Bayanları İstanbul'a benzetiriz...
Ama Erkek Dediğin de Yusuf (a.s) Gibi Olmalı Gönül Kuyusu Derin Züleyhası Tek Olmalı...

ALINTIDIR.