Sevda sahrasında Mecnun değilsen ;
Ne Leylâ'yı çağır ne de çölü incit.....