Züleyha Yusuf’a bir mektup yazmaya başlayınca
Yusuf “diye başladı*”Yusuf ” diye bitirdi.
Gördü ki hitaptan öteye geçemedi.
Anladı ki aşkın namesinde ser-nameden öte kelam yok.
Ve Züleyha’nın lügatinde “Yusuf”tan öte sözcük yok.

Nazan Bekiroğlu

ALINTIDIR.