Yokluqunun iki yakasını bir araya getirip;
Varlıqını ilikler misin ömrüme ...?