VAHŞİ HAYVAN SALDIRILARINDAN KORUNMAAslında izcilere pek de lâzım olmayan bir konu bu ama yine de değinmekte fayda var. Lâzım değil çünkü and ve türeyi yaşayan bir izci bu saldırılardan korunmuş olur.

Lâzım değil çünkü insafsız avcılar sayesinde yurdumuzda vahşi hayvanların nesli tükenmek üzere.

İnsan denen ama sadece dış görünüşü insan olan bazılarımız yüzünden hayvanat bahçelerine koyacak hayvan bile bulamaz olmuşuz. Bu güne kadar benimle beraber kampa gelen izcilerimizden hiç biri pek çok kez karşılaşmış olmamıza rağmen vahşi hayvan saldırısına uğramadı. Çünkü onlar vahşi hayvanlarla ilgili bütün bilgilerle donanmışlardı.

Ender olarak kalabilmiş bazı hayvanlar olur da karşınıza çıkarsa onlara karşı nasıl davranmanız gerektiğini anlatmak istiyoruz.

"1.SEVGİ"

Vahşi hayvan saldırılarından korunmanın ilk maddesidir Sevgi

Gerçek bir izciye hayvanların saldırmayacağını söylemiştik.

Bu gün teknolojik imkânlar sayesinde hayvanların insanların duygularını bilmek gibi özellikleri olduğunu anlamış durumdayız.

Bu günkü teknoloji ile yapılan bir deneyden bahsetmek istiyorum.

Deney odasına bir sarmaşığı koyuyorlar ve iki insan seçiyorlar. İnsanlardan biri odaya her girişinde çiçeğe hakaret ediyor hırpalıyor ve yapraklarını yoluyor. Diğer insan ise her girdiği zaman çiçeğe güzel kelimeler sarf ediyor onu sevdiğini söylüyor yapraklarını siliyor ve ona bakım yapıp su veriyor.


On beş gün sonra odaya özel bir kamera yerleştirerek çekimler başlıyor.

Kötü adam içeri girince sarmaşığın milimetrik de olsa ondan kaçmaya uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

İyi adam içeri girdiğinde ise sarmaşık ona doğru yaklaşıyor.

Pekiyi çiçekler bile bunu anlayabiliyorsa hayvanlar neden anlamasın.

Şurası bir gerçek ki hayvanlar insanların kendileri hakkındaki düşüncelerini hissedebiliyorlar.

Siz yaralı olduğunuz zaman sizi seven birine saldırmayı düşünebilir misiniz?

Tabii ki düşünmezsiniz. Eh bunu biz insanlar yani yaratıkların en acımasızı bile yapmazken hayvanlar neden yapsın.

İzci and ve türesini hayat felsefesi haline getirenler hayvanların kendilerine saldırmayacağından emin olabilirler. Çünkü onlar izci türesinin “İzci bitki ve hayvanları sever ve korur.” Maddesini hayat tarzı olarak benimsemişlerdir.

Siz severseniz sevilirsiniz. Zarar görmezsiniz. Tabii bu söylediğimiz insanların hayvanlara karşı olan sevgisidir.


Alıntı