Bilmediğin o kadar çok şey var ki aslında;hamım olmadım henüz.
Şaşkınlıktan dili dolananfena halden terslenmiş bir muammayım.
Günbegün sabahı akşam akşamı sabah eden orantısız bir savruluşum.
Semavi bir aldanışın kör noktasıyım.
Hani nasıl desem; Kevn ü mekândaâşık diyorlar adıma.

Gamze Atal

ALINTIDIR.