Görülmüş müdür bir insanın bir başka insanın içinden geçenleri tıpatıp anladığı.