beslenme

  İguanaların beslenmesi %20 Sebze %80 Meyve şeklinde olmalıdır. İguanaların beslenmesinde genellikle marulsalatalıkdomates gibi ürünler kullanılır fakat bu ürünlerde düşük protein bulunduğu için iguananın gelişiminde fayda sağlamaz. Yeterli beslenemeyen iguanalarda hastalıklar oluşur. Günlük olarak 6-8 çeşit sebze ve meyve verilmesi gerekmektedir. Besinlere takviye olarak calsiyum/D3 toz ve vitamin toz ilave edilebilir. Beslenmede kesinlikle brokolikarnabaharhavuçmısır verilmemelidir.

  İguanaların marul sevdiği söylenir fakat marul tek başına kesinikle yetersiz beslenme içermektedir.

  Karahindibakayısıçilekmuzkivicennet mayasıyeşil biberbezelyedere oturokamarultere oturadikayeni dünyaarmutdut yaprağıgül çiçeği gül yaprağışeftalikirazyoncaebegümeciturp otu armutcennet meyvasıerikkavunebe gümeci çiçeğilahana vs verilebilir.

  Yaşam Alanları

  Yaşam alanları en az 1m² ya da 2m² olmaktadır. Tel kafesler iguanalar için uygundur fakat nemsıcaklık gibi etkenlerin doğru sağlanmamasından dolayı teraryumlar (Cam Kafesler) tercih edilir. Yaşam alanı içine doğal kayalardallaryapay bitkiler vs konulabilir.

  Doğadan alınan bu tür nesnelerin iyice yıkanıp temizlenmiş olması gerekmektedir. Zemin için kullanılan talaş yöntemi doğru değildir. İguanaların zemine uygulanan talaştan kalkan toz yüzünden hastalandıkları bilinmektedir. Zemin için genellikle kuru otlar tercih edilir fakat iyi dezenfekte edilmeleri gerekmektedir. Çevre ısısı tropikal igaunalarda 27-38 dereceılıman iguanalarda 20-35 derece olmalıdır. Yaşam alanının sürekli temiz tutulması gerekmektedir.
  Cinsiyet nasıl belirlenir

  İguanaların penisi yaklaşık 7-8 cm'dir ve dişileri ise sonbahar mevsiminde doğum yapar. İguananın cinsiyeti belirlenirken mutlaka veteriner hekim tarafından steril koşullarda yapılmalıdır.


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Kertenkele

  Kertenkele (Lacertilia) alt takımının özellikle özkertenkelegiller (Lacertidae) familyası türlerinin genel adı.

  Kertenkeleler alt takımının; özkertenkelegiller gekogiller varangiller agamagiller iguanagiller boncuklukertenkelegiller köryılansıgiller gibi familyaları vardır. Kertenkelelerin bugün dünya üzerinde 3000'den fazla türü mevcuttur. Soğuk iklime fazla dayanıklı olmadıklarından genel olarak çöllük bölgelerde ve tropikal kuşakların kurak kısımlarında çok boldur. Yer altında ağaçlar üzerinde yaşayanları olduğu gibi havada uçanları suda yüzenleri renk değiştirebilenleri de boldur.
  Uzunca ve yuvarlakça olan vücutlarının üzerleri pullu veya pürtüklüdür. Çoğunlukla dört ayaklı ve pekazı iki ayaklı veya tamamen ayaksız olurlar. Her ayakta beşer adet parmak ve uçlarında gelişmiş tırnakları bulunur. Karın pulları sırt ve yanlarda olanlardan daha iridir.

  Kertenkelelerin büyük çoğunlunda göz kapakları vardır ve çoğunda hareketlidir. Gekogillerde ve Amerika'da yaşayan Xantusiidae familyasının bireylerinin ise göz kapakları kenarlarından birleşmiş olup saat camı gibi saydam ve hareketsizdir. Yine Scincidae familyasından Ablepharus cinsi ve Lacertidae familyasından Ophisops cinslerinde gözkapağı birleşmiş olup sabittir.

  Yer altında yaşayan türlerin haricindekilerin dışkulak delikleri mevcuttur. Bazılarının ağaçlara asılmaya yarayan ince uzun ve kuvvetli kuyrukları vardır.


  Kertenkelelerin kuyrukları koptuğu zaman bir ayı geçmeyen bir zaman içinde yeni bir kuyruk meydana gelir. Yalnız bu yeni yetişen eskisi gibi olmayıp pul renk ve yapı bakımından farklıdır. İlk kuyruktaki gibi omurgalar yoktur. Yeni kuyruğa kıkırdak dokusundan bir yapı destek olur. Bunda pullar gayri muntazam olup derideki desen meydana getiren boyalar da yoktur. Kuyruk kopmadan kırılırsa o yerden yeni bir kuyruk uzar. Böylece çatal kuyruk meydana gelir.

  Böcek akrep çokbacaklılar ile beslenen kertenkelelerin kasla hareket eden ileriye uzanan dilleri avları yakalamada en büyük silahlarıdır. Dil üzerindeki yapışkan tükrük avı yakalayıp bırakmamada yardımcı olur. Çene içerisine oturtulmuş dişleri vardır.

  Dişiler yazın toprağın içine veya bir taşın altında çengel tırnaklı ayaklarıyla açtıkları çukurlara yumurtlar. Kış mevsiminde deliklerinin içinde ilkbahara kadar kış uykusuna yatarlar. Soğukkanlı olduklarından taşlar üzerinde güneşlenmeyi severler. Yakınlarından geçen böceklere saldırarak beslenirler. Renkleri yaşadıkları ortamlara uyduğundan kolay fark edilmeyip yırtıcı kuş ve yılanlardan kolayca kurtulurlar. Tehlike anında kuyruklarının son kısmını kopararak hızla bir yarığın içine dalıp gözden kaybolurlar. Böcek ve kurtlarla geçindiklerinden insanlar için faydalı sayılırlar.

  Amerika'da yaşayan kuyrukları küt Helodermatidae familyasının iki türü mevcuttur. Derileri boncuk biçimli yuvarlak pullarla kaplı olduğundan boncuklu kertenkele olarak da bilinirler. Uzunlukları bir metreyi bulur ve her iki tür de zehirlidir. Ancak zehir iletim mekanizmaları fazla gelilmemiş olduğundan insanlar için fazlaca tehlike oluşturmazlar.

  Sınıflandırma

  Familya: Lacertidae

  • Alt familya: Gallotiinae
   • Cins Gallotia
   • Cins Psammodromus  • Alt familya: Lacertinae
   • Cins Acanthodactylus
   • Cins Adolfus
   • Cins Algyroides
   • Cins Australolacerta
   • Cins Darevskia
   • Cins Eremias
   • Cins Gastropholis
   • Cins Holaspis
   • Cins Heliobolus
   • Cins Ichnotropis
   • Cins Lacerta
   • Cins Latastia
   • Cins Meroles
   • Cins Mesalina
   • Cins Nucras
   • Cins Ophisops
   • Cins Pedioplanis
   • Cins Philochortus
   • Cins Podarcis
   • Cins Poromera
   • Cins Pseuderemias
   • Cins Takydromus
   • Cins Timon
   • Cins Tropidosaura  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Yılan

  Yılanlar (Latince: Serpentes) Pullular (Squamata) takımına ait uzun ayaksız etçil sürüngenlerdir.

  Serpentes alt takımının üyeleri ayaksız kertenkelelerden dış kulakların ve göz kapaklarının olmayışı ile ayırdedilirler. Bütün pullar gibi yılanlar da vücudu üst üste binen pullarla kaplı ektotermik amniyot omurgalılardır. Çoğu yılan türü ataları olan kertenkelerinkinden çok daha fazla eklemi olan bir kafatasına sahiptir. Bu yılanlara son derece hareketli çeneleriyle kendi kafasından daha büyük avları yutma imkânı verir. Dar vücutlarına uygun bir şekilde yerleşebilmesi için yılanların çift organları (böbrekler gibi) yan yana yerine biri diğerinin üstünde görünür ve çoğu bir tane işlevsel akciğere sahiptir. Bazı türler kloakın her iki tarafında artakalan bir çift pençeyle birlikte pelvik kemere sahiptir.

  Yılanlar Antarktika ve çoğu ada dışında dünyanın her yerinde bulunur. 456 cins ve 2900'ün üzerinde türü kapsayan tanımlanmış on beş familyası bulunmaktadır.[1][2] Büyüklük aralığı 10 cm uzunluğundaki küçücük Leptotyphlops carlae türünden 7.6 metre uzunluğa erişebilen pitonlar ve anakondalara kadar değişiklik gösterir. Son keşfedilen Titanoboa cinsinin fosili 15 metre uzunluğundaydı. Yılanların Kretase döneminde hem kazıcı hem de sucul kertenkelerden evrimleştiği düşünülmektedir. Modern yılanların çeşitlenmesi ise Paleosen dönemde oldu. Yılanların Türkiye'de 47 türü bulunur.

  Çoğu yılan zehirsizdir ve zehirli yılanlar da zehirlerini öncelikli olarak savunma amacından çok avı kontrol altına almak ve öldürmek için kullanırlar. Bazıları insanlarda acılı yaralanmalara ve ölüme sebep olabilecek denli güçlü zehire sahiptirler. Zehirsiz yılanlar da avlarını ya canlı olarak yutarlar ya da sıkarak öldürürler. Amatörler için yılanları görünüşüne göre zehirli zehirsiz olarak nitelendirmek zor olup onlardan uzak durmak ya da bir profesyonelle yaklaşmak gerekir.

  Etimoloji

  Türkçedeki yılan kelimesinin kökeni Çincede aynı anlama gelen "lung" kelimesidir.[3]

  Evrim

  Günümüze kadar gelen gruplara filogenetik bir genel bakış

  Modern yılanlar Scolecophidia

  Leptotyphlopidae

  Anomalepididae

  Typhlopidae

  Alethinophidia

  Anilius

  Core Alethinophidia Uropeltidae

  Cylindrophis

  Anomochilus

  Uropeltinae

  Macrostomata Pythonidae

  Pythoninae

  Xenopeltis

  Loxocemus

  Caenophidia

  Colubroidea

  Acrochordidae

  Boidae

  Erycinae

  Boinae

  Calabaria

  Ungaliophiinae

  Tropidophiinae

  Ağacın evrimsel dallanma zamanlarını değil sadece akrabalıkları gösterdiği dikkate alınmalıdır.[kaynak belirtilmeli]

  Yılanların fosil kayıtları göreli olarak zayıftır çünkü yılan iskeletleri genellikle küçük ve kırılgan olduğundan fosilleşme nadiren görülür. Yine de Güney Amerika ve Afrika'da henüz günyüzüne çıkarılan kertenkele benzeri iskeletsel yapılarla 150 milyon yaşındaki türler kolaylıkla yılan olarak tarif edilebilmektedir.[4]:11

  Karşılaştırmalı anatomi temelinde yılanların kertenkelerin soyundan geldiğine dair konsensus bulunmaktadır.[4]:11 [5] Fosil kanıtları yılanların varan gibi çukur kazan kertenkelelerden veya Kretase dönemindeki buna benzer bir gruptan evrimleştiğini göstermektedir.[6] İlkel bir fosil yılan Najash rionegrina sakrumlu ve tamamen karasal olan iki bacaklı bir çukur kazan hayvandı.[7] Bu varsayımsal ataların günümüzdeki bir benzeri yarı sucul olmasına rağmen Borneo'nun kulaksız monitör kertenkelesi Lanthanotus'dur.[8] Toprak altı formları çukur kazmak için gelişmiş ve dış uzuvlarını kaybetmiş vücutlara evrimleşmiştir.[8] Bu hipoteze göre şeffaf kaynaşmış göz kapakları ve dış kulakların kaybolması gibi özellikler korneaların çizilmesi ya da kulakların toprakla dolması gibi toprak altı zorluklarının üstesinden gelebilmek üzere evrimleşti.[6][8] Bazı ilkel yılanların arka ekstremitelere sahip oldukları bilinmektedir ancak bunların pelvis kemikleri omurgaya doğrudan bir bağlantıdan yoksundur. Najash'tan bir miktar daha eski olan Haasiophis Pachyrhachis ve Eupodophis gibi fosil türlerinde arka ekstremiteler görülmüştür.[9]


  Fossil of Archaeophis proavus.


  Modern yılanlar arasındaki ilkel gruplar pitonlar ve boaların işlevini yitirmiş arka ekstremiteleri (çiftleşme esnasında kavramaya yarayan pelvis çıkıntısı) bulunur.

  [4]:11 [9] Leptotyphlopidae ve Typhlopidae pelvik kemerden arta kalanların bulunduğu diğer gruplardır. Bu kısımlar bazen sert bir çıkıntı gibi görünür. Ön ekstremitiler hiçbir yılanda bulunmaz ve bunların kaybolması ekstremiti morfojenezini kontrol eden Hox genlerindeki evrimle ilgilidir. Yılanların ortak atasının aksiyal iskeleti diğer çoğu tetrapod gibi servikal (boyun) torasik (göğüs) lomber (alt sırt) sakral (pelvis) ve kaudal (kuyruk) omurga gibi bölgesel olarak özelleşmiş yapılara sahipti.

  Genel bilgiler

  Yılanlar genellikle üç metre öteyi göremezler. Koku almada burun deliklerini değil dillerini kullanırlar. Uzun ve çatallı dillerinin her iki ucu havadan ve yerden gelen kimyasal kokuları alır. İçeri çekildiğinde dil ucundaki kokular damaktaki jakobson organında duyu haline dönüştürülür. Engerek yılanları zehirledikleri avının izini dilleriyle takip ederler ve ölüsünü bularak yutarlar. Yılanların burun delikleri ağız kapalıyken alt çenedeki hava borusunun üzerine geldiğinden ağızlarını açmadan solunum yaparlar. Avlarını yutarken ağız açık olduğundan burun deliklerinin hava borusuyla ilgisi kesilir. Böyle zamanlarda vücutlarında bulunan hava torbalarındaki yedek havadan faydalanırlar. Çoğu yılanın sadece sağ akciğeri gelişmiş diğeri adeta kaybolmuştur. Boa ve piton yılanlarında sol akciğerler küçüktür. İri avların yutulması uzun sürdüğü zaman ağız tabanında bulunan soluk borusunun girişi ağızdan dışarı çıkarılabilir. Bu özellik büyük hayvanları yemek için bir adaptasyondur yılana ağız dolu olduğunda dahi nefes alma imkânı sağlamaktadır.

  Yılanlar dış kulakları olmadığından uzun zaman sağır zannedilmiştir. Aslında çeneleriyle kulakları arasında kemik bağlantıları olduğundan üzerinde bulundukları toprağın yansıttığı sarsıntıları kolayca işitirler. Çenesini yere koyan çıngıraklı bir yılan çok uzaktan gelen bir atın ayak seslerini bile kolayca duyabilir. Yılanların bulunabildiği arâzilerden geçen bir insan gürültülü ayak darbeleriyle yürüdüğünde hiçbir yılana rastlamaz. Bazı yılanların göz ve burunları arasında ince zarlı iki çukur bulunur. Bunlar sıcak kanlı hayvanların vücutlarından yayılan ısı dalgalarını (infrared) tespit ederler. Bunların sayesinde avlarını karanlıkta bile bularak takip ederler.

  Yılan zehiri av etini eritmeye yarayan kuvvetli bir sindirim sıvısıdır. Zehirsiz yılanlarda bile zehirli olan kuvvetli bir sindirim sıvısı vardır. Ağızlarına parmak sokulduğunda veya dişlendiğinde tükürüklerinden dolayı yanma ve şişme yapar. Dişleri sökülen zehirli yılanlarda dişler tekrar sürer. Yılanların renkleri ve boyları çeşitlidir. Zehirli yılanların başları üçgen ve kuyrukları küt olduğu söylenirse de bunlar kesin belirtiler olamaz. Her yılanı zehirli kabul ederek onlardan sakınmak gerekir.

  Üreme

  Yılanlar yumurtlayarak ürerler. Yumurtalardan ergine benzer yavrular çıkar. Bunlar hemen başlarının çevresine bakarlar. Boa anakonda ve engereklerin çoğu yavrularını doğurur. Bunlar gerçek doğum değildir. Yumurtalar ana karnında gelişip açıldığından doğum gibi görülür. Buna “ovoviviparite” denir. Gebelik süresi 2 aydır.

  Anadolu'da çiftleşen ya da çiftleşmeye hazırlanan yılanların erekte olmuş hemipenisleri çift yapılarından dolayı halk arasında sıklıkla "ayak" sanılarak "yılanların ayakları var"[10] inancının oluşmasına sebep olur.

  Sınıflandırma


  • Üst familya: Booidea
   • Aniliidae
   • Anomochilidae
   • Boidae
   • Bolyeriidae
   • Cylindrophiidae
   • Loxocemidae
   • Pythonidae
   • Tropidophiidae
   • Uropeltidae
   • Xenopeltidae


  • Üst familya: Typhlopoidea
   • Anomalepididae
   • Leptotyphlopidae
   • Typhlopidae

  • Üst familya: Colubroidea
   • Acrochordidae
   • Atractaspididae
   • Colubridae
   • Elapidae
   • Hydrophiidae
   • Viperida
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Kaplumbağa


  Kaplumbağa (ya da tosbağa) Testudines takımını oluşturan çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan ağır yürüyüşlü dört ayaklı sürüngen bir hayvandır.

  Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur. Kaplumbağalar öteki sürüngenlerle birlikte Mezozoik'in ilk dönemi olan Trias Çağı'nda ortaya çıktılar. 200 milyon yıldan beri kaplumbağaların vücut yapıları önemli hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Hâlbuki kaplumbağalar dünyada soyu henüz tükenmemiş en eski hayvanlardandır.

  Açlığa pek dayanıklıdırlar. Çok uzun ömürlüdürler. Yüz yüz elli yıl kadar yaşarlar.

  Kaplumbağa sık sık ölümsü bir uykuya dalar. Yaşadığı çevrede sıcaklık düşmeye başlayınca hayvan iyice uyuşup kalır. Bol Güneş ışığı alan kuru topraklarda kendine bir delik kazıp bütün kışı orada geçirmek üzere içine girer.

  Günümüzde soyunu sürdürmekte olan 250'ye yakın kaplumbağa türü bulunmaktadır.


  Baş ve Ayaklar

  Kaplumbağaların başı vücutlarına oranla çok ufaktır. Ağızları bir kuşun gagasına benzer. Dişlerin yerini sert kemiksi bir damak almıştır. Kaplumbağalar bununla besinlerini yakalar ve ezerek mekanik sindirim yapar. Dil kafasına oranla büyük ve yumuşaktır.

  Ayaklarına gelince bunların uçlarında beşer parmak vardır karada ve bataklıklarda yaşayan kaplumbağalarda bunlar hareketlidir. Uçlarındaki tırnaklar kıvrık ve serttir. Bataklıklarda yaşayan kaplumbağalarda birbirleriyle bir zar aracılığıyla birleşmiş küreğe benzer bir durum almıştır. Bunların arka ayak parmaklarının sayısı dörttür. Deniz kaplumbağalarında ise parmaklar bitişiktir. Aralarında perdeler vardır. bunları suyun içinde yüzmek ve dengede kalmak için kullanırlar.  Türkiyede Bulunan Bazı Kaplumbağa Türleri
  Yeşil kaplumbağa Hawaii ABD.  • Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası (Testudo graeca)
  • Hermann kaplumbağası (Testudo hermanni)
  • Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis)
  • Çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica)
  • Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus)
  • Yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas)
  • Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis)
  • Sini kaplumbağası (Caretta caretta )


  Alt takım ve familyalar

  Testudines (kaplumbağalar) takımının soyu tükenmiş (kısa: st ) olanlar da dahil olmak üzere alt takım ve familyalarına ait sınıflandırma aşağıda verilmiştir:

  • Alt takım : Cryptodira (gizli boyunlu kaplumbağalar)


  • Familya : Chelydridae
  • Familya : Meiolaniidae st


  • Üst familya : Chelonioidea (deniz kaplumbağaları)


  • Familya : Cheloniidae (yeşil kaplumbağa ve akrabaları)st
  • Familya : Dermochelyidae (deri sırtlı kaplumbağalar)
  • Familya : Protostegidae st
  • Familya : Thalassemyidae st
  • Familya : Toxochelyidae


  • Üst familya : Kinosternoidae


  • Familya : Dermatemydidae
  • Familya : Kinosternidae
  • Familya : Platysternidae


  • Üst familya : Testudinoidae


  • Familya : Emydidae
  • Familya : Geoemydidae
  • Familya : Haichemydidae st
  • Familya : Lindholmemydidae st
  • Familya : Sinochelyidae st
  • Familya : Testudinidae


  • Üst familya : Trionychoidae


  • Familya : Adocidae st
  • Familya : Carettochelyidae
  • Familya : Trionychidae


  • Alt takım : Paracryptodira st
  • Alt takım : Pleurodira (döner boyunlu kaplumbağalar)


  • Familya : Proterochersidae st
  • Familya : Chelidae
  • Familya : Araripemydidae st


  • Üst familya: Pelomedusoidae


  • Familya : Pelomedusidae
  • Familya : Bothremydidae st
  • Familya : Podocnemididae  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Bukelamun


  Bukalemun sürüngenler sınıfının Chamaeleonidae familyasından belli etmek istedikleri duygulara göre renk değiştirebilen omurgalı hayvanlar ortak adı.
  Birçok yönden kertenkelelerden farklılıkları bulunduğundan bazı bilim adamları kertenkeleleri Rhiptoglossa alt takımına dahil ederler.

  İsmin Kökeni

  Bukalemun adı Arapça "bū qalamūn"dan gelmektedir. (A)bū bileşeni Arapça hayvan isimlerinde tipiktir.Lekamun Arapca "yutan" anlamindadir. Kalemun ismi Eski Yunanca χamailéōn "yer aslanı" (χamaí yere yakın + léōn aslan) kaynaklıdır. Eski Yunancadaki bu sözcüğün ise Akatça "nēşa qaqqari" (yer aslanı)'nın çevirisi olduğu düşünülmektedir.

  Özellikleri

  Chamaeleonidae familya'sını diğer kertenkelelerden ayıran en önemli özellik ayakların dilin ve gözlerin alışılmadık biçimleri ve renk değiştirme özelliğidir. Vücutları yanlardan basıktır. Dilleri boylarının yaklaşık 1-15 katı uzunluğunda hareketli ve yapışkandır .Bir jet uçağıyla kıyaslanırsa bukalemunların dilleri jet uçağına oranla 5 kat daha hızlıdır. Gözler bağımsız hareket eder biri yukarı bakarken diğeri aşağıya bakabilir. Göz kapakları kalındır. Kolaylıkla renk değiştirirler. Derilerini sarı yeşil tonları kırmızı tonları kestane rengi ve siyaha çevirebilirler benekler çizgiler oluşturabilirler. Uzunlukları 8-60 cm arasında değişse de genelikle 30 cm civarındadır. Çok yavaş yürürler. Ayakları ve kuyrukları dalları kavrayabilir.  Bukalemunlar

  Sık renk değiştirme yeteneğiyle bilinen bukalemunun kuyruklu sürüngenler takımında ayrı bir yeri vardır. Bağlı olduğu bukalemungillerin Afrika Madagaskar Hindistan Akdeniz kıyıları ve İspanya'nın güneyinde yaşayan 80' den fazla türleri vardır. Sevimlilerdir ama bazen zarar verebilirler.  Türkiye'de Bukalemun

  Türkiye`de Bayağı bukalemun (Chamaeleo chamaeleon) kuzeyde İzmir`den güneye doğru Ege sahilleri ile bütün Akdeniz sahil bölgesininde yayılmıştır fakat çok ender rastlanır.


  Beslenme

  Genellikle karınca böcek ve benzeri canlılarla beslenirler.


  Üreme

  Bukalemunlarda 2 tip üreme görülür; canlı ve yumurtlayarak. Çiftleşmeden sonra 3-6 hafta içinde yumurtalar dişi tarafından açılan çukurlara bırakılır. Yavrular 7-8 ay içerisinde yumurtadan çıkarlar.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İguanalar ve kertenkeleler çok şirin.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ne sevimsiz hayvanlar. :ıykk:

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Millet gafayı yemiş aga.


 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  He bide bunları sosyetikler alıyordu dimi.

  Sürüm sürüm sürünesiceler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş