“Allahü Teala`ya yemin olsun ki ben günde yetmiş defadan çok Allah`tan mağrifet diliyor ve ona tevbe ediyorum.” (Hadis-i Şerif Beyhaki Salih-i Buhari)

“Ümmetimin (nafile) ibadetlerinin en faziletlisi Kur`an-ı Kerim okumaktır.” (Hadis-i Şerif Şihabu`l-Ahbar)

“Kim zulmederek (kendisine ayit olmayan) bir yeri ele geçirirse (gasp ederse) Cenab-ı Hakk kendisine gadap ettiği halde onun huzuruna varacaktır.” (Hadis-i Şerif Sahih-i Müslim)

“Ashabım aynen yıldızlar gibidir; kim onlardan herhangi birisine uyarsa doğru yolu bulur.” (Hadis-i Şerif Şihabü`l-Ahbar)

“Kim bir zalime batılı ile hakkı çürütmesi için yardım ederse Allahü Teala ve Resül`ünün zimmet (ve himayes)i ondan olur.” (Hadis-i Şerif Hakim Müstedrek)

“Müslümanlardan bir topluluğu idare edip de onlara zulmederek ölen hiçbir idareci yoktur ki Allahü Teala ona cenneti haram kılmasın.” (Hadis-i Şerif Müttefekun Aleyh)

ALINTIDIR.