Bir şey karşına dikiliyorsa seni yaralıyorsa
Bırak gelişsin; kök salıyorsun deri değiştiriyorsun demektir.
Senden seni doğurtan parçalanışa ne mutlu!

Saint Exupery

ALINTIDIR.