Çamura bulanmayanın arınmak için çabalamasının ne anlamı olabilir ki?
Ey talip unutma ki kirlenmemek kirden münezzeh olanlara
arınmak ise yazgısı kirlenmek olanlara özgüdür.
Demek ki sen kirlenmemekle değil arınmakla mükellefsin!


Dücane Cündioğlu


ALINTIDIR.