Profesör Gündüz Özdeş

Profesör Gündüz ÖZDEŞ 16 Mart 1922 yılında Kırşehir’de doğdu. 1933’de Ankara Atatürk İlkokulu’nu ve 1939’da Ankara Erkek Lisesi’ni bitirerek İstanbul Yüksek Mühendis Okulu’na girdi ve 1946 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Şehircilik Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı. 1952 yılında Doçent ve 1962 yılında Profesör ünvanını aldı. Ayrıca 23 Eylül 1958 ile 22 Ekim 1960 tarihleri arasında yabancı ülkelerde bulundu; bir yarıyıl Columbia Üniversitesi’nde Mimarlık ve Şehircilik Eğitimine katıldı. Aynı dönemde Philadelphia’daki Pennsylvania Üniversitesi’nde Şehircilik Eğitimini ve Philadelphia planlama çalışmalarını izledi ve bir sene de Skidmore Owings and Meril Firmasının New York Bürosu’nda şehircilik ve mimarlık konularında çalıştı. 1966–1968 yılları arasında Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. 1973-1982 yılları arasında Şehirsel Bölgeler ve Ulaşım Kürsüsü Başkanlığı 1982-1986 yılları arasında Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Başkanlığı yaptı. Sekiz yıl Üniversite Senatosu Üyeliği Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyeliği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İskan ve Şehircilik Enstitüsü Üyeliği görevlerinde bulundu. 22 Nisan 1986 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu.

Akademik çalışmaları sırasında pek çok doktora doçentlik ve profesörlük çalışmalarında yürütücülük ve jüri üyeliği yapan Prof. ÖZDEŞ Tunus Nazım Planı Semineri’nde Türkiye Delegeliği (1950) NATO Bilimsel Araştırmalar Bölümü Türk Delegasyon Üyeliği (1975) görevlerinde bulundu.

TÜBİTAK ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mimari danışmanlığı yaptı. Akademik çalışmaları yanında şehircilik ve mimarlık meslek alanında pek çok uygulama çalışmasına katıldıulusal ve uluslararası firmalarda danışmanlık yaptı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde bina toplu konut projeleri imar planları ve anıt uygulamalarında görev aldı. Çeşitli şehircilik yarışmalarında ödülleri ve mansiyonları bulunan Prof. ÖZDEŞ Uluslararası İzmir Ana İmar Planı Yarışması’nda (K. A. Aru ve E. Canpolat ile) Ataköy-Baruthane İmar Planı Yarışması’nda (K. Akınay ve İ. Pınarer ile) Safranbolu-Karabük İmar Planı Yarışması’nda ve İstanbul Tarlabaşı Çevre Düzenlemesi şehircilik yarışmalarında ve Ankara Fidanlık Mahallesi (L. Eser İ. Pınarer ile) İzmit Belediyesi ve Oteli (K.A. Aru K. Söylemezoğlu ile) İzmit Spor ve Sergi Sarayı (A. Tayınan ile) mimarlık yarışmalarında birincilik ödülleri aldı.

Mimarlık ve kentsel tasarım uygulamaları içinde çok sayıda apartman Pendik’te Turistik Lojmanlar Edirne İş Bankası ve Lojmanları Kırklareli’nde İş Bankası ve LojmanlarıTübitak Marmara Araştırma Enstitüsü Ankara’da Tübitak Genel Sekreterlik Binası Şile’de Dostlar Yapı Kooperatifi Halkalı Toplu Konut Alanı ve Konut Projeleri Halkalı Toplu Konut Alanı Sosyal Kültürel Eğitim ve Sağlık Tesisleri Projesi Anatepe (Ataşehir) Toplu Konut Alanı Projeleri bulunmaktadır.

Şehircilik uygulamaları içinde Malkara İmar Planı (K.A.Aru ile) Turhal İmar Planı (K.A.Aru ile) Tokat İmar Planı (K.A.Aru ile) İzmit İmar Planı (K.A.Aru ile) Gaziantep İmar PlanıKars İmar Planı Sivrihisar İmar Planı Anamur İmar Planı Gölcük İmar Planı Reyhanlı İmar Planı Antakya İmar Planı Büyükada İmar Planı Pehlivanköy İmar Planı Söğüt İmar Planı Göynük İmar Planı İnegöl İmar Planı Karabük İmar Planı Safranbolu İmar Planı Gebze İmar Planı Silifke Cennet Tatil Köyü İstanbul Eminönü Fatih 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Eminönü Fatih 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı İstanbul-Beyoğlu İstiklal Caddesi Yaya Bölgesi Düzenleme Projesi sayılabilir.

Prof. ÖZDEŞ TMMOB Mimarlar Odası’nın kuruluşunda ve gelişiminde de önemli görevler üstlendi.1955 ve 1956 senelerinde Mimarlar Odası Merkez İdare Heyeti Reisliği 1960 senesinde Oda İdare Heyeti Üyeliği ve 1961 yılında Mimarlar Odası Haysiyet Divanı Üyeliği yaptı.

Prof. ÖZDEŞ’in ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulan ve yayınlanan 29 bildiri/makalesi vardır. Bunun yanı sıra 7 adet özel araştırması bulunmaktadır. Başlıca eserleri arasında; Edirne İmar Planına Hazırlık Etüdü (1949) Türk Çarşıları (1953) İmar Planlama Çalışmaları Çizim Tekniği (K.A. Aru ile- 1955) Şehircilikte Tasarım Teknikleri (1962)Şehirciliğe Giriş ve Toplum Ölçeği (1962) Şehir Bölgeleri (1972) İstanbul’un Altı Karakteristik Mahallesinde Sosyal Doku Araştırması (1980) isimli kitapları bulunmaktadır.


Gündüz Özdeş çok sayıda eser öğrenci ve akademik çalışmayı ardında bırakarak 23 Kasım 2006’da aramızdan ayrılmıştır.