Ne içindeyim zamanın*
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare* geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.


Ahmet Hamdi Tanpınar

ALINTIDIR.