Komet (Gürkan Coşkun)
Gürkan Coşkun ya da bilinen adıyla Komet (d. 1941 Çorum) Türk ressam ve şairdir.
1960-1967 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim gördü Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalıştı. 1971'de devlet bursuyla gittiği Paris'e yerleşti. Burada Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü.
Halen yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdüren ressam ilk sergisini 1974'te Fransa'nın Rouen şehrinde açtı. Türkiye'de on beş Paris'te dokuz Viyana Salzburg Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açan ressam ayrıca pek çok uluslararası sergiye katıldı.
Genelde hayal ile gerçeği harmanlayan eserler verdi. Önceki yıllarda çeşitli dergilerde yer almış şiirleri 2007 yılında kitap olarak yayınlandı.
"Kuyruklu yıldız" anlamına da gelen Komet adını bir müzik grubundan esinlenerek aldı daha çok bu isimle anılır.
Dışavurumcu anlayışın egemen oldugu figüratif yapıtlarıyla tanınır.
komet1.jpg
Asıl adı Gürkan Coşkun olan sanatçı 1960-67 arasında İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde Zeki Faik İzer ve Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyelerinde öğrenim görmüş1960'larda Türk toplumunun çeşitli insan görünümlerini karmaşık ve kalabalık gruplar halinde toplumsal eleştiri toplumsal psikoloji ve toplumsal gerçekçilik'e açık bir anlatım ve fantastik bir yönelimle tuvale yansıtmıştır. Bu dönem resimlerinde en çok siyah rengi kullanmış; kırmızı pembe ve sarılarla ölüm ve acı temasını vurgulamıştır.

Komet 1971'de devlet sınavını kazanarak Paris'e gitmiş ve Vincennas Üniversitesi'ne devam etmiştir. İlk kişisel sergisini 1974'te Rouen'de açmış yapıtları Mayıs Salonu'na (Salon de Mai) kabul edilmiş iki resmi okulun öğretim üyeleri tarafından satın alınmıştır. Paris'te bulundugu süre içinde rönesans öncesi İtalyan sanatını Pompei resimlerini ve İtalyan Primitifleri'ni yakından incelemiş ve bunların belirli yönlerinden etkilenmiştir. Aynı dönemde bilinçaltının gizemli dünyası üzerine kurulu ancak gerçekçilikle de bağlarını koparmayan yapıtlar üretmiştir.
1970'lerin ortalarına doğru eski resimlerindeki anlam ve psikolojik atmosferle devamlılık gösteren yapıtlar gerçekleştirmeye başlamıştır. Ancak bu yıllardan itibaren köylü ve kentlisiyle Türk tipinin yerini Batılı tipler düzensiz kalabalık grupların yerini tek figürlerle ikili ya da üçlü figür grupları almıştır. "Derede Üç Figür" (1976 İRHM) "İki Figürlü Kompozisyon" (İRHM) bu dönem yapıtlarına örnektir. Daha önceleri içedönük bir anlam taşıyan ölüm ve acı teması bu yapıtlarında bilinçli olarak yaşayan bir anlatıma dönüşmüştür. Komet ana öğesi figür olan ve olayın bu öğeye bağlı olarak kurgulandığı resimlerinde gerek figürü gerek olayı keskin çizgi ve renklerle şok etkisi yapan leke ve renk kullanımıyla vurgulamaktadır. Buna karşın figürün ve olayın yerleştirildiği ortam çok daha romantiktir ve sanatçı burada saydam bir boyama tekniği ve yumuşak renkler kullanarak karşıtlığı daha da belirginleştirmiştir. Yer yer bilinçli olarak kullandığı boya akıtmalarıyla resmin etki gücünü artırmıştır. Sanatçı 1973'ten 1981'e değin sırasıyla Yeni-Romantik Yeni-Dışavurumcu ve Post-Modernist anlatımların egemen olduğu resimler yapmış bu tarihten sonraysa bütünüyle bağımsız bir anlatıma ulaşmıştır.