Sevgi neydi sahi?
Bir mektubun ilk satırı mıydı; bir telefondaki ilk ses mi?
insanı mutlu eden o ilk satır mıydı defalarca okunan;
yoksa ilk satır arayısları mı tekrar be tekrarlanan?
Telefondaki bir ses insanın bir ömrünü doldursa mı sevgiydi gerçekten;
yoksa yeni sesler duymaya hic yetmeyecek ömürlerin arayışlari... mı?
Sevgi bir acıydı herhalde* bir kederdi; kah hüzünle* kah mutlulukla hatırlanan.
Belki de sabırdı sevgi* affetmekti* gelecek günler adına.
Sevgi sınanmaktı adl-i ilahide ve sınavı geçmekti ercesine.
Sevgi bir teybeydi* nasuh kisvesinde; bir dirilişti nefsi öldürerek.
Sevgi bir iyi ad bırakmaktı fena yurdunda.

iskender Pala