Günümüzün amfibyumlarını başlıca üç gruba bölebiliriz:

1. Kurbağalara

2. Semenderlere

3. Kertenkelemsiler

Bu üç grubun içinde en kalabalık olanı kurbağalardır. Bunlardan ergin olanları kuyrukları olmadığı için ergin olmayanlardan kolayca ayırt edilebilir. (Kurbağaların kuyruğu tetari çağından çıktıkları vakit kendiliğinden kaybolur) Kurbağalar karada zıplayarak ilerlerler Nitekim grup adları «Salientia» da Latincedeki «atlamak» kelimesinden alınmadır.

Semenderler kurbağalardan farklı olarak yavruluk çağındaki kuyruklarını hayatlarının süresince muhafaza ederler. Bu bakımdan ataları «karaya çıkan balıklar» a daha çok benzerler. Genel olarak karada zıplayacak veya hoplayacak yerde sürünerek veya yürüyerek ilerlerler. Fakat suda kuyruklarıyle kendilerini ileri sürerler. Karaya hiç çıkmayan iki semender türü arka ayaklarını tamamıyle kaybetmişlerdir.

Yalnız kertenkelemsilerin hiç ayağı yoktur. Suda yaşayanları vücutlarının yılankavi hareketleriyle tıpkı yılan balığı gibi yüzerler. Daha başka kertenkelemsiler yalnız nemli bölgelerde ve özellikle tropikal ormanlarda yaşayarak ayaksız kertenkeleler gibi ortalıkta sürünür ve yeraltında barınırlar. Dikkatle incelenmedikleri takdirde solucanlarla karıştırılmaları kolaydır. Kertenkelemsilerin çoğunun uzunluğu 30 santim veya daha kısadır. Fakat bir tanesinin 150 santim uzunluğunda ve yılanımsı bir vücudu vardır.