Şüphesiz mü�minler (dinde) birbirinin kardeşidirler O halde (dargın olan) kardeşlerinizin arasını bulup barıştırın Hucurât: 10

- Kardeşinle mücâdele etme onunla alay etme ona verdiğin sözden dönme (veya üstesinden gelemeyeceğin bir şeyi va�detme) Tirmizî

- Müslüman müslümanın kardeşidir; ona hıyânet etmez yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz Müslümanın herşeyi; ırzı malı kanı müslümana haramdır Takvâ işte burada (kalpte)dir Bir kişiye müslüman kardeşine hakâret etmesi kötülük olarak yeter Buhârî Müslim

- Ey Allah�ın kulları kardeş olunuz Buhârî Müslim

- �Mü�minin mü�mine bağlılığı taşları birbirine kenetli duvar gibidir� buyuran Rasûl-i Ekrem (bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin) parmaklarını birbirine geçirdi Buhârî

- Mü�minler birbirini sevmede birbirine acıma ve şefkat gösterme husûsunda bir vücûd gibidir Vücûdun bir uzvu rahatsızlanırsa diğer uzuvlar da uykusuzluk ve ateş ile onun acısına ortak olurlar Buhârî Müslim

- Müslümanların derdiyle ilgilenmeyen onlardan değildir Buhârî Müslim

- Hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini (mü�min) kardeşi için de istemedikçe tam mü�min olamaz Buhârî Müslim

Mü�min mü�minin aynasıdır; onda bir ayıp gördüğünde onu düzeltirEdebü�l Müfred

- Mü�min kardeşinin aynasıdır; ve mü�min mü�minin kardeşidir onun zarar ve ziyâna uğramasını helâkını önler arkasında da onu çevreleyip korur ve ihti-yaçlarını görür Ebû Dâvud Edebü�l Müfred

- Kardeşliğin mâzeretini kabul etmeyen kimseye âşarcıların haksızlıkla aldıkla-rının günahı kadar günah vardır Ebû Dâvud İbn Mâce

- Bulunduğu mecliste din kardeşinin aleyhinde konuşulurken ona yardım etme-ye ve onu müdâfaa etmeye gücü yeterken bu yardımda bulunmayan kimseyi Allah Teâlâ dünya ve âhirette zelîl eder Ahmed b Hanbel Taberânî

- Üç şey kardeşlik sevgisini sâfîleştirir: Selâm vermek mecliste yer vermek sevdiği isimle onu çağırmak Hz Ömer

- Kendinize Allah yolunda kardeşler edinin Çünkü onlar dünya için de âhiret için de lâzımdır Hz Ali

- Nerde mü�min varsa benim kardaşım
Dâvâsı Kur�an�sa gönül sırdaşım
Göl hâline gelmiş İslâm diyarı
Gülistan yapacak kanlı gözyaşım Kul Sa�dî

- İnsanlar gurup gurup kardeş olacağına kutup kutup cepheler oluşturuyorlar
Ma�ruf Okuyan

- Birbirin çekemez insan ne diye?
Kinle dolmuş güzel cihan ne diye?
Allah bir din İslâm mü�min kardaşız;
Ben sana sen bana düşman ne diye? Kul Sa�dî