Kesme nevanı*

İçine salsalar da keder

Kırılsa gönül medd ü cezr ile*

Hepsi geçer

Hepsi geçer…Şirazi