Celal Esat Arseven İstanbul 'da 1875 yılında doğmuştur. Sadrazam Müşir Ahmet Paşa'nın oğludur. 1894 de Harbiye'den çıktı. Öğrenim yıllarında Hoca Ali Rıza Beyden ve Zonaro 'dan suluboya öğrendi. 1908 de Türk ressamlarının eserlerini teşhir etmek ve mabeyn orkestrası ile konserler vermek üzere Harbiye Nezareti tarafından Avrupa'ya gönderildi. Dönüşünde kolağası iken (Kd. yüzbaşı) istifa etti ve kendinı tama*miyle sanata verdi.

Celal Esat Arseven Türk sanatına suluboya ve boyama resimleriyle yararlı olmuş bir sanatçımızdır. Fakat onun asıl hizmeti bir yazar olarak sanat haya*tımıza değerli eserler kazandırmış olmasıdır. Onu ilk defa Salah Cimcoz ve karikatürist Cem'le birlikte Kalem dergi*sinde görüyoruz. Arseven çeşitli sanat kollarında çalışmalarına devam ederken kültürünü genişletmek için Sanayii Nefise ve Mülkiye'ye de devam etmiştir. O sırayla Şehremaneti Heyeti Fenniye müdür yardımcılığında Kadıköy Bele*diye müdürlüğünde Sanayii Nefise Mimari öğretmenliğinde Ankara imar Mü*dürlüğünde Güzel Sanatlar Akademisi profesörlüğünde bulunmuş ve 7. devre millet vekilliği ile siyasi hayata da atılmıştır. Fakat Arseven daha çok kalemi ile yararlı ol muştur.


Güzel sanatlarla ilgili bir çok kitap ve Risalesi ile pek çok özlü makaleleri vardır. 1895 de Resim Kütüphanesi adı altında ilk resim dersleriRessamiara Rehber" Renkler ve yağlıboya ressam ve mimarlara mahsus menazır Sanayii Nefise Istılahları gibi eserler meydana getirmiştir. Mimari alanında da sayılamayacak kadar çok hizmetlerde bulunan ve bu yonden de şöhreti yurt sınırlarını aşan Arseven tiyatro yazarı ve Viyana'da temsil edilen Şaban adlı ilk opera bestecisi olarak da ayrı bir değerdir. Olgunluk çağında meydana getirdi*ği pek çok eseri arasında Türk sanatı Kamusu Sanat Sanat Lügatı Sanat Ansiklopedisi gibi eserleri özellikle sayılmaya değer önemdedir. Bunlardan Türk Sanatı ayrıca Fransızca olarak da yayınlanmıştır. Onun eserleriyle başlı başına bir sanat kitaplığı meydana getirilebilir.

1944 yılında Ankara Sergievi büyük salonunda 300 kadar suluboyası ile bir sergi açmış ve bu alanda çok güzel örnekler vermiştir. Ar*seven gerçekten mükemmel bir suluboya tekniğine sahiptir. Sanatçı 1971 yılında vefat etmiştir.