"Gel" deyince geleceğimi sanıyorsundeğil mi...senbile bile ateşe attın mı hiç kendini...//