Karıncayiyenler Familyası: Karıncayiyengiller (Myrmecophagidae-Echidnidae).


Yaşadığı yerler: Güney Amerika Avustralya Tasmanya ve Yeni Gine. Özellikleri: Solucan gibi uzayabilen yapışkan dilleriyle karınca toplayıp beslenen dişsiz memelilerdir. Tabanlarına basarak yürürler. Çeşitleri: Büyük karıncayiyen cüce karıncayiyen tamandua dikenli karıncayiyen (ekidne) en iyi bilinen türlerdir.

Vücutları kıllı koni veya hortum şeklinde uzunca yüzleri solucana benzer uzun ve yapışkan dilleri toprağı kazmaya yarayan güçlü pençeleri olan dişsiz memeliler. Güney Amerika’da yaşayan büyük karıncayiyen cüce karıncayiyen ve tamandua memeliler sınıfının dişsizler (Edentata) takımının “Myrmecophagidae” familyasındandırlar. “Karıncaayıları” olarak da bilinerler. Karınca arı ve termitlerle beslenirler. Ön ayakları kuvvetli olup parmakları kanca tırnaklıdır. Bu tırnaklarla karınca ve termit yuvalarını kolayca bozarlar.

Avustralya Tasmanya ve Yeni Gine’de bulunan karıncayiyenler ise tekdelikliler (Monotremata) takımının “Echidnidae” familyasından olup ornitorenk (gagalı memeli) gibi yumurtlayan memelilerdir. “Dikenli karıncayiyengiller” de denilmektedir. Sırtlarındaki sık kıllar arasında sivri dikenler bulunduğundan dıştan kirpiyi andırırlar. Bacakları kısa ve beş parmaklı olup kuvvetli kanca tırnaklıdır. Uzun gagalı ekidne (Zaglossus bruijini) ve kısa gagalı ekidne (Echidna aculeatus) olmak üzere iki türü bilinmektedir. Küçük gagalı ekidne en çok bilinen türdür. “Avustralya dikenli karıncayiyeni” olarak da bilinir. Boyu 35-50 cm kadardır. Kuyruğu ise bir santimetreyi pek geçmez. Ağırlığı 10 kilogramı bulanları vardır. Genellikle temmuz ile eylül arasında yuvarlak ve lastikimsi tek yumurta yumurtlarlar. Fakat yumurtalarının üzerinde kuluçkaya yatmazlar. Dişi yumurtasını karnındaki kesesinde 10-11 gün kadar taşır. Kesede kuluçka süresini tamamla***** gelişen yavru “yumurta dişi” ile yumurta kabuğunu kırarak keseye yerleşir. Burada anne sütüyle bir süre beslenir. Başlangıçta yarım gramdan hafif olan ekidne yavrusu 60 gün içinde 400 gramlık bir ağırlığa erişir.

Büyüyüp dikenleri çıkınca anne onu toprakta açtığı bir çukura bırakır. Sütten kesilinceye kadar anne tarafından düzenli olarak burada emzirilir. Üç aylık olunca 900 gr ağırlığa ulaşır. Emzirme devresi yaklaşık olarak 200 gün sürmektedir.

Ekidnenin dikenlerinin uzunluğu altı cm kadardır. Avustralya yerlileri bu dikenleri oklarının uçlarına takarlar. Erkek gagalı memelide olduğu gibi erkek karıncayiyenlerde de savunma organı olarak zehirli mahmuzlar mevcuttur. Tasmanya karıncayiyenlerinin dikenlerinin uzunluğu ekidneninkinden daha kısadır.

Amerika karıncayiyenlerinin postlarında dikenler bulunmaz ve yavrularını diğer memeliler gibi doğururlar. Ön ayakları 4 arka ayakları 5’er parmaklıdır. Büyük karıncayiyen (Myrmecophaga tridactyla) Güney Amerika’da yaşar. Boyu 100 santimetrelik kuyruğu ile beraber 210 santimetreyi bulur. Ağırlığı 50 kg kadardır. Boz renkli postunun kıllarının uzunluğu 25 cm’yi bulur. Kuyruk kılları ise daha uzundur. Başın yanlarından sırtın her iki tarafına doğru uzanan siyah-beyaz bantları mevcuttur. Ön ayaklarının geriye kıvrık güçlü pençeleriyle karınca yuvalarını kolayca dağıtır. Bir kaç dakika içinde binlerce karıncayı yiyebilir. Yalnız yaşamayı sever. Hemcinsler eşleşme devrelerinde bir araya gelirler. Gebelik süresi 190 gün kadardır. Çoğunlukla tek yavru doğurur. Anne karıncayiyen yavrusunu sırtında taşı***** ona karınca yemeyi ve kendi halinde yaşamayı öğretir. Gündüzleri yüksek otlar arasında kuyruğu ile örtünerek dinlenir. Gece avlanmaya çıkar.

Ağaçlara tırmanamaz. İnsan kadar süratlidir. Kuvvetli olup insan ve köpekler için tehlikeli olabilmektedir. Tamandua (Tamandua tetradactyla) Orta ve Güney Amerika’da yaşar. Boyu 40 santimetrelik kuyruğu ile beraber 100 cm kadardır. Postunun rengi sarımsı olup yanları siyah lekelidir. Çoğunlukla ağaçlarda yaşar ve iyi tırmanıcıdır. Sık çalılıklar arasında da dolaşır. Termitlerle beslenir. Geceleri ağaçlarda avlanır. Tehlike halinde pis kokulu bir madde çıkarır. Dişiler yavrularını korumak için sık sık bu kokuyu salarlar.


Cüce karıncayiyen (Cyclopes didactylus) bu ailenin en küçük üyesidir. Boyu 18 santimetrelik kuyruğu ile beraber 38 cm kadardır. Postu tilki kızılı rengindedir. Dört parmaklı ön ayaklarının yalnız iki parmağı tırnaklıdır. “Karınca ayısı” olarak da bilinir. Orta ve Güney Amerika’nın ağaçlık bölgelerinde gizlenerek yaşar.

Gündüzleri ağaç çatallarında uyukla***** dinlenir. Geceleri av aramaya çıkar. Yalnız dolaşmayı sever. Karınca arı ve termitlerle beslenir. Davranış ve üreme özellikleri hakkında fazla bir şey bilinmemektedir.


Karıncayiyenler kara hayvanı olmakla beraber iyi yüzerler. Kavgacı olmamalarına rağmen yaralanınca veya sıkıştırılınca keskin ön pençeleriyle tehlikeli olurlar.