Yusuf değilsen bari Yakub ol;
Onun gibi matlûbuna erişmek için ağla!
O elbiseyi elde etmek istersen cesedindeki göz çocuğunu ağlat!
Nerede bir dert varsa deva* oraya gider;
Neresi alçaksa* su oraya akar.
Bulut ağlamadıkça yeşillik nasıl güler?
Çocuk ağlamadıkça süt nasıl coşar?
Gülmeler* ağlamalarda gizlidir.
Ey sâf ve temiz kişi!
Defineyi yıkık yerlerde ara!


Mevlana

ALINTIDIR.