Kafası karışık olan kadın
(ki ben olmayanını görmedim)
Onu yaslayacak bir omuz arar.
O omzun hangi bedene bağlı olduğunun önemi yoktur.
Kadınlar bedensel değildir.
Omuzsaldır onlar.
Bu uzvun dışında kalanları hayalgücüyle doldururlar.

-Hurşit Seçkin

ALINTIDIR.