Yeryüzünde yalnız bir devlet olsaydı başşehri İstanbul olurdu

Bir düşmanınızla devamlı savaşırsanız ona bildiğiniz bütün taktikleri öğretmiş olursunuz.

İnsanın olgunlaşması İçin mutlaka acılarla yoğrulması gerekir. Çünkü o hem taş hem de heykeltraştır.

Sabırsızlık başarıya giden yolu üter.

Soğukkanlılık bir liderin en iyi özelliğidir.

Güç ortaya çıkınca kanunlar zayıflar.

Bütün basarılarımı gençliğimde çektiğim açlık ve çilelere borçluyum

Yaşadığım sürece çalışırım çalışmadığım an ölmüş sayılırım.

Büyük insanların çoğu günde en az bir kere çocuk gibi olurlar.

Bana göre güçsüzlük haklının hakkını vermemektir.

Cesaret de aşk gibi ümitle beslenir.

İnsanlar başkalarının hayırseveriiğini anormallik kendi anormalliklerini hayırseverlik; başkalarının İyiliklerini zaaf kendi zaaflarını iyilik olarak değerlendirirler.

Umutla umutsuzluğun arası bir adımdır.

Analar bir elleriyle bebeği diğer elleriyle dünyayı sallarlar.

Akıl ve zekânın ne olduğuna çok araştırdım. Nihayet bunun düşünceli cür'etten başka birşey. olmadığını anladım.

Ayrılık küçük ihtirasları unutturur büyükleri kuvvetlendirir.

Benim için faydalı olsa bile korkaklığa yanaşmam.

Bütün devletler hazımsızlıktan ölür.

En hakikî mürşit kesin bir karardır.

İnsan üniformasının adamı olur.

İstikbal de şeref gibi kumsalı olmayan kayalık bir adadır.

Savunma halindeki birlik yenilmeğe mahkûmdur.

Sulh "Sulh!" diye bağırmakla elde edilemez
Şehidleri şehid yapan ölümleri değil ölümlerinin sebebidir.>

Türkler öldürülür lakin mağlup edilemezler
Üç gazete beni yüz sancaktan daha çok korkutur.

Yüce olarak bilinen şeylerden gülünç olana yalnız bir adım vardır.

Zafer ısrar eden ve dayananındır.

Zekânın hakları kuvvettin haklarından daha üstündür.

ALINTIDIR.