Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  1 Türkiyede Nesli Tükenen Hayvanlar

  TÜRKİYEDE NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR


  Canlıların Nesilleri Niye Tükeniyor?

  *Bilinçsiz Avlanma
  *Kullanılan Kimyasal Maddeler (DDT gibi.
  *Doğal Yaşam Alanlarının Yok Olması
  *Ormanların ve Tatlı Su Kaynaklarının Yok Olması
  *İklim Değişiklikleri

  Canlı türlerindeki hızlı tükenişin doğurabileceği sonuçların nükleer bir savaşın etkilerine yakın olabileceğine dikkati çeken bilim çevrelerinin en iyimser tahminlerine göre 20-30 yıl içinde dünyadaki canlı türlerinin beşte biri soylarının tükenme tehlikesi altında bulunuyor. Yeryüzüne geç misafir olan insanoğlunun modernleştikçe doğanın eski ev sahiplerini tüketmesinin yaratacağı sonuçları bilim adamları bile kestiremiyor. Modern insanın yol açtığı tür katliamlarının yakın jeolojik devirlerde gözlenen kayıplardan 400 kat daha hızlı olduğu ifade ediliyor.

  Bilinçsiz Avlanma

  Canlı Türlerinin Korunması amacıyla her yıl Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından süreli ya da süresiz Av yasakları getirilmektedir.Ancak bu yasaklar yeterli olmamaktatürler bu yüzden yok olmaya devam etmektedir.

  Kullanılan Kimyasal Maddeler
  Özellikle Tarımda kullanılan kimi maddeler bazı canlılar için ölümcül nitelik taşımaktabu canlıların sonunu getirmektedir.Sadece tarımda değil günlük hayatta kullandığımız birçok madde doğal yaşamı tehdit etmektedir.

  Doğal Yaşam Alanlarının Yok Olması
  Kimi canlılar sadece belli özellikleri taşıyan çevrelerde hayatlarını sürdürebilirler.Bu ortamların yok olması onların da yaşamının sonudur.

  Ormanların ve Tatlı Su Kaynaklarının Yok Olması
  Bilindiği gibi Ormanlar Milyonlarca çeşit canlı türünün yuvasıdır.Ormanların zarar görmesi tüm bu canlıların yaşamınıgeleceğini ve soyunun devamını etkiler.Her yıl hektarlarca orman bilinçsizliğimizden dolayı yok olmaktadır.Bu da ormanlarla beraber birçok canlının da yok olmasını beraberinde sağlamaktadır. Öte yandan su kaynaklarının yok olması bozulması ve kirliliği bir çok türün yaşam kaynağı olduğundan türler için tehlike arz edilmektedir

  İklim Değişiklikleri
  Canlı türlerinin yaşayabildikleri belirli iklim koşulları vardır.Günümüzde küresel ısınmaozon tabakasının delinmesibitki örtüsünün bozulması ve diğer nedenlerden dolayı iklim yapısı değişen birçok bölge vardır.Dolayısıyla bu bölgede yaşayan kimi canlılarında bu sebepten dolayı nesilleri tehlike altındadır.

  Nesli Tükenen Canlılar İçin Ne Yapılıyor?
  Tür Sınıflandırma ve Kurtarma Planları

  'Kurtarma Planları'; özel bir yönetim planı olup çoğu kez tehdit altındaki ve nesli yok olan türler için özel statülerin verilmesini yasalar dahilinde gerçekleştirir. Planın amacı; türlerin tehdit altında kalmayan alt-kategori sınıflarına inmesine olanak sağlayacak yeterli bir kurtarma oranını başarmaktır.

  Tehdit Altında Bulunan ve Nesli Tükenen Türlerin Sınıflandırılması
  'Türleri Yaşatma Komisyonu' ( Species Survival Commission - SSC); türleri neslinin tükenmesi risk potansiyeli açısından sınıflandırmak amacıyla çeşitli tehdit kategorileri oluşturmuştur. 'Bu kategorilerden herhangi birine ait olma' kriterini taşıyan türler; Kırmızı Bültenlere ve Kırmızı Veri Kitaplarına (kırmızı-alarm verilen türler için) dahil edilmektedir. Bu çalışmaların amacı tehdit altındaki türlere ait veri-tabanını geliştirmek türlerin koruma öncelikleri için temel bir oluşum hazırlamak ve kurtarma çabalarının etkinliğini izlemektir.

  Yeni kategoriler 1994 yılında geliştirilmiştir. Bu kategori 10 adet bölüm altında ele alınmaktadır:
  - Nesli tükenmiş - Yaban Örtenimde Nesli Tükenmiş - Hassas
  - Nesli Tehlikede - Kritik Olarak Nesli Tehlikede - Korumaya Bağımlı
  - Tehlikeye Yakın - Az İlgi Duyulan - Eksik Veri
  - Değerlendirilmemiş Veri.

  Kritik Olarak Nesli Tehlikede Nesli Tehlikede olan ve Hassas kategorileri için detaylı kriterler oluşturulmuştur.
  Her bir kategori aşağıda verilen ayni 5 kriteri kullanmaktadır:
  - Popülasyon ve Habitat Azalması
  - Habitat Alanı
  - Popülasyon Bölünmesi veya Ayrılması
  - Popülasyon sayısı
  - Popülasyon Yaşam Analizi.
  Her bir kategori için farklı sayısal eşik değerler kullanılmaktadır.

  1995 yılında 1500 bilim adamının Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) için yaptığı tahminlere göre dünyada 14 milyon tür bulunmakta ve bunun sadece 1.7 milyonu bilimsel olarak tanımlanmış ve isimlendirilmiş durumda.

  Henüz tanımlanamayan türlerin çoğunun mikroorganizmalar ve mantarlar olduğu düşünülüyor. Aynı çalışmada 14 milyon türün %5-20 sinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Yeni türlerin ortaya çıkması ve bazı türlerin yok olması aslında doğal bir süreçtir. Günümüzdeyse insan etkisi nedeniyle bu yok olma süresi doğal sürece göre çok daha fazla kısalmıştır.

  Bunun sonucunda da çevresindeki değişimlere uyum sağlayarak yaşamlarını devam ettiren türler bu uyumu sağlayacak zamanı bulamamaktadır. Doğal alanların yok olması yasadığı avcılık ve tür kaçakçılığı daha önce o bölgede yaşamayan yabancı türlerin getirilerek türler arasında rekabete yol açması nedeniyle yok olma hızı gittikçe artıyor

  Türkiye de Nesli Tükenen Türler Nelerdir?

  Bilim çevrelerinden alınan bilgilere göre Türkiye faunasında (hayvan toplulukları) 134 memeli 450 kuş 105 sürüngen 22 kurbağa 127 tatlısu balığı 384 deniz balığı olmak üzere toplam 1220 omurgalı tür olduğu biliniyor. Ancak bazı türler tamamen tükenirken bazıları da tehlike altında bulunuyor.

  Türkiye de Nesli Tükenen Canlılar

  sırtlan büyük etoburlar Anadolu parsı kelaynak toy deniz kaplumbağaları yırtıcı kuşlar iç su balıkları Türkiyenin orkideleri Datça hurması mısır meyve yarasası kelebekler yunuslar başlıklı yazılarla Anadolu da yaşam alanlarının yok olması nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türleri ele alınıyor. Anadolu nun çok daha yüksek sayıda tehlike altýndaki türü bir arada barındıran alanları kırmızı Boşluk olarak adlandırılıyor ve bu alanlar harita üzerinde gösteriliyor

  Nesli tükenen memeliler arasında özellikle kaplan panter aslan Asya fili yaban öküzü ve çıta başı çekiyor. Türkiye'de kaplan türü hakkında son kayıt 1970'de Hakkari Uludere'deki avlama sonrasında tutuldu. Anadolu'da İ.Ö. 51 yılından beri yaşadığı bilinen parsla ilgili 1946'da İzmir'de kayda alınan fotoğraf son örnek oldu.

  Anadolu'nun Batı Orta Güney ve Güneydoğu bölgelerinde 12. yüzyılın sonuna kadar yaşadığı bilinen aslan ise en son 19. yüzyılın ikinci yarısında görüldü.

  Asya fili ve yaban öküzü Anadolu'da İ.Ö 1. yüzyıl başlarına kadar yaşadı. Güneydoğu Anadolu'da yaşayan çita ise 19. yüzyıldan sonra görülmedi.

  KUŞLAR
  Türkiye'de soyu tükenenlerle birlikte 18 takım ve 69 familyaya mensup 450 kuş türü saptandı. Ancak 8 tür son 50 yıldır gözlenmezken 4 türün soyunun tükendiği kabul edildi. Biyologlara göre mezgeldek yakalı toy yılanboyun kuşları artık yok. Flamingo ve tepeli pelikan türleri ise büyük tehlike altında bulunuyor.

  Denizlerde de aynı tehlike devam ediyor. Bilim çevreleri yunuslar ve fok türleri ise tükenme tehlikesi yaşıyor. Bu gruba ayrıca deniz alaları işkine ve mersin balıkları beni balığı büyük ve küçük ayı istakozları deniz kaplumbağaları süngerler pina kırmızı yıldız triton denizatı deniz kulağı kırmızı ve siyah mercanlar posidonai ve zostera da giriyor.

  MANYAS İLE İLGİLİ
  Kuş zenginliği M.Ö 500’lü yıllara dayandığı bilinen Manyas Kuş Cenneti dünyada kuşların göç yolları üzerinde konaklama ve beslenme alanı olarak önemli bir konumda bulunuyor. Halen Avrupa’da nesli tükenmiş sekiz tür ile birlikte yaklaşık 266 kuş türüne ev sahipliği yapan Kuş Cenneti’nde 66 tür kuş da kuluçkaya yatıyor. Kuş Cenneti’nde barınan türler arasında karabatak gri balıkçıl kaşıkçı su tavuğu tepeli pelikan beyaz balıkçıl gece balıkçılı çeltikçi su bülbülü ve üveylim önde geliyor. Manyas Kuş Cenneti kuşlar tarafından emniyet barınma gıda ve iklim şartlarının elverişli olması nedeniyle tercih ediliyor.

  "SİVRİSİNEĞİN BİLE KORUNMAYA İHTİYACI VAR"
  Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkut Kıvanç da Türkiye'de önemli bir habitat tahribi bulunduğunu ve hayvanların neslinin tehlike altında olduğunu bildirdi.Prof. Dr. Kıvanç "Bilinçli bir koruma olmazsa doğal hayat bir gün bitecek. Sivrisineğin bile korunmaya ihtiyacı var. Ama yasaklar dinlenmiyor. Bu gidişle doğa diye bir şey kalmayacak" dedi. Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç Dr. Ali İşmen de denizlerde kirliliğin her geçen gün türleri tehdit ettiğini Karadeniz ve Marmara'dan sonra son zamanlarda Akdeniz'de de kirliliğin arttığını söyledi.

  Milyonlarca Yıldır Karadeniz'de Yaşayan Türler Birer Birer Yok oluyor
  Günümüzden sadece 30 yıl önce Karadeniz'de ticari değeri olan 26 tür balık varken bugün sadece 6 tür balık yaşıyor. Mersin kalkan uskumru orkinos kılıç ve Akdeniz foklarına Karadeniz'de rastlamak günden güne hayale dönüşüyor.

  Karadeniz'de kılıç orkinos ve uskumru bulmak artık imkansız mersin ve kalkanlar ise ölüm kalım savaşı veriyor. Aşırı avlanma ve kirlilik canlı türlerini tehdit ediyor. Soyu tükenen türler başka canlıları da etkiliyor zincirleme bir ilişki sonucunda başka türler de yok oluyor. Özel Deniz Koruma Alanları oluşturularak soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan türler koruma altına alınmalı ve Doğanyurt ve Boğaz çıkışı gibi doğal özelliklerini henüz kaybetmemiş olan bölgeler böylece çevresel tehditlerden uzak tutulmalı

  Hangi hayvanlar kalmadı?

  NESLİ tükenen hayvanlar arasında Asya fili yabani sığır yabaneşeği aslan çita kunduz bulunuyor. Nesli tükenmek üzere olanlar arasında ise Anadolu parsı Dorcas ceylanı kaplan Akdeniz foku alageyik yabankoyunu ceylan karaca çizgili sırtlan ve kirpi fare... Nesli tehlike altında olan 23 tür arasında da su samuru ulugeyik yaban keçisi bozayı kurt çakal çeşitli yarasa türleri var.

  ANADOLU ALARM VERİYOR!
  HASANKEYF:
  Küçük kerkenez ve tavşancıl gibi türler de sular altında kalarak yok olacak.

  AKDENİZ:
  Nesli tükenen Akdeniz fokları için yapılan çalışmalar olumlu sonuç vermiyor

  NİĞDE:
  Aralarında nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerinin yer aldığı 110 tür su kuşunun son yaşam alanlarından Akkaya Göleti atıklarla kirletiliyor.

  Anadolu leoparı can çekişiyor.
  Hazar kaplanı (Panthera tigris virgata) ve Anadolu leoparı (Panthera pardus tulliana) bir zamanlar Türkiye’de dağılım gösteren büyük kedi türlerindendir. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Hazar kaplanını soyu tükenmiş Anadolu leoparını ise soyu kritik olarak tehlike altında olarak sınıflandırmaktadır.

  KELAYNAKLAR

  Bilindiği gibi kelaynaklar dünyada nesli tükenmek üzere olan kuşlar arasındadır. Şu an itibariyle dünyada sadece Fas ve Türkiye’de koloni halinde yaşamaktadırlar. Fas’takiler 200 civarında Türkiye’dekiler (Birecik ilçesinde) 50 civarındadır

  Alıntıdır.

  Yed-i AdL and Ay Işığı like this.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bence avlanmak tamamen yasak edilmeli.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bilinçsizce avlanmak ve kimyasal atıklar hayvanların ölümüne neden oluyor.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kutup ayıları pandalar penguenlerin de nesli tükenmekte..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş