‎" Gün iyiden iyiye ışıdı artık
Tortusu dibe çöken bir su gibi durulduberraklaştı ortalık.
Sevgilimsanki seninle yüz yüze geldim birdenbire:
Aydınlıkalabildiğine aydınlık... "

Nazım Hikmet

ALINTIDIR.