Dünya meselelerine dalıp daralan gönül* gerçek gönül değildir !

Çünkü gönül pek geniştir* onun ucu bucağı yoktur.
Aslında gönül gam yemez* gönlün gıdası gam değildir.
Gönül bir dudu kuşudur*
O görülmemiş acayip şekerler yer durur.~Mevlana Celaleddin Rumi~

ALINTIDIR.